Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Padova - 2013 Június 21

 

Szent Antal üzenete az engesztelők részére.

 

 

 

Drága engesztelő testvéreim, nagy örömömre szolgál a kilenced amit tiszteletemre otthon elvégeztek és hogy síromhoz is elzarándokoltatok ide a számotokra nagyon távoli Padovában. Nagyon kell igyekezzetek nap mint nap a nagyon felgyorsult időt beosztanotok. Ehhez mindig kérjétek segítségemet. Mindennapi engesztelésetek sors döntő a lelkek számára, úgy szintén a teljes napi felajánláshoz böjtötök is. Istentől mindet segítséget megkaptok és továbbra az Úr Jézus Második Szent Eljöveteléig megfogtok kapni csak ne felejtsétek ezt nap mint nap kérni. Minél több időt fogtok imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében, annál több kegyelmet fogtok kapni, arra, hogy mindvégig legyen kitartásotok imában és böjtben a lelkek megmentésében.

 

Igyekezzetek a legkisebb bűnöket is kerülni hogy a gonosz ne tudjon benneteket gyengíteni és főleg félre vezetni. Nagyon szeressétek a nagyon szegény és elesett testvéreiteket így sohase felejtsétek ,hogy mindegyikükben a mi Urunk Jézus él és nagyon szenved.

Őt láttuk mi is mindig a szegényekben, ezért, hoztunk mindig annyi áldozatot értük. Nem vitatkozni, elítélni kell őket, hanem szeretettel segíteni őket, hanem is tudtok mindig anyagilag, de szerető megértő jó szóval, vagy tanáccsal segíteni, de mindig sok szeretettel, mert a mi Urunk Jézus Krisztus maga SZERETET.

Megáldalak benneteket a kitartás és a felebaráti szeretet kegyelmével,

Az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében.

Szeretettel Paduai Antal testvér.

 

 

Lorettó - 2o13 o6.22

 

A Szűzanya üzenete:

 

Drága gyermekeim, nagyon örülök nektek hogy ilyen messzire elzarándokoltatok Hozzám.

Nagyon sok kegyelemben részesítelek mindnyájatokat.

Titeket, drága engesztelő gyermekeim rendkívüli módon erősítelek, az elkövetkező nehéz időkre.

Megáldalak benneteket az imádság és a kitartás kegyelmével.

Szerető Égi Édesanyátok.

 

Lorettó - 2013 jún.22

 

Jézus:

 

Drága zarándokló gyermekeim, nagy örömöt szereztetek Nekem, hogy ebben a rohanó világban, időt szakítottatok erre a nagyon hosszú és fárasztó zarándokútra mely rengeteg kegyelemmel jár. Mindezekre a rendkívüli kegyelmekre nagy szükségetek lesz a nagy megpróbáltatások ideje alatt.

Mindenfelé amerre jártok és még járni fogtok, kérjétek a nagy szentek segítségét.

 

Mindenhol várnak benneteket és elvárják, hogy bizalommal terjesszétek eléjük problémáitokat és nehézségeiteket. Mindenben segíteni fognak, most és hazatérésetek után is. Állandó jelleggel kérjétek közbenjárásukat értetek és másokért, elsősorban papjaitokért, és családtagjaitokért.

Rendkívüli megerősítésekben lesz részetek, amikre nagy szükségetek lesz az apostoli tevékenységetek folyamán.

Ezeket a rendkívüli kegyelmeket az otthon maradt engesztelő testvéreitek is megfogják kapni, ez által az üzenetek által.

Megáldalak benneteket és úgy szintén az otthon maradt engesztelőket is az Atya,

a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szerető Jézusotok.

 

 

San Marino 2013 jún. 22 13 óra.

 

 

Szent Marino üzenete az engesztelők részére:

 

Nagy örömömre szolgált, hogy ilyen távoli országból, síromhoz zarándokoltatok. Kérjétek továbbra is segítségemet és közbenjárásomat napi feladataitokban és problémáitok megoldásában. Mindig segítségben foglak részesíteni benneteket.

Bízzatok továbbra is a mi Dicsőséges és Végtelen Szerető Istenünkben, csak Reá támaszkodjatok, mert embertársakat szeretni kell ugyan, tettekkel és imákkal, de igazán sem magatokban sem őbennük igazán nem bízhattok, csak egyedül a Mindenható Istenünkben.

Nagyon fontos hogy velünk, az üdvözült testvéreitekkel állandó jelleggel tartsátok a szoros kapcsolatot, mivel ez nagyon fog segíteni benneteket. Az elkövetkező megpróbáltatások idején.

Ez Isten Szent Akarata.

Megáldalak benneteket az Istenben való erős hit kegyelmével és a felebaráti szeretet kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szeretettel, Marino Testvér.

 

San Giovanni Rotondo - 2013 jún. 23

 

Szent Pió Atya üzenet az engesztelők részére:

 

Drága engesztelő testvéreim, nagyon örülök, hogy olyan messzi távolból elzarándokoltatok erre, a számotokra nagyon távoli helyre, úgy szintén örömmel fogadtam kilencedeiteket, és azt a fájdalmas rózsafüzért, amit szeretetből elmondtatok itt és felajánlottatok nagyon szenvedő otthon maradt lelki vezetőtökért, kérve az én szerény közbenjárásomat is gyógyulásáért, szabadulásáért és életben maradásáért.

Továbbra is kell sokat imádkozzatok érte és a többi papjaitokért, püspökeitekért és elsősorban jelenlegi és a volt pápátokért is.

Mindig forduljatok hozzám bizalommal szenvedéseitekben, problémáitokkal, minden esetben közbefogok értetek járni a Mi Végtelen Szerető és Irgalmas Istenünknél.

Ne felejtsétek el soha hogy nap mint nap Isten Szent akaratát teljesíteni, számotokra, ez elsősorban a lélek mentő engesztelésetek. Van szabad akaratotok, ez igaz, de ha ez életetek folyamán nem egyezik Isten Szent akaratával, ez könnyen a gonosz csapdájában vezethet benneteket, akinek elsődleges célja, hogy fokozatosan, majd teljesen elszakítson Istentől. Ha ez az eltávolodás bekövetkezik, ez idővel könnyen végzetes lehet bárki számára, vallástól vagy felekezettől függetlenül.

A napi teljes böjtöt, (kivéve a piros betűs ünnepeket), mindig igyekezzetek betartani, és úgy szintén a megadott ima programot is. A gonosz állandó jelleggel támad és tovább is támadni fog, és mindent megfog tenni, hogy akadályozzon benneteket az engesztelésben, a jövőben ezek a támadások erősödni fognak; igyekezni fog lebeszélni benneteket a böjtről, az imáról, és főleg hogy eltávolítson a imaközösségektől, vagy akár a fizikai családotoktól is.

Soha ne féljetek tőle és főleg ne higgyétek el a fondorlatos hazugságait vagy akár halálos fenyegetéseit.

Amíg teljesítitek Isten Szent Akaratát és a kegyelem állapotában vagytok, semmi jelentőset nem tud ellenetek tenni.

Legyetek óvatosak az apró kísértéseivel szemben, mert ezek is hosszú távon veszélyesekké válhatnak.

Nagyon nehéz idők következnek számotokra, sok szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal.

Mindig tartástok velünk , az üdvözült testvéreitekkel, a kapcsolatot, kérvén nap mint nap a segítségünket, illetve közbenjáró imáinkat értetek.

Megáldalak benneteket, az imádság, a testvéri szeretet és az Istenben való bizalom és hit kegyelmeivel.

 

Szeretettel, Pió testvér.

 

Monte San Angelo (Gargantuai barlang templomában) 2013 jún.23

 

Szent Mihály arkangyal üzenete:

 

Drága engesztelők, nagyon sok kegyelmekben részesültetek ezen a szent helyen.

Ne felejtsétek kérni naponta segítségemet, ha nincs is sok időtök, legalább egy rövid imával.

Szükségetek van a védelmemre az elkövetkező nehéz időkben.

Jusson eszetekben hogy én vagyok az angyalok fővezére, a gonosz elleni harcban.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Szeretettel, Mihály arkangyal.

 

 

Mugnano Del Cardinale 2013 06. 24

 

 

Szent Filoména:

 

Kedves zarándokok, nagyon örülök hogy távoli otthonotokból a síromhoz elzarándokoltatok. Ez igaz hogy a gyermekek és a fiatalok védőszentje vagyok, de ettől függetlenül bármilyen korosztályú testvéretek bizalommal fordulhatnak hozzám, közbenjáró imádságokért, mindig segíteni fogok kortól függetlenül.

Ezen a napon is Isten Szent Akaratából, rendkívüli kegyelmekben részesültök.

Rövidesen a megpróbáltatások sorozatát fogjátok átélni, saját erőtökből nem fog sikerülni nektek ellenállni a gonosz a gonosz támadásainak és csapdáinak.

Erre a nehéz periódusra jó ha lelkileg előkészítitek fiatal vagy még kiskorú családtagjaitokat is. Ha még nagyon kicsi gyermekről van szó, értük is külön szabadító és erősítő imákat kell naponta mondanotok, ezek közül, az egyik legerősebb védelmet adó ima az Élő Isten Pecsétjének imája.

Megáldalak benneteket a kitartó imádság kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szeretettel, Filoména

 

Nápoly 2013 jún.24

 

Szent Januáriusz:

 

Kedves engesztelők, nagyon örülök hogy ilyen nagy távolságból ide jöttetek zarándokolni.

Rendkívüli kegyelmekben részesültök. Mindig kérhetitek segítségemet, közbenjárásomat az elkövetkező nehéz időkre. Mindig számíthattok a segítségemre.

 

Fel kell készülnötök, úgy fizikailag mint lelkileg is az üldöztetés nehéz időszakára. Felkészülésetek elsődleges az Isteni Gondviselésben való tökéletes bizalom. Bármilyen helyzetben fogtok kerülni az elkövetkező idők folyamán, tudnotok kell hogy állandó jelleggel teljes védelem alatt vagytok és lesztek a jövőben is.

Tudnotok kell hogy sohasem vagytok és lesztek egyedül, Isten és a Mennyország összes lakói angyalok és üdvözültek akiket ti szentnek neveztek, mindig védelmezni és segíteni fognak benneteket bármilyen nehéz és kilátástalan helyzetben fogtok kerülni az üldöztetés nehéz időszakában.

Megáldalak benneteket az Istenben való bizalom és kitartás kegyelmeivel .

Szeretettel, Januáriusz testvér

 

 

Róma – 2013 jún. 26

 

Szent Péter üzenete:

 

Nagyon sok szenvedés vár rátok, ezért a legkomolyabban kell felkészülnötök az elkövetkező nehéz időszakra.

Mi mindnyájan támogatni fogunk benneteket imáinkkal és közbenjárásunkkal.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Szeretettel, Péter apostol

 

Cascia - 2013 jún. 27

 

Szent Rita üzenete:

Kedves gyermekeim, nagyon örülök nektek drága gyermekeim. Különösen a kilencednek amit hozzám intéztetek, kéréseitekbe igyekszem közbenjárni az elkövetkező nehéz időszakban és kérjétek továbbra is kitartóan a segítségemet.

Isten rendkívüli módon erősít meg benneteket ezen a hosszú és nagyon fáradságos zarándok úton.

Nagyon sok megpróbáltatás vár rátok, de felejtsétek, Isten a legnagyobb nehézségekben is veletek lesz és mi üdvözültek úgy szintén. A legfontosabb hogy soha ne keseredjetek el és soha ne engedjétek hogy a gonosz eltántorítson benneteket az Igazságtól és a lélekmentő apostoli küldetésektől.

Nagyon fontos hogy minden napjaitokban tökéletesen bízzatok magatokat Isten Szent Gondviselésében, ezt tettem én is és ezért sikerült kibírnom a számtalan szenvedést és megpróbáltatást.

A gonosz mindig megpróbálja elhitetni majd veletek hogy a nehéz helyzetetekből nincs kiút, hogy adjátok fel a lélekmentő böjtötöket és imákat.

Mindig Isten hívő és főleg IGAZ SZAVÁRA hallgassatok, nap mint nap.

A lélek mentés az egyik legcsodálatosabb feladat amit ember kaphat Szent Teremtőjétől.

Megáldalak benneteket a kitartás és Istenben vetett bizalommal kegyelmeivel.

Sok szeretettel, Casciai Rita

 

Assisi- 2013 jún. 28

 

Szent Ferenc:

Drága testvéreim: Hosszú fáradságos zarándok utatok nagyon eredményes lesz. Isten elhalmoz benneteket szent kegyelmeivel amire rövidesen nagyon nagy szükségetek lesz az üldöztetés nehéz időszaka alatt.

Mindig kérhetitek az én segítő közbenjárásomat és problémáitokban és nehézségeitekben.

Ha a Szentírás szerint fogtok élni és mindig böjtben és imádságban fogtok élni, üdvözülni fogtok és másokat is hozzá fogtok segíteni.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szeretettel, Ferenc testvér

 

Assisi- 2o13 jún. 28

 

Szent Klára üzenete:

 

Drága engesztelő testvéreim: Hosszú nagyon fárasztó zarándok utatok rendkívüli sok kegyelmekkel jár.

Isten, a mi nagyon szerető és mindig gondoskodó, végtelenül irgalmas Istenünk tenyerén hordoz benneteket nap mint nap és a jövőben is fogja tenni veletek a nagy megpróbáltatások idején, még akkor is amikor úgy fogjátok érezni hogy szenvedéseitek már szinte elviselhetetlen, úgy szintén a helyzetek is amibe bele fogtok kerülni a nehezen elviselhető évek során.

Mindig a legfontosabb hogy bízzatok Isten soha el nem késő Szent Gondviselésében, mi is ezt cselekedtük Ferenc és a többi testvérrel, ezért megkaptuk a szent kegyelmet hogy mindvégig ki tudjunk tartani a megpróbáltatások és szenvedések ellenére is.

Imádkozzatok és böjtöljetek továbbra is nagyon kitartóan, mert a megmentett lelkekre van a legnagyobb szüksége a mi Szent Szerető Istenünknek.

Megáldalak benneteket az imádság, kitartás és az Isten Szent Gondviselésében való hittel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szeretettel, Klára testvéretek

 

San Dona di Piave – 2013 06.28, 11 óra 42 (az üzenet nem a sírnál lett adva mert az ott tartózkodás ideje nagyon rövid volt )

 

Boldog II János Pál pápa üzenete:

Kedves zarándok, engesztelők, hozzám intézet elvégzett kilencedeitekkel is számtalan lelket tudtatok megmenteni a biztos kárhozattól.

Ne szomorkodjatok az elkövetkező súlyos események miatt, legyetek mindig derűsek, mint amilyenek a nagy szentek is voltak a legelkeseredettebb helyzetben is. Bízzatok mindent Isten állandó nagyon szerető Gondviselésére ahogyan ők is mindig tették.

Engesztelésetek a Szentháromság Hegyen rendkívüli fontossággal bír a lelkekért folyó nagy küzdelemben.

Imádkozzatok sokat lelki-vezetőitekért és az egész papságért, a jelenlegi és XVI Benedekért is hogy mindnyájan védelem alá kerüljetek hogy életben maradjanak és másokat is hozzá tudjanak segíteni az örök élethez.

Nagyon sok függ tőletek hogy mennyi áldozatot hoztok értük, legyen ez böjt vagy ima. A Szentírásban meg van írva hogy csak az ima és a böjt tudja megtörni a gonosz hatalmát.

A számtalan szenvedések amiben rövidesen részetek lesz, próbára fogja tenni hűségeteket Isten iránt.

Ezen a zarándok úton kapott rendkívüli kegyelmek, fognak benneteket engesztelőket segíteni hogy mindvégig kitudjatok tartani Isten Szent Igazsága mellett.

Nagyon kell vigyáznotok hogy kikkel barátkoztok, mert ha nem megfelelő szinten van a hitük, nagyon könnyen a gonosz eltávolíthat benneteket Istentől, olyan módon hogy szinte észre sem fogjátok az elején venni. Az Istentől való eltávolodást a gonosz nem látványos módon idézi elő, csak nagyon fokozatosan, míg végül eléri hogy végzetes legyen a lelkek számára.

Ezt mindig kerülnötök kell sok önmegtagadással ahogyan a szentek is tették, sok teljes böjttel (legjobb naponta) és sok imával, a rózsafüzért se felejtsétek el mondani, ha lehetséges naponta közösen.

Mindig kérhetitek az én közbenjáró segítségemet is, ezt kérhetitek szabad imával, vagy kötött imával, lehet kilencedet is mondani.

Nagyon örülök hogy ilyen nagy áldozatot hoztatok hogy eljussatok a síromhoz és hogy bizalommal fordultatok hozzám kéréseitekkel és főleg azért is hogy nagyon imádkoztatok papjaitokért és a jelenlegi szentatyátokért akinek különös módon szüksége van hogy támogassátok böjttel és imával, hogy a gonosz ne tudja hatalmába keríteni teljes mértékben.

Nagyon kérlek benneteket kedves engesztelők, hogy továbbra is folytassátok az Isten által rátok bízott engesztelést ugyanilyen rendkívüli lelkesedéssel és szeretettel és főleg áldozattal mint ahogyan mostanáig is cselekedtétek. Ehhez kérnetek kell Istentől nap mint nap a kegyelmet, és tőlünk üdvözültektől a segítséget, közbenjáró imádságainkat mert csak így, közös erővel, lehetséges legyőzni a gonosz hatalmát, illetve uralkodását a lelkek fölött.

Megáldalak benneteket a kitartó engesztelés és az Istenben való mély hit és bizalom kegyelmeivel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Sok szeretettel, II János Pál

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 323
Tegnapi: 420
Heti: 976
Havi: 976
Össz.: 321 809

Látogatottság növelés
Oldal: Olaszország
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »