Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

MEGENGEDTEM SZEMEDNEK, HOGY LÁSSA DICSŐSÉGES FENSÉGEMET

1999 Július 30

1Fogadd békémet és légy türelmes! Jöjj és mondd:

“Irgalmas Atyám, csak lassan tudom felfogni isteni akaratodat!”

Ismételd meg!

(Megismételtem.)

Azt kérem tőled, menyasszonyom, hogy légy kiegyensúlyozott és ne terheld túl magad munkával! Egy rózsa bimbózott ki benned, frissen kivirágzott, és míg bennünket szemlélve és velünk egyesülve csendben elmélkedésbe merülsz, rózsád illata elborít és körülvesz édes illatával minket. Mi pedig, amíg feletted őrködünk, rád árasztjuk sugarainkat, hogy friss virágzásban tartsuk rózsádat. Ha abbahagynád szemlélésünket, szertefoszlana rózsád üdesége…

Ezért mondja isteni Vőlegényed neked: ne cseréld fel az én szemlélésemet olyan dolgokkal, amelyek kiszakítanak ölelésemből! Ne engedd, kedvesem, hogy saját szeszélyeik szerint azok diktáljanak neked, akik szavaidat megtámadják, mert én az egyik legkiválóbb angyalt küldtem az angyali karokból neked, hogy hozzám vezessen téged. Ez az égi fejedelemség elvont téged a világtól, hogy vele együtt lépj mennyei udvaromba. Az emberi szív túl kicsi ahhoz, hogy megértse, mit tettem veled nehéz korszakotokban, amikor sok tanult ember igyekszik bölcsnek mutatni magát. Miként mondottam, elküldtem hozzád a mennyből egy fejedelemséget más angyali erősségekkel együtt – ahogy választottaimmal teszem -, hogy kísérjenek téged küldetésed során.

Amint beléptél mennyei udvaromba, költeményekkel és hittel kedveskedtem neked, hogy hárfámmá tegyelek. Megízleltettem veled, mily gyönyörűséget jelent, ha rád nézek. Aranyló fénysugárként küldtem tekintetem a szemedbe és elárasztottam világosságommal. Mindent felülmúló lelkesedésemben, hogy téged bölcsességgel tanítsalak, eltekintettem törékenységedtől. Miként a gyerekek is az ábécével ismerkednek meg először az iskolában, megtanítottalak az én ábécémre, vagyis arra, hogy egész figyelmeddel kísérd Szavamat. Megengedtem szemednek, hogy lássa dicsőséges fenségemet. Olyasmit bíztam rád, ami túl van minden tudáson.

Légy éber, mert ellenséged meg akar akadályozni téged irántam való tiszteletedben, és azzal akar hatalmába keríteni, hogy túlterhel munkával, mivel a túlterhelt edény elsüllyed. Te, aki az én edényem vagy és isteni kincsemet hordozod, ne terheld túl magad, nehogy elsüllyedj! Szeretném, ha boldognak láthatnálak és ha több időt töltenél szemlélésemben!

A te tanúságtételednek még nincs vége!
Most újból belemerítelek isteni forrásaimba, hogy pihenést ajándékozzak lelkednek. 2
Ó, hogyan tudnám elfelejteni azt a pillanatot, amikor először meglátogattalak… gondosan vigyáztam, nehogy megijesszelek és melléd léptem. Gyengéden fedtem fel előtted szeretetemet, ami teljesen ismeretlen volt számodra. Semmit sem tudtál addig végtelen irgalmamról és szeretetem mélységéről. Ezért örvendj, leányom, és bízd rám gondjaidat!

Legyen ez lecke mindazok számára is, akik nagyobb terhet vesznek magukra, mint amennyit elbírnak! Azt akarom, hogy ne fáraszd ki magad3, hogy művem érdekében végzett munkád még eredményesebb és hatékonyabb legyen!

Mondottam, hogy nem szabad késleltetned művemet, és hogy egyedül az én lépésemet kell követned. Ezek az üzenetek a magasságokból érkeznek, és én sugallom őket. Segítséget nyújtanak a tanításhoz és a tévedések elkerüléséhez. Útmutatást adnak ahhoz, hogyan juthat egységre az Egyház, alkalmas arra, hogy az emberek életét irányítsa és megtanítsa, miként legyenek szentek.4
Azért kaptátok, hogy könnyebben megértsétek {azt is hallottam, hogy értelmezzétek} a nektek adott kinyilatkoztatást.5 Ez az üzenet a csodálatos kegyelmek kimeríthetetlen forrása számotokra, hogy megújuljatok.

Én vagyok az Életadó, mindenek Megújítója. Én vagyok a mennyei manna Forrása. Igen, valóban!
Úgy látogattalak meg, amilyen voltál, mert csodálatos és rendkívüli egységre kellett lépned velem. Bár méltatlan voltál és távol álltál kérésemtől, ami a “kölcsönös szeretetre” vonatkozott, semmiségedben és hangom iránt tanúsított nyitottságodban mégis gyönyörűséges voltál számomra.

Hadd mondjam el neked, hogy azon a napon, amikor meghaltál önmagad számára, bensőséges barátságom jeléül eljegyeztelek téged, hogy a közelemben légy, és igaz tanácsokat súgjak a füledbe, hogy azután te is tudj tanácsot adni másoknak. Elárasztottalak gyengédségemmel és atyai szeretetemmel. Isteni édességgel megkértelek, hogy utazz velem és az én érdekemben Északtól Délig és Kelettől Nyugatig.

És miként korábban mondottam, védelmül adtam melléd az angyalok és arkangyalok sokaságát, és fejedelemségeket a magasabb angyali karokból, hogy kísérjenek küldetésed során. Meghagytam nekik, hogy maradjanak ott, ahol magjaimat elveted, és védelmezzék a vetést. Nem ok nélkül emeltelek királyi udvaromba és nem hiába láttalak el királyi ajándékokkal. Most válik hasznomra munkád és most szedem le ízes gyümölcseit.

Választottaimnak különböző szándékkal adok kegyelmeket: népem javára, Egyházam javára, és ezzel egy időben az örök boldogság elnyerésére, amit e választott lelkek megkapnak tőlem a mennyben.
Azokat pedig, akik megtámadják minden Szavamat és nem akarják kinyitni szívüket, nem akarják látni azt a nagy segítséget, amit Egyházam kapott, nem akarják látni áldásaimat és szeretetemet, méltatlannak fogom találni, mert mind a mai napig lebecsülték és lebecsülik hatalmamat és irgalmamat.
Sokszor figyelmeztettelek, Vassula, hogy ne fáradj bele a jótettekbe, és tudj türelmes lenni, mert végül alkalmas időben le fogod aratni, amit vetettél:
– Szerezz érdemeket munkáddal és semmit ne engedj kárba veszni!
– Az én vigasztalásom adjon bátorságot neked és világosságot a lelkednek!
– Az én atyai szeretetem fakasszon állandó örömet benned és legyen bizalmat keltő fuvallat a lelkedben!
– Az én isteni gyengédségem legyen a te gyógyító balzsamod, amikor lelked megsebesül vagy fáradt. Adjon erőt neked és küzdjön le minden keserűséget, ami benned felgyűlhet!
– Lelki gyakorlataid tegyék erősebbé irántam érzett bizalmadat, hogy végtelen sok kegyelmet kaphass tőlem!
– Legyek mindig én a te egyedüli és mindenek felett álló Szerelmesed!
– Őrizze meg szájad az olajat {Isten nevét}, amit kaptál, és szeretettel hirdesd nagyságomat!
– Felkészülten és tiszteletre méltóan jelenj meg majd egykor előttem udvaromban!…
Kedvesem, az én Nevem: Jahve, oly gyönyörűséget jelent számomra, hogy amikor kiejted a szádon, nagy szeretettel fordulok feléd, és nem tudom visszatartani örömömet. Az egész mennyei udvar összesereglik örömöm láttán. Szívből és egy hangon dicsérnek engem irántad érzett mámoros szeretetemért, atyai gyengédségemért és dicsérnek teremtésem iránt tanúsított végtelen irgalmamért.
És most három “Kyrie eleison”-t 6 szeretnék hallani tőled!

Kyrie eleison!
Kyrie eleison!
Kyrie eleison!

Irgalmamat és áldásomat adom neked. Ne feledd, hogy nem szabad túlerőltetned magad! Én, az Isten, továbbra is megtartalak hatalmamban és kegyelmemben. Jahve a Nevem .


1 Jahve, az Atya beszél.
2 Úgy vélem, Isten azt akarja, hogy elvonultságomban csak Vele legyek, mivel szavai is személyesen engem érintenek.
3 Más elfoglaltságokkal.
4 vö. 2Tim 3,16
5 A Bibliát.
6 Uram irgalmazz!

Minden házban siránkozás lesz

2014. július 29.

Amikor halálos csönd borított be mindent,

beárnyékolva az egész földet,

a Te mindenható Igéd leszállt a Mennyből, a királyi trónról,

hogy egy szent népet újra felemeljen.

 

Azok is nagyok lesznek,

akik egykor kitörölték a Te Nevedet.

Ők fogják újjáépíteni a Házadat, mely romokban hevert,

és ők fogják zászlóikon magasra emelni a Nevedet, mint Szentek Szentjét.

Én kedvesem! Igen, nagynak és szentnek fogják tartani a Nevemet. Még emlékeznek[1] bűnös életvitelük eseményeire, és megérdemelten szenvedtek vétkeik miatt, mert Én, az Isten, tudtam, mit tesznek. Hallgass Rám! Ugyanaz a rendelkezés, mellyel megbosszultam a magatartásukat, ugyanaz a büntetés fogja sújtani a ti korotok hitetlen nemzedékét is. Egy régebben kudarcra ítélt szívbe szálltam le. Ezért ne csodálkozz! Nem megmondtam neked előre, hogy keresztül fogom vinni a vele[2] kapcsolatos terveimet? Az én Mindenhatóságomnak semmiség szentté tenni egy nyomorult embert. Engem úgy ismernek, mint aki mindent újjá alkot. Hatalmam van arra, hogy amit megáldottam, azt virágzóvá tegyem.

Engedd meg nekem, hogy a t szádon keresztül beszéljek, és ne félj! Lo tedhal![3] Még nem teljesen fejeztem be csodálatos művemet ebben az országban[4]. Mondom neked, hogy tudást adok nekik, miként tegyék ismertté a Nevemet ott, ahol elutasítják. Engem úgy ismernek, Vassiliki, mint aki uralkodókat és trónokat dönt meg, öntelt embereket, istentelen és romlott nemzeteket, akikből árad az erkölcstelenség. Ma az istentelen nemzetektől ezt hallom: „én isten vagyok és önálló.” És ellenségesen, kárörvendéssel méregetik a hívőket. Mire mentek Nélkülem, ha halállal töltitek meg a világmindenséget? Oda foglak kivetni titeket, ahol az összes olyan holttest fekszik, akiket a ti bűneitek juttattak. Bizony mondom nektek, aki gyűlöli az Én törvényemet, szabályaimat és parancsolataimat, de képmutatóan úgy tesz, mint aki megtartja azokat, bánni fogja azt a napot, amikor megszületett!

Leányom, megesküdtem egykor, hogy Oroszországot újra dicsőséges nemzetté emelem, amit meg is tettem. Ez csak a kezdet! Viharok és hurrikánok közepette fogok eljönni, és minden házban siránkozni fognak. Azon a napon a világ minden lakosa, aki most a hitehagyásában leli gyönyörűségét, gyászolni fogja a halottait. Áldásom annak, aki Belém veti bizalmát. Leányom, örülj jelenlétemnek! http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC

 


[1] Oroszország

 

[2] Oroszország

 

[3] arámi nyelven „Ne félj!” (ford. mj.)

 

[4] Oroszország

http://ichtys.hu/index.php/145-2014-julius-29Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!

 

2016. július 1.

 

Szeretlek Jahve, Zsoltárom, Megmentőm és Sziklám. Oltalmam és Megváltóm.

Vassula, Szívembe rejtettem szavaidat. Ne feledd, hogy atyai irgalmam miatt írtam elő számodra utadat, hogy gyógyítsd e nemzedéket. Valóban Sziklád és Zsoltárod vagyok, sőt több, mert egyetlen Szavammal teremtettem az eget és a földet. Tudd, hogy az egész világmindenség a dicsőségemet hirdeti azáltal, hogy a tőlem kapott tökéletes törvényt követi.

Tágítsd ki szívedet, gyermekem! Adj helyet Szentségemnek, és övezd fel magad az én erőmmel! Felkentük téged a küldetésre[1]. Énekeld hát szeretet-himnuszomat a világnak! Tégy bizonyságot Szeretetemről, melyet az emberiség iránt érzek! Mondd meg nekik, hogy én, Jahve, egészen lehajoltam az égből, a trónomról, hogy mindnyájatokhoz eljöjjek és köztetek legyek. Megmentő segítségemet ingyen adom.

Ma, napjaitokban irgalommal vezetem nemzedéketeket, örökké tartó áldást adományozva nektek. Értitek? Megismertetem veletek utaimat, bölcsességemmel megtanítalak benneteket ösvényeimen haladni, és útjelzőként minden kereszteződésbe angyalokat állítok, akik hozzám, az Igazsághoz vezetnek benneteket, hogy imádjatok engem az Igazságban. Én pedig viszonzásképpen új szívet teremtek bennetek. Légy boldog, leányom, és szüntelenül imádkozz! Lásd el mindennapi házimunkádat, és soha ne feledkezz meg jelenlétemről![1] a Szentháromság
Source: http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1

http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1


Szavam kijelenti, hogy Misztikus Testem Egy!

2016. július 8.

Vassulám, megdicsőítesz engem, amikor keresel. Megmentőtök vagyok, és szeretetem hozott le a Földre, hogy mindnyájatokat megváltsam. Megbocsátás vagyok, és a nektek adott Üzenetem is a megbocsátásról szól. Ezért vetted a bátorságot, hogy miután megbocsátottam neked, bensőségesen, bizalommal és gyermeki hittel közeledj hozzám. Tudtad, hogy sohasem foglak bántani, vagy elítélni. Éppen ellenkezőleg: megéreztettem veled a legteljesebb szeretetemet és örömömet, és végül szívembe vontalak! Ezután eltöltöttelek erőmmel, hogy elmondhassam Üzeneteimet általad, ezt kegyelmi ajándékként adtam neked. Nem számított, hogy legkisebb voltál a szentjeim között, erőm felemelt és megtartott a kegyelem által.

Amikor elhívtalak megérttettem veled, hogy egy a Testem, és egy a Lélek. Egy vagyok, és egy a hit, egy a keresztség, és egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár, mindenben benne van, és akit minden időben magasztalni kell. Kicsim, mélyen megérinti szívemet, hogy megértetted, hogy ez az egység az én fő ügyem, ez tenne teljesen boldoggá és ez dicsőítene meg engem. Mert az egység békés életet fog teremteni az egész világ számára, de ezen felül arra is rá fogom vezetni a világot, hogy elismerjen engem, mint                   

  Krisztust…

akit az Isten küldött. Igen?

Az egység, amit kívánsz, valamennyi egyház kiengesztelődésére vonatkozik? Szabályzatuk viszont továbbra is tiltja, hogy olyanok is magukhoz vegyenek Téged az Eucharisztiában, akik egy másik egyházhoz tartoznak? Vagy egy olyan egységet akarsz, amely összegyűjti a különböző egyházak egész klérusát, hogy egy oltár körül ünnepeljék az Eucharisztiát?

Vassula, minden meg van írva a Szentírásban. Szavam kijelenti, hogy Misztikus Testem Egy! Senki sem mondhatja a másiknak, hogy „menj, nincs rád szükségem”, vagy „menj, te nem tartozol ehhez az egyházhoz”. Ez olyan, mintha azt mondaná valaki a másiknak, hogy „menj el innen, te nem tartozol a Misztikus Testhez.” A szem nem mondhatja a kéznek, hogy nincs rád szükségem, vagy hogy te nem tartozol ehhez a Testhez, ugyanahhoz az Egy Testhez. Ezért kérdésedre a következőt válaszolom:

Teljes egység akkor lesz, amikor felekezettől függetlenül az összes pásztor egy oltár köré gyűlik és együtt ünnepel (misézik)...  Ameddig azonban nincs bennük szeretet, ameddig nem birtokolják ezt az adományt félelem, versengés, előítélet, büszkeség és hasonlók miatt, addig Testem megosztott marad, és a világ továbbra is szenvedni fog, mert visszautasítja a békét, visszautasítja az én Szeretet Törvényemet, miközben könnyedén magába szívja a gonosz összes sötét erőit. Ezért aki azt állítja magáról, hogy betöltötte a Szentlélek, és van hite, ugyanakkor nem ismeri el, hogy én, az Úr akarom ezt az egységet, és én vagyok az, aki beszélek, … addig nem lesz béke…

Igen, sokan vannak, akik egyáltalán nem ismernek engem. Ily módon vagyok veled együtt, mert nekem így tetszett, és nincs szükségem egyetlen teremtményem felhatalmazására, tanácsára vagy engedélyére sem, hogy így cselekedjem. Azért jöttem, hogy e gyengeség által építsem újjá egyházam romjait, mert e gyengeségben van legnagyobb erőm! A Szeretet közel van hozzád, Vassula, ne csökkentsd vágyadat, hogy velem légy! Szolgálj engem jószívvel, és én továbbra is megadom az erőt ahhoz, hogy feléleszd ezt az alvó nemzedéket… IC
Source: http://ichtys.hu/index.php/121-2016-julius-8


http://ichtys.hu/index.php/121-2016-julius-8Kinyilvánítom akaratom, hogy mindenkit megtérésre vezessek és megmentsek!

2017. július 26.

Az Úr az én erősségem,

örömöm, lélegzetem, mosolyom,

hódítóm, megmentőm!

 

Ilyen vagy Te, Uram,

és én magasztallak Téged.

Téged, aki a világmindenség

Királya vagy!

Vassulám! Ne merészkedj messzire tőlem. Az én Jelenlétem beszél hozzád kis virág! A jó magok, melyeket elvetettem benned, megdicsőítenek engem és Atyámat, aki örömét leli szegénységedben és bizonytalanságodban. Arra jelöltünk téged, hogy emlékeztesd őket, továbbítsd Szavunkat utolsó figyelmeztetésként. Hogy miért? A mindnyájatok iránt érzett mérhetetlen szeretetünk miatt!

Tudja meg ez a nemzedék, hogy ez a mi közös művünk, Vassula! Én, az Isten nem hagyok el senkit. Még ha a világ nagy része vakká vált, és ellenem is fordult, mondom neked, ez csak rövid ideig lesz így, nem tart örökké. Kinyilvánítom akaratom, hogy mindenkit megtérésre vezessek és megmentsek!

El fogom űzni az istentelenséget egyetlen rájuk vetett pillantásommal. Hogyan buktak el valamikor a hősök? A hősök, akik erősebbek voltak az oroszlánnál? Ezrek fognak elbukni és uralmam alá kerülnek, senkit nem hagyok, hogy megkérdőjelezze a szabályaimat, sem a Szavamat. Szavamnak hatalma van, és úgy világít, mint a fáklya lángja. Esőt tud fakasztani, vagy tüzet tud hozni. Szavam hatalma képes hegyeket elmozdítani, és királyságokat megdönteni.  A pusztaságot zöldellő kertté tudja tenni. Csodákra képes. Városokat pusztít el, melyek elbuktak és állandó bűnben élnek. Szavam csodákat visz végbe: meggyógyítja a szíveket, feltámasztja a testeket a halálból, viaszként megolvasztja a hegyeket, fényt hoz oda, ahol sötétség uralkodott. Szavam cselekszik, él, és igen, kétélű kardként vág, sőt annál is élesebben, amint azt a Szentírás mondja: „Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.”[1]

Ez minden mára, Vassula. Szenteld magad az én ügyemnek, add nekem, a te Kedvesednek osztatlan figyelmedet! Maradj szeretetemben! Csak annyit kérek tőled végül, hogy viszonozd az irántad érzett szeretetemet, és engedd, hogy megpihenjek benned, amint én is megengedem neked, hogy megpihenj énbennem… Cselekedj Nevemben félelem nélkül! A Szeretet szeret téged. IC[1] Zsid. 4,12-13.
Source: http://ichtys.hu/index.php/124-2017-j%C3%BAlius-26

 

http://ichtys.hu/index.php/124-2017-j%C3%BAlius-26

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 387
Tegnapi: 420
Heti: 1 040
Havi: 1 040
Össz.: 321 873

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Július
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »