Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

IDÉZD SZAVAIMAT!

 

1997. október 26.

Uram, életem Atyja és Mestere,
ne engedd, hogy kétkedést keltsen bennem a kísértés!
Szívemben él a vágy,
lángol, mint a kemence,
és nem csillapodhat, míg el nem oltják.
Az a vágyam, hogy lelkeket hozzak Hozzád,
de a kísértés kétkedéssel szorongat,
hogy valóban Te nyitottad-e meg számat,
és Te emeltél-e fel
udvarodba.

 

Én vagyok a te Erősséged. Oktalan kisgyermek, nem értetted meg? Én vagyok az, aki tudásommal eltöltelek. Én vagyok a Szent Isten, aki örömmel tölti el szívedet. Én vagyok az, a te Atyád. Ne törődj kételyeiddel, a szíveddel imádkozz hozzám! Bízzál bennem és engedd magad irgalmam óceánjába meríteni! Csillapítsd a lelkek utáni szomjúságomat! A jóság és az irgalom lesz a lábad előtt világító fény. Kinyilvánítottam irántad való szeretetemet, hogy megérts.
Légy olyan, mint egy hangos könyv, és beszélj! Mondd el, amit én mondtam neked!
Törd meg a halál csendjét, és idézd Szavaimat! Ismertess meg azokkal, akik sohasem kerestek engem, hogy elgondolkozzanak azon, hogy ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK az ő Vőlegényük. Ez olyan misztérium, mely nemcsak a hitehagyottakat hívja ki, hanem mindazokat, akik prédikálják ugyan Szavamat, de sohasem találkoztak velem, és nem ismernek engem.
Én, a te Urad, Atyád, Vőlegényed és életed Mestere, megáldalak Háromságos Szentségünkben. Érted? Áldd meg népemet az én Nevemben is!VISELD EL KEDVEMÉRT A MEGPRÓBÁLTATÁSOKAT!

1998. október 1.

Nyisd meg fülemet, ó Uram,
ébressz fel álmomból,
nyújtsd ki hatalmas kezed a mennyből
és emelj fel engem!

Ó Vassula, az egész menny örvendez, amikor az egyszerű teremtmény hangját meghalljuk mennyei udvarunkban… Én tettelek a salakból ezüstté, és ezüstből a legdrágább kinccsé. Gyermekem, előre nézz! Légy olyan fejemen, mint az illatos koszorú, és töltsd el Szívemet annak örömével, hogy kedvemért csendben elviseled a megpróbáltatásokat! Az emberek gyakran meg fognak támadni, de nem fognak legyőzni téged. Érdekemben vállalt fáradozásod nem lesz hiábavaló, mert ez által tanítást és felvilágosítást kapnak a nemzedékek.

Szavalja nyelvem a Te szeretet-himnuszodat,
hirdesse ajkam a Te igazságosságodat
és szereteted nagy tetteit!

Kegyelmem van rajtad és megkaptad áldásaimat.
Ó gyermekem! A gyűlölet szavai repkednek körülöttem, bár nem adtam okot ellenségeskedésre. 1 Hűségem viszonzásaképpen elítélnek engem.

De hát ki állt ellen karod erejének?

Senki… senki sem állt ellen karom erejének. Nem mutattam-e meg erőmet, amikor az emberek gyaláztak engem? Arról ismernek engem, hogy hatalmas erőmmel zavarba hozom a gőgösöket.

Imádkozz azért az emberért, aki tüzet fújt a másik lelkére… 2, de annak szíve erre még jobban megkeményedett. Ezért kérte Jézus, hogy imádkozzunk a püspök helyettesének lelkéért.}

Virágozzék fel igazságosságban az a nemzet, amelyet oly nagyon szerettem! 3 Maradjon meg szeretetemben és tartsa meg parancsolataimat! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.

Halld Izrael! Aki egykor megvert, az gyűjt egybe most téged, és én úgy fogok vigyázni rád, mint szemem világára, Izrael! 4 Te az én drága fiam vagy, Izrael, te valóban elfogadtál engem Szentlelkem hatalma által. Virágozz fel az én istenségemben és az én szeretetemben! Úgy szeress engem, ahogyan én szeretlek téged!

Mondom neked, magamhoz fogok vonni minden embert, mert bennem van az örök élet és a dicsőség. Legyetek egyek az én Nevemben és kövessetek vértől ázott lábnyomaimban! IC

Vassula! Én, Jézus, veled vagyok! A te Alkotód és Megváltód, aki téged megformázott, van veled és melletted. Engedd meg, hogy beléd véssem szeretet-himnuszom további részét! Pihenj meg bennem, én meg benned fogok megpihenni, szeretett gyermekem.
Én, Jézus, megáldalak téged. IC


1 Megértettem, hogy Jézus ezt rám is vonatkoztatja.
2 Rhodoson, Görögországban történt, amikor a görögkeleti püspök helyettese megtudta, hogy egy zsidó fiatalember az “Igaz élet Istenben” üzenet hatására kérte a keresztség felvételét és a görögkeleti Egyházhoz való csatlakozást, hogy megtagadta a kérés teljesítését. Elküldtük egyik jogász barátunkat, hogy járjon közben a püspök helyettesénél
3 Izrael, de mindazok a zsidók is, akik megtalálják az igazságot és megkeresztelkednek. Sokan vannak.
4 Az újonnan kereszteltekhez szól Jézus.


TÖLTSD VELEM AZ IDŐT SZENT SZEMLÉLŐDÉSBEN

1998. október 15.

Uram, adj fülembe szavakat, és tedd alkalmassá szívemet megismerésükre! Igen, mert a Te Szavad, Uram, az én gyönyörűségem, az én örömöm, a bölcsek tudománya. Tartsd Szavadat mindig készenlétben ajkamon! A Te mennyei mannáddal töltsd meg szájamat!

Ó Vassula, nem írtam-e tele számodra lapok százait tanítással és tudással, hogy képes légy kifejteni az igazságot, és igaz szavakkal válaszolj azoknak, akik kérdéssel fordulnak hozzád? Én igazságos vagyok mindabban, amibe kezem belefog. Az én dicsőségemért fordulj most teljesen felém figyelmeddel, és ne engedd, hogy saját lelked diktáljon neked! Ne engedd, hogy bármi kettőnk közé lépjen! 1 Isteni bőkezűségemmel nem ékesítettem-e fel lelkedet, amelyben lakozom? Nem láttad-e kegyelmeim gyümölcseit? Kedvesem, használd fel sok lélek megmentésére azt a kincset, amit rád bíztam!

Isteni tekintélyemmel meghívtalak, és hibáid ellenére megbíztalak azzal, hogy állítsd helyre házamat és az irántam való tiszteletet. Ha 2
És mondd, ki békített ki téged az Atyával, megmutatva neked és rajtad keresztül az Atya fenségességét és igazi képét? És ki tanított téged arra, hogy mi 3 vagyunk teremtésünk Vőlegénye? Jóindulatom igen sok jelét adtam neked. Légy biztos afelől, kedvesem, hogy én valóban meghívtalak királyi lakomámra. Amikor a Vőlegény félrevonul menyasszonyával, hogy meghitten beszélgessen vele, és a Szívére vonja őt az esküvői ünnepség után, vajon tiltakozna-e ez ellen a menyasszony?… Te tiltakoznál-e?

Tégy meg tehát mindent, amikor az emberek közé küldelek, most viszont töltsd az időt velem, szent szemlélődésben megpihenve bennem, és átengedve magad az én óhajom szerint! Ne gondold, hogy így kevesebb gyümölcsöt hozol! Jöjj, térj be Megváltód isteni örömébe!

(Urunk szeretetteljes szavai megnyugtattak.)

Ne feledkezz meg arról, kedvesem, hogy az igaz és tiszta teológia nem más, minthogy engem, a te Istenedet és az emberiség Szerelmesét szemléled. Légy áldott!


1 Egy sötét gondolat vonult át lelkemen: “És ha mégis tévedek?” Bizonyosságot kerestem.
2 ez a kinyilatkoztatás} nem lenne hiteles, vajon dicséretemre indította volna lelkedet és mások lelkét, éreztél volna vágyat arra, hogy hosszan szemlélődj istenségemen, és olyan lelkesen beszélj állandó jelenlétemről? Nem öltöztettelek-e saját külsőmbe még látható módon is? {Az Úr arra utal, hogy az emberek Őt látták helyettem, az én arcom pedig láthatatlan lett.
3 a Szentháromság


NYILVÁNÍTSD KI AZ IGAZSÁGOT

1998. október 19

Istenem, segíts meg!
Segíts elégtételt adnom
népedért, Egyházadért,
áldozatot és imát felajánlanom,
hogy békéltető illattal
tömjénfüstként szálljanak a mennybe
az Atyához,
szent olajként a Fiúhoz
és felajánlásként a Szentlélekhez.

Ó Szentháromság, lelkem ékessége,
szívem fenséges dísze,
lelkem kitüntetése,
hangom csengése,
lényem őre,
ennél többet mit mondhatnék,
ami Hozzád méltó?

1 Mi körülkerítettük területünket. Egy lényegünkben, egy hatalmunkban és egy tudásunkban egyedül mi vagyunk az Isten. Igen, mi egy akarattal és egy uralommal körülkerítettük birtokunkat 2, hogy megadjuk neki a tanítvány nyelvét, felkenve ezzel isteni művünket 3.
Éltető nedvként áradtunk ki rád hatalmunkban 4, tavaszi napsugárként ragyogtunk rád, megerősítettük városunkat és szentélyünket, még mielőtt elnyomóid bántalmazhatnának téged. 5
Tudásunkban megjelentünk neked, közöltük magunkat veled, tanítottunk téged és rajtad keresztül másokat azzal a tudással, amit a bölcsek kapnak.
Irgalmunk ünnepe! 6 Háromságon Szentségünk gyönyörűsége, gyökerezz a mi akaratunkba, és légy olyan, mint a tömjénágacska nyár idején! Továbbra is nyilvánítsd ki az igazságot, és fejtsd ki még világosabban a neked adott kinyilatkoztatást! Elárasztunk téged világosságunkkal, hogy jobban megértsd Szavunkat, belenyomtatjuk isteni képmásunkat minden Szavunkba, amit adunk neked. A mi fenségünk kiegészíti azt, ami még belőled hiányzik. Mert

 

“…mint az olajfa, amely tele van gyümölccsel,…
…mint az izzó tömjén a füstölő parazsán,
mint az aranyos edény,
amit sokféle drágakő ékesít …” 7


úgy fogsz te elégtételt adni méltósággal a fájdalmas hitehagyásnak ebben az órájában.
Mint az énekes, aki dicsérő himnuszokat zeng, úgy fog a te gyenge hangod velünk együtt, a mi szavunkkal, a mi tudásunkkal és a mi akaratunk szerint érvelni. Királyi bőkezűségünkben és ölelésünkben adtunk szívednek bölcsességet, hogy továbbadhasd ennek a nemzedéknek, és tanuljon belőle.

Ezért, kicsim, folytasd utadat, amelyet zafírokkal raktunk ki számodra, és légy a mi Háromságon Istenségünk hírnöke és apostola!
Hints meg vetőmaggal minden országot, hogy tengertől tengerig terjedjen királyságunk. Hegyek és dombok fognak meghajolni megmentő igazságosságunk előtt. Hatalmunkban életre keltjük azokat a dolgokat, amelyek nem léteznek 8, és azokat, amelyek már vannak.

Én vagyok az élet és a feltámadás, és én életre keltem a holtat. Maradj hűséges hozzám és virágozz! Ne nyugtalankodj! Légy olyan, mint a folyóparton növő rózsa! Légy áldott, és árassz Megváltód felé édes illatot, miként a tömjén, és terjeszd el házamban illatodat az én illatommal együtt! Mámorítsd meg házam népét, hogy megtérjenek, és egy legyen a szívük! Megoltalmazlak a haragtól és az irigységtől. Ezt mondd:

“Az Úristennek minden műve jó, és ami szükséges,
azt bőven és kellő időben megadja” 9.


Igen, dicsérd műveimet, és légy ily módon az én Paradicsomom, Paraskevi “ľou” 10!

Ó, Uram! Segíts, hogy emlékezetemben tartsam tanításodat, és ne engedd, hogy a feledékenység fölém kerekedjen! Szilárdítsd meg lábamat, dicsőséges Uram, tarts ébren a Te szolgálatodra!…

Gyermekem, a bölcsesség kicsiny lángként kigyúlt lelkedben és szüntelenül felfedi előtted titkainkat, de minket-magunkat is, mert életre kelti és megerősíti ezt a nemzedéket, amely a mi ragyogásunkban növekedve méltóvá válik arra, hogy belépjen a Paradicsomba. Szabad akaratunk szerint a mi Háromságos dicsőségünkben úgy tetszett nekünk, hogy bensőséges módon pártodat fogjuk, a gyönyörűségek és a vigasztalások bőséges áradatát öntsük rád.

Olyasmit fedtünk fel előtted, amiről Egyházam megfeledkezett: ezt a túlcsorduló édességet, igen! A mindenható Isten isteni édességét, ami az angyalok sokaságát vonzza trónom köré, és számtalan lelket hív, hogy imádjanak engem és legyen gyönyörűségükre ez a mennyei lakoma. Kimondhatatlan édességünkben átöleljük az egész mennyet.
Egyházam, az én jegyesem, elfelejt, sőt megvet engem, igen… Ruhátlan marad és nem mutat érdeklődést isteni édességem iránt.

“Hogy van az, menyasszonyom, hogy te hátat fordítasz nekem, amikor én kinyitom Szívemet feléd és beszélgetni akarok veled? Szívem tele van kimondhatatlan édességgel, ó, de te nem értetted meg, mi hozza hozzám teremtésemet…”
Meghitt társam, vedd le tekintetedet környezetedről, fordítsd szemedet, értelmedet és lelkedet szent szemlélődésben az én Szívemre, és engedd, hogy folytassam veled édes és bensőséges beszélgetésemet! A te életed, amit szabad akaratod szerint nagylelkűen velem töltesz, elbűvöl engem, a te isteni Társadat. Könnyekig meghat engem az az élet, amelyet értem ér bántalom és rágalom. Szívem öröme, te még nem értetted meg teljesen, hogy irántad való hő szeretetemben elválaszthatatlanul egyesültem veled, hogy egy lélekké légy velem. Maradj ezért az én békémben! Hűséges szeretetem sohasem fog elhagyni téged!

Ó, én Királyom!
Nemes Szavad megindította szívemet,
mámorossá válik, ha szólsz hozzám.
Harmatként van rajtam a Kegyelmesség,’
beárnyékoz hatalmas ölelése,
maga az Isten az én erősségem,
az Isten, aki hűségesen szeret.
‘ Az Isten

Látod, szerelmem, hogy minden épület 11 összekapcsolódik bennem, szentté és tisztává válik istenségemben. Vassulám, te is így épülsz bennem szent edénnyé, amelyben én lakozom, amely tiszta és szent lakóhely a mi Háromságos Szentségünk számára a Lélekben, és amelyben magunkat szemlélhetjük.

Örvendezz ezért, és légy boldog Vőlegényed előtt, aki mindenkor nagylelkű irántad. Maradj feddhetetlen, és én sohasem foglak elhagyni. Most pedig, Szívem öröme, visszatérhetsz más feladataidhoz. Fogadd Megváltódtól isteni szeretetének csókját homlokodra!

Én, Jézus Krisztus, megáldalak téged. IC


1 A Szentháromság szól:
2 engem
3 az én teremtett lényemet
4 Engem a Szent és Isteni Háromság saját szabad akarata szerint tulajdonává tett. Eljött, hogy bennem lakozzék, mert ezt Ők határozták el és senki más.
5 Mi vagyunk Isten városai és szentélyei, és Ő mibennünk lakik.
6 Isten így szólított meg: ünnep.
7 (Sir 50, 10; 50, 9)
8 lelki feltámadást hozva e nemzedéknek
9 (Sir 39, 33)
10 én Paraskevim – görögül
11 emberSZOLGÁLD HÁZAMAT ÉS BESZÉLJ NEVEMBEN!

1998. október 20

Én Uram, én Istenem,
mindent felülmúl a Te szépséged,
szent és tiszta vagy szépséged ragyogásában!
Hogy is ne szeretnénk bele
– én és mindahányan –
a Te édességedbe?

Ajkadról jóság harmatoz.
Fenségedben és ragyogásodban
Megáldottál, és körüludvaroltál minket.
Kegyességedben elárasztottál adományaiddal,
hogy ne csupán angyalaidhoz,
hanem Hozzád is hasonlóvá váljunk.
Brokát kelme a Te Szavad,
amibe öltöztettél.
Felékesítetted lelkem Fenséged számára.
Gyönyörűséggel tetted mindezt,
nem törődve azzal,
hogy így lealacsonyíthatod
királyi jogarod!
Maga az Isten kent fel engem…


Valóban felkentelek, és nagy örömmel tettem, ezért… jöjj most és bízd magad rám! Nem találsz nálam hűségesebbre. Nem találsz nálam erősebbre és hatalmasabbra. Én vagyok a kereszténység sziklája és alapja. Én vagyok, aki van, aki volt és aki el fog jönni. Társakká lettünk. Én és te, te és én eggyé váltunk. Emberi erő nem tudta volna lelkedet feltámasztani, ha nem kapsz felülről segítséget. Igazságban mondom: Vőlegényed továbbra is égi harmattal fog átitatni téged 1, hogy a tanítás áradatával te is hasonlóképpen itasd át a száraz talajt.

Akkor majd megtermi gyümölcsét a fügefa, és fürtjeit a szőlő. Gazdag lesz az olajbogyótermés, mert elérkezett az idő, amikor isteni igazságom megdönti a gonoszt, aki a vadállat előtt térdel. Hamarosan elmúlik a vihar…
– Szolgáld házamat és beszélj Nevemben, hogy természetfeletti szeretetemben továbbra is kiöntsem áldásaimat e nemzedékre.
– Szolgáld házamat és zengd háromszorosan Szent Nevemet, mint muzsikát a hitehagyottak előtt, akik ettől meggyógyulnak.
– Szolgáld házamat fenntartás nélkül az én tiszta mannámmal, választottam, és töltsd meg az éhező szájakat Szavammal!
– Szolgáld házamat, hogy visszanyerje erejét! Emlékeztesd arra, hogy jelenlétem minden sötétséget megvilágosít!

Ó Vassula, mondd meg nekik, mily nagyon várom, hogy meghívjanak, és mihelyt látom, hogy ajkuk megnyílik és kész kimondani az első hívó szót, lejövök hozzájuk és kiemelem őket ezekből a sötét vizekből, hogy a szelek szárnyára keljenek velem. Nem rejtem el magamat és örömömet előlük, hanem költeményekben szólok hozzájuk, és felfedem előttük sorra a misztériumokat. Vizet 2 árasztok a száraz talajra és folyamokat 3 az aszott földre. Kiárasztom Lelkemet és áldásaimat, és mindenki feléled. Tisztelni fognak engem, ha lelkük eltelik az ég harmatával.

Gyengéd Vőlegényed most újból megerősíti mindazt, amit Háromságos szentségemben én már régen felfedtem előtted. Nincs más Szikla a te Isteneden kívül. Látod a csodálatos tetteket, amelyeket házamért teszek? Én állítottalak tanúként házamba és én vetettem meg művem alapját mindenütt, ahol akartam. Látod, mennyire szeretem házamat? Én Vagyok fel van övezve hatalommal.

Ezért emeld fel hangodat házamban és kérdezd meg pásztoraimat:
“Ki az, aki hajlandó eréllyel és szeretettel dolgozni düledező házam felépítésén? Van-e benne valaki, aki kész megvédeni ezt a házat? Van-e valaki, aki megérti, amit mondok? Van-e az Úr házában valaki, aki hajlandó kiterjeszteni Isten országát? ” Ha készen áll erre valaki, fényemmel felragyogok felette, és felruházom saját magammal. Megismertetem magamat vele, és ő látni fog engem, amint előtte állok. Látni fogyja az örök és halhatatlan Királyt.

Minden embert hozzám fog hozni, mert gazdaggá teszem lelkét változatlan istenségemmel. Feldíszítem minden elképzelhető ékességgel, így ő királyi adottságaival meggyógyítja ezt a nemzedéket. Hallani fog a süket, és látni fog a vak. Együtt, egy hangon fogják kiáltani: “Mi a Szentháromsághoz tartozunk: az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez!”

Te pedig, Vassula, ne fáradj bele az írásba! Bőségesen teremj gyümölcsöt! Angyalaim örvendeznek e gyümölcsök láttán. Melletted vagyok, ezért ne félj!

Szeretlek. IC


1 azt is megértettem, hogy Jézus Krisztus jóságos jelenlétével
2 áldást
3 a SzentlelketA SZENTLÉLEK TESZ BENNETEKET A RÉSZESEDÉS ÁLTAL ISTENEKKÉ

1999. október 6.

Felemelem lelkem az Úrhoz,
Atyámhoz, a magasságokba,
hogy megízleltesse velem édességét.

Szívem túl kicsi ahhoz,
hogy megértse Őt,
aki körülvesz minden lényt.
Összeszorul a szívem, és nem érti,
miként lesz számomra
lepecsételetlen, elérhető, átlátszó Ő,
aki lepecsételt és elérhetetlen,
aki felülmúl korszakokat és mindent.
Fenséges szeretetében megengedi,
hogy érezzem édességét,
míg látogatása felragyog lelkemben.

Szeretlek, csodáknak királyi Csodája!
Kérlek, szólj hozzám!

Ó, Vassula, lényegem szerint én láthatatlan vagyok, mégis felismerhetővé teszem magam azok előtt, akiket azért választok ki, hogy lássanak engem. Megérintettél-e már engem a kezeddel?

Megérintettelek.

Miképpen érintetted meg Istenedet?

Egy látomás során úgy tetszett Neked,
hogy megfoghassam a kezed.
Pontosabban a bal kezedet fogtam meg.
Éreztem ujjaidat.
Éreztem egész kezedet,
amit finom és hosszú ujjaival
mi nemes vonalú kéznek nevezünk.

Majd más módon is
megérintettelek Téged, én Kedvesem.
Megéreztem jelenlétedet és megragadtalak,
hogy birtokba vegyelek.
Nyomorúságosságommal
magamra vontam irgalmadat,
Te pedig, emberiség Szerelmese,
értelmet meghaladó Irgalom,
eljöttél hozzám,
és magadat adtad ajándékba nekem.

Igen, mert te nem a testi szemeddel, hanem a szíved szemével láttál, és láthatatlan módon ragadtál meg engem…
A Lélek, aki a te Tanítód és Lámpásod, felemel mennyei udvaromba téged, hogy szemlélhesd, amit szem nem látott, és halljad, amit fül nem hallott. Én vagyok a te családod. Bízz hatalmamban!

Társ-örökösünkké tettelek, és a részesedés által istenné a Szentlélekben 1. Ez vonatkozik mindazokra is, akik meghaltak önmaguknak és eggyé lettek velünk. A szeretetnek ebben az isteni egységében ők is társ-örökössé váltak a Szentlelken keresztül.

Ahogy már sokszor mondottam, egyedül a kegyelem által neveztelek el határtalan szeretetemben Paraskevinek és igaz hírnökömnek. 2 És miként egykor őseid idejében is tettem, lelki adományt adtam neked, a prófétálás lelkét. Megparancsoltam, hogy beszélj a Nevemben és hirdesd félelem nélkül és érthető módon mindazt, amit tanítottam neked. Buzgóvá tettem lelkedet, hogy menj és tégy tanúságot mellettem égő lelkesedéssel más lelkeket is lángra gyújtva, hogy ismerjenek meg engem. A Szentlélek volt a te oltalmad és a prófétálás forrása ezekben az üzenetekben, de minden idők üzeneteiben is. Ő tesz benneteket istenekké a részesedés által 3.

Nem tehettek számomra jobb szolgálatot, mintha lelkeket hoztok vissza hozzám. Ne veszítsd el a bizalmadat, mert magában is isteni jel ez a szolgálat, amit egyedül nem lennél képes véghezvinni, ha nem a Szentlélek által kapnád. Pontosan így nyilvánul meg a Szentlélek kegyelme. Egyedül Ő adja meg a lehetőséget arra, hogy lelkeket hozz hozzám. Én pedig teljes istenségünkben újból és újból eljöttem hozzád, szeretett gyermekem, és nemcsak írott szavak formájában, hanem hatalomban is, ahogy a Szentlélek. Kinyilvánítottuk magunkat, a mindenkor jelenlévőt és egyetlen mivoltunk isteni egységében az Egyet.
Isten tüze, a szeretet tüze

(Az 1999. október 6-ki üzenet folytatása)

Elhagytalak-e, amikor oly sokan ellened fordultak Syros szigetén? Ez tett téged hatalmam méltó tanújává a Kykládok szigetein. 4
Van-e olyan teremtmény, aki szembe tud szegülni Szentségemmel és hatalmammal?
Én magam is szenvedtem honfitársaim miatt, miért vagy tehát meglepve, ha te, aki tőlem származol, hasonló bánásmódban részesülsz? Viseld el türelmesen, ahogy én is elviseltem! 5
Kedvesem, test az én testemből, csont az én csontomból, nem veszed észre, mily sok vigasztalást adok neked? Az én látogatásom nem egyetlen alkalom. Az én látogatásom örökké tart. 6 Amennyiben ezt elfelejtetted volna, tekints újból utadra, amit az én Atyám jelölt ki számodra: zafírokat tett zafírokra, hogy lábad csak erényeken járjon. Állj szilárdan, hogy meg ne inogj! Egyetlen ember sem lesz képes lerombolni az én erődömet. 7

Ebben az erődben én élek, és egyetlen ember sem lesz képes lerombolni lakóhelyemet. Te megkaptad Szavamat… Én előtted haladok, te pedig követni fogsz engem. Ahol a Lélek, ott a szabadság és a hatalom.
A világ ma nem érdeklődik a mennyei dolgok iránt, emiatt van oly sok bizalmatlanság a nemzetek között, és ezért nincs többé szabadság. A világ abban hisz, amit lát, de ezek csak egy bizonyos ideig tartanak.
Menj, Vassulám, és mondj el ennek a hanyatló világnak mindent azokról a dolgokról, amelyek láthatatlanok ugyan, de örökkévalók. Sugározd dicsőségemet! A világosságot a tetőre kell tenni, ilyen átható világosság csak belőlem fakadhat. Neked adott Szavam lámpás a sötétségen átvezető úton. Világíts ebben a sötétségben, aki Szavamat hordozod! Az én világosságom sohasem gyengül. Helyes, ha azt mondod, az Isten tűz vagy ha azt mondod, hogy a Szentlélek tüze. Így össze tudod hasonlítani a valóságos tűzzel, ami mindent meggyújt és áthatol a réseken. Lángra lobbant mindent, amit megérint.

Isten tüze a szeretet tüze, és te sem lettél megkímélve ettől, Vassulám. Látod, miképpen emészt fel téged? Melyik teremtmény írna vallásos költeményekbe foglalt imákat hozzánk, ha nem emésztené a szeretet?

A Szentlélek, miután megjelölt téged tüzes keresztségi csókjával és lángra lobbantott, átjárta értelmedet, isteni tüzével kikristályosította lelkedet hasonlóan ahhoz, ahogy a kőzet lesz igen magas hőfokon gyémánttá, ami a tiszta szén kikristályosodott alakja.

Ily módon tisztítja meg a Szentlélek tüze a lelkeket, hogy a tiszta gyémánthoz hasonlóan kristálytisztává váljanak. A Szentlélek munkálkodása nem megy végbe szenvedés nélkül. Akit azok a szeretetre gyullasztó lángok körülvesznek, szenved a tűz lángjától, de szenved a szeretettől is.

Amikor az a tűz megragadott és át- meg átjárt, lángjaiban megforgatott és a sziklából gyémánttá tett téged, akkor a Szentlélek szerető munkálkodása készített fel arra, hogy meglásd az Istent.
Nem olvastad?

“Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják az Istent.”

A Szentírás szerint, amikor meglátod az Istent, lelked felkiált:

“Én Örömöm! Mily jó dolog szeretni Téged!”

Akkor azonnal megragadsz minket, hogy birtokba vegyél… és én leszállok a felhőkből, hogy felemeljelek és szárnyamra véve téged az ég felé repüljünk. És mint az idegenvezető, elmondom neked azoknak a dolgoknak a történetét, amelyek láthatatlanok a szemnek és megérinthetetlenek a kéznek. Megmutatom neked dicsőséges trónomat, ahol én uralkodom, de ahol mellettem te is velünk � uralkodhatsz. IC


1 vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
2 Paraskevi görög név, amelynek jelentése: “Készítsd elő az Úr útját!” Pénteket is jelent.
3 vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33.-36; 2Pt 1,4
4 Syros a Kykládok csoportjának egyik szigete Görögországban. Meghívtak erre a szigetre, ahol az Úr szélesre tárt előttünk egy ajtót a televízió révén, amely tizenkét sziget számára sugároz műsort. A metropolita azonban utasítást kapott, hogy terjesszen egy ellenem írt röpiratot. A program ennek ellenére is létrejött velem, és annyira tetszett az embereknek, hogy többször is meg kellett ismételni az adást. A könyvek is elfogytak.
5 Az okmányok szerint családom apai ágon Syros szigetéről származik
6
 Éppen sajnáltam magam, mert Jézus nem látogatott meg elég gyakran, és akkor az én Liturgiám vigasztalni próbált oly gyengéd hangon, ami úgy hangzott, mint a végtelen boldogság.
7 Ezt a mondatot úgy mondta, mint parancsot, nagy tekintéllyel. Az “erőd” szót rám vonatkoztatta.KÖVETEK JÖNNEK MAJD EGYIPTOMBÓL

2000. október 16.

Jó az Úr, mert tanít engem.
Őt arról ismerik, hogy tanítja és oktatja
a szegényt és a nyomorúságost.

Az én Atyám, a ti Atyátok
hatalomba és fenségbe öltözött.
Dicsérjük Őt egy hangon
és teljesítsük a fogadalmakat,
amelyeket ti és én tettünk a Magasságbelinek.

Költeményünkkel forduljunk a Királyhoz!
Mily nagyon félek azonban, hogy ezt kell hallanom:
“Jelen voltál-e tanácsomban?”

Ne félj! Én kihoztalak a föld alól, kihantoltalak és így szóltam:

“Béke legyen veled, gyermekem!”

Prófétákat és szenteket hoztam ki Egyiptom földjéről. Egyiptom földjére adott áldásom tartsa zölden a Nílus partján növekvő fákat, borítsa virágba és tegye gyümölcsözővé őket népe táplálására! Dicsőséges trónokat állítottak azokra a helyekre, ahol Szűz Mária, az Édesanyám meg József, az igaz ember és én magam megfordultunk.

“Egyiptom, mi földedre léptünk, és tömjénillat szállt a mennybe, amikor áthaladtunk rajtad. Nem olvastátok a Szentírásban?

“Követek jönnek majd Egyiptomból” 1

Talán nem tudtad, hogy téged is felkentelek? 2 Amilyen nagy a menny magassága a Föld fölött, olyan nagy az én szeretetem irántad. Földed teremjen továbbra is élelmet és tegyen vidámmá téged!”

Megkérdezted, Vassula, hogy én, a természetfeletti Isten valóban benned lakozom-e. Kinyilvánítottam jeleimet és csodáimat benned, kedvesem, abban a személyben, akit szeretek és akit felkentem túláradó szeretetemben.

Gyengeséged láttán megmámorosodva tartottalak kezemben téged, míg az olaj tiszta mirhaként csurgott rád és fejedet beborította zafírhoz hasonló megszentelt mirhacseppekkel, hogy megjelenhess az Atya előtt, aki Fia jeleit látván rajtad, megáld és megszólít téged. 3
Végtelen jóságomban rád leheltem tömjénemet, hogy illatát áraszd szét magad körül.
Akkor majd megtudják ellenségeid – a sötét erők, akiket Lucifer és a Sátán vezet, és akik ellene mondanak istenségemnek -, hogy van tanúd a mennyben és védelmeződ a magasságokban, aki mindaddig támogat téged, míg be nem fejezed küldetésed.

Talán rendkívülinek tűnik ez előtted? Miért? Senki sem olyan, mint én! Én nem vagyok csupán valamely könyvtekercs! Vassulám, én nem vagyok nyomtatott könyv! Annyira hiányzik belőled a bizalom, mintha tövist kaptál volna a kezedbe és nem áldást? 4

Hadd fenyegessenek ellenségeid rosszakaratukban téged, engem és istenségemet! Hadd tegyék! Egyiküknek sem lesz lehetősége arra, hogy győzedelmeskedjék feletted, egyiküknek sem! És ezt a te Istened, a Magasságbeli mondja! Hadd kapják meg szájamból a tudást és a felismerést a ti időtök kétkedői, racionalistái és farizeusai, akik mind a mai napig nem próbálták meg, hogy engem természetfeletti világosságomban és dicsőségemben lássanak, mert én azon vagyok, hogy megújítsam teremtésemet� de erről ők megfeledkeztek, és én szinte halott vagyok a szívükben.
Mondom nektek 5:

“Fölkentjeimet ne érintsétek,
prófétáimnak ne ártsatok! 6

Neked pedig, Vassula, aki attól félsz, hogy megkérdezem, amikor elém állsz:

“Jelen voltál-e tanácsomban?” –

azt mondom, hogy figyelj! Nem adott a felismerés világosságot szemednek? Nem súgta értelmedbe tudását a Bölcsesség e felkent évek alatt?

Én, a teremtés Vőlegénye, a te semmiséged és nyomorúságosságod miatt hajoltam le hozzád. Tudatlan gyermek voltál Szavamat illetően. Műveletlen és figyelmetlen voltál az isteni szavak kiáradásának megértésére, de a téged borító sár alatt észrevettem benned Szent Nevem iránt egy nemes szikrát.

Most pedig emlékezz vissza: Ki emelt fel téged? Nem a Bölcsesség? Nem Ő volt a te nevelőd? És ki vezetett úgy, hogy csak zafírokon járj? 7 Nem a Bölcsesség? És ki takart be, hogy a mennyekbe szállj? Nem a Bölcsesség? Nem mondottam meg előre, hogy miként szándékozom megalapítani országomat üzeneteim által minden szívben? És hogy Szentlelkem által akarom nevelni ezeket a szíveket, hogy a mai idők apostolai legyenek?

Szentséges Szívem gyermeke, akit magamba fogadtam: “Ella. Mi mé fovassé, alla min amfivoliss� sé thialexa yia to ergho mou� affissé tis amfivoliés sou, ella”� 8

Írd: Miként mondottam, meg fogom alapítani országomat minden szívben, amely megnyílik Szavam előtt. Ne félj a durvaságtól, amivel a halandó emberek rád támadnak, ne félj az elnyomók dühétől! Szavaimat pecsétként tettem a szívedre, és mirha cseppeket csurgattam ajkadra, hogy jóságosan megnyíljon, békét hirdessen és egységet vigyen fiaim és leányaim szívébe. Hadd csodálkozzanak a büszkék a te állhatatosságodon, amit Lelkem ad azoknak, akiket énmiattam üldöznek, és hadd kerüljék a veled való találkozást a szokásos módon! 9 Az én napomon én is kerülni fogom őket. Viseld alázattal és méltósággal, hogy nyersen bánnak veled és figyelik, mit teszel, mert e gőgös emberek miatt fogod jutalmadat elnyerni a mennyben� Szenvedéseid által lelkeket keltesz fel álmukból és visszahozod azokat, akiket elsodort a világ.

Fel fogom fedni előtted Szívem kemencéjét. A Bölcsesség tudásával tanítalak továbbra is és megáldom lépteidet, míg velem tartasz. Mialatt az egység útján jársz, menyasszonyom, erősen kapaszkodj Vőlegényedbe, mert végül én fogok győzni.

{Isten közel van hozzád és szeret. ÉN VAGYOK.}

{A zárójelben lévő előbbi szöveg nincs összefüggésben a fenti üzenettel, ui. az történt, hogy Gerhard Wenzel atya kérésére kinyitottam füzetemet, mert filmre szerette volna venni, hogyan írok, amikor diktálást kapok. Ekkor lépett közbe váratlanul az Úr, megfogta a kezem és így szólt: “Isten közel van hozzád és szeret. ÉN VAGYOK!” A fenti üzenetet, ami még nem volt befejezve, az Úr később folytatta.}
LELKEM KIÁRAD A FÖLDRE

(A 2000. október 16-ki üzenet folytatása)

Én vagyok az első főpap egész házamban, amelyet az emberek szeretetlenségükben könyörtelenül megosztottak. Vajon továbbra is úgy kell-e tekintenem házamat, mint amely meg van osztva, amelyben lázadás dúl, és megsegítésére mégse lépjek közbe?

Vajon ilyen hitet vallanak ők? 10 Kinek a nevében vallják meg hitüket? Behunyom a szemem, hogy ne lássam őket, amint hit nélkül, szentség nélkül emelnek kezükben a magasba. Hűséges gyermekeim kedvéért azonban mégis leszállok a kezükbe. Oltáriszentségemnek egyre kisebb jelentőséget tulajdonítanak.

Én, a nagynevű Király, Fenség a fenségek felett, Uralkodó az uralkodók felett, hívlak benneteket a kegyelem által, hogy egyétek most az élő Mannát, a mennyei Kenyeret az Oltáriszentség formájában!

Azoknak az egyházaknak pedig, amelyek papsága még nem fogadta el misztériumomat, a következőket mondom: “Térjetek magatokhoz és komolyan keressetek engem! Emelkedjetek felül nehezteléseteken, azon is, amit Édesanyámmal szemben éreztek! Tudjon minden ember arról, hogy Édesanyámtól származik az én Testem és az én Vérem. Igen, az én Vérem a Szentséges Szűztől, tiszta vérből származik. Áldott legyen az ő neve!”

A Földön élő, alázatos emberek megmentésére, akik magukhoz vesznek engem, és hogy romolhatatlan életet adjak nekik, Kenyérré lettem, hogy nektek adjam magamat. E szentáldozáson keresztül megszentelem mindazokat, akik magukhoz vesznek engem, átisteniesítem őket, hogy test legyenek az én testemből és csont az én csontomból. Miközben részesültök belőlem, aki Isten vagyok, ti és én egy testté leszünk lelkileg egyesítve. Rokonokká leszünk, mert én istenekké tehetlek benneteket a részesedés által. 11 Istenségemen keresztül átisteniesítem az embereket� Nem hallottátok?

“Isteneknek mondanak titeket,
és a Magasságbeli fiai vagytok mind” 12

Most emberek ítélkeznek felettem. A Ruházatot 13, amely képes betakarni benneteket, amely fenségesen felékesít, átváltoztat, átisteniesít titeket, visszautasítják azok az egyházak, amelyek nem tudják megérteni az én misztériumomat�

Ma újból így kiáltok a mennyből: “Testvéreim, miért ássátok alá istenségemet? Ha azt állítjátok, hogy tudjátok, mi a helyes, akkor miért fosztjátok ki Egyházamat? Meghívlak benneteket, hogy uralkodjatok velem, meghívlak, hogy kormányozzatok velem, meghívlak, hogy mutassátok be a szentmisét és részesüljetek az isteni misztériumban oly módon, ahogyan valójában megalapítottam.”

Mi történik, ha nem hallgatnak Rád?

A gőgösök mindig is gúnyolni fognak engem, éspedig azért, mert elfordultak az én világosságomtól. Én jelen vagyok Oltáriszentségemben, de amíg nem látják lelki szemmel istenségemet, továbbra is olyanok maradnak, mint az álmos ember, aki nem képes felfogni, mit mondanak neki. Egyre azt kérdezi: “Mit is mondtál? Nekem szóltál?” Királyi és dicsőséges módon hirdetnek engem ezek az egyházak, tanúsítják hatalmamat, hirdetik félelmetes erőmet, dicséreteket énekelnek nekem, elismerik mindenhatóságomat és nagy csodáimat, de a botlás kövévé válok, amikor arra kerül a sor, hogy megmérjék istenségem és az Oltáriszentségben � való jelenlétem magasztosságát.

Ma ez lett a botlás köve, amelyet elvetnek az építők, és nem fogják fel, hogy a sarokkövet vetették el. Te pedig, leányom, továbbra is hirdess engem mint egyedüli Szerelmedet, és add tovább fivéreidnek és nővéreidnek e szavakat:

“Az Úr jó, mert Ő tanít engem. Őt arról ismerik, hogy tanítja és oktatja a szegényt és a nyomorúságost�” Törékeny leányom, most elmondok valamit neked: gondom lesz rá, hogy a sárkány hamarosan a saját farkába harapjon, hamarosan rendeleteket adok a mennyből, helyre fogom állítani házamat. Visszahelyezem Oltárszentségemet azokba a házakba 14, amelyeket megfosztottak jelenlétemtől, és azok szentté válnak.

Téged 15 megfosztottak uralmamtól, földig lerombolt a sárkány, mégis mondom neked és megmondom mindannyiatoknak:

Lelkem kiárad a Földre,
hogy mennyei harmattal öntözze!
Zöldebb lesz a Föld füve,
a fák virágba borulnak,
dús lesz a lombjuk
és bőséges a gyümölcsük!
Igen, bőséges lesz, csak várj és látni fogod!

{Ezután az Úr az ördög, a sárkány felé fordult a következő szavakkal:}

“Ki mondja neked, hogy mindvégig így tehetsz? Éppen elég sokáig szárnyaltál sashoz hasonlóan, és a csillagok közé 16 helyezted fészkedet és fullánkodat. Jöjj most, és nézz szembe velem a harcban! Nem Ábel előtt állsz! Földre fogom vetni tőrödet! Kifosztottad házamat, és azt vitted el belőle, ami a legértékesebb volt. Kedved szerint raboltál. Bementél népem kapuján és megvakítottad.
A te időd azonban most lejárt, bár még mindig úgy gondolod, hogy ki tudod terjeszteni sötét országodat, hogy félrevezesd népemet. Ez nem így lesz!

Az igazságosság
hamarosan kiárad, mint a víz,
Lelkem pedig,
mint az elapadhatatlan folyam�”

Közel már az az idő,
amikor az emberek így kiálthatnak:
“Ó, most igazán jó idők járnak!”�

Jöjj, megpihentetlek, hogy új erőre kapj! Élj üzeneteim szerint és kövesd az utat, amelyet kijelöltem számodra!
IC


1 vö. Zsolt 68,32 [A magyar bibliafordítás szerint: “Jöjjenek Egyiptom nagyjai!”]
2 Urunk megértette velem, hogy a Szentföldhöz hasonlóan Egyiptomot is szentnek kellene tartani. Egyiptom megvédte a Szent Családot, amikor oda menekült. Táplálta, de elsősorban megvédte őket, és Isten sohasem felejti el a jótetteket.
3 Jákob megáldására gondoltam, vö. Ter 27.
4 Aznap hirtelen kételyek zúdultak rám rendkívüli gyengeségemben. Az Úr olyan türelmesen beszélt hozzám, ahogy a szomorú gyermekhez szoktak beszélni�
5 az Úr a kétkedőkhöz szól
6 Zsolt 105,15.
7 A zafírok itt erényeket jelentenek.
8 A görög szöveg fordítása: “Jöjj, ne félj tőlem, és ne kételkedj!�Én választottalak ki téged művem számára� Hagyd el kétségeidet, jöjj!�”} {Ahogy mondtam, rettenetes gyengeségemben a kétség hullámai hatoltak be lelkembe. Úgy vélem, Krisztus azért szólt hozzám görögül, hogy minél jobban megvigasztaljon, mert ez volt gyermekkorom meghitt nyelve.
9 Egyes püspökök elutasító magatartást mutattak, amikor felkérték őket, hogy találkozzanak velem.
10 Azok, akik még nem értették meg, hogy az egység érdekében alázattal és szeretettel meg kell hajolniuk.
11 vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
12 Zsolt 82,6
13 Krisztus jelképes neve
14 az Úr templomokra utal
15 az Úr az Egyházról beszél
16 ugyanakkor azt is hallottam, hogy “a hívők közé”ILY MÓDON FOGOM MEGLÁTOGATNI A FÖLDET, GYERMEKEIM

2000. október 31.

V: Indítsd mindig e szavakra azokat, akik szeretik Szívedet:

“Az Úr Szíve végül diadalt fog aratni.
Az Úr Szíve olyan, mint az isteni liturgia.
Békét hoz népének.
Az Úr Szíve rendíthetetlen,
természetfeletti módon
uralkodik a magasságokban.
Jöjjetek, jöjjetek mind,
akik még bizonytalanok vagytok
az igazság felől, jöjjetek Uratokhoz
és ki fogtok virágozni az Ő Szívében.
Fontoljátok meg ezt és tudjátok,
hogy az Ő Szívében van a ti menedéketek�”

Béke legyen veled, virágom! Mondd, van-e nagyobb öröm vagy dicsőség a Földön, mintha valaki megérti az én Szívemet? Mire képes az ember, ha nem árasztom el értelmét a megértés isteni világosságával? A Szent Isten, aki hozzád szól és felülmúl mindeneket, szomjadat oltja hangja dallamával, te pedig add tovább minden nemzetnek isteni Szavamat!

Mi az én Szavam? Az én Szavam misztikus szemlélődés, ami megvilágosítja a Szentlélek által lelketeket, hogy betekinthessetek Isten magasztos tudásába.

Hamarosan meg fogom látogatni a Földet.

Nemzedék! Az Uralkodó szól hozzád, akiről a legtöbben megfeledkeztek. Hallatni fogom Szavamat a Földön.

Sokan kérdezik közületek: “Miképpen fog eljönni?”

Erre így válaszolok: “Nem tudjátok, hogy az idők kezdete óta, és amióta ember él a Földön, mindenkor csak rövid ideig tartott a gonosz hatalma?

Már majdnem véget is ért, mert diadalom felemészti.

Hasonlóképpen fogja diadalom legyőzni és felemészteni a gonosz ember diadalát, mint ahogy a fáraó kígyóit felemésztette Áron vesszeje, amit kígyóvá változtattam.

E diadalomban mindannyian magasztalni fogjátok Szent Nevemet. Akkor majd népem között leszek� ti pedig velem, az Istennel fogtok útra kelni, velem fogtok járni. Azzal fogtok járni, akit egykor elérhetetlennek tartottatok� azzal fogtok beszélni {ugyanakkor hallottam, hogy azzal fogtok társalogni}, akit egykor kivetettetek lelketekből. Velem, az Istennel fogtok beszélni, mert én, az Isten jelen leszek szívetekben, és mint jó tanácsadó, megmutatom az élet ösvényét nektek. Mértékletességet okosságot, igazságosságot és erősséget adok lelketeknek, és elárasztom mindazzal, amire lelketeknek szüksége van ahhoz, hogy angyalaim között és velem járjon. Akkor helyre lesz állítva országom a Földön. 1

Igen, lehetséges, hogy már ebben az életben is lássátok Istent. Lehetséges, hogy már földi életetekben szemléljetek engem. Igen!

Lehetséges, hogy betekinthessetek mélységeimbe, Istenetek és mindenetek mélységeibe, és már itt a Földön birtokba vegyetek engem. Ez lesz új életetek kezdete 2, mert nemcsak hallás útján, szavakból és könyvekből fogtok ismerni engem, hanem a valóságban is, valamint a megtérés által, amit a Szentlélek kegyelme ad nektek.

Engem látni életet jelent, mert halhatatlanságot kínál nektek�

Ily módon fogom meglátogatni a Földet, gyermekeim.

Felfogtad most misztériumomat? IC


1 Jézus előbbi mondatára utalnak a Miatyánk szavai: …”jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.”
2
azt is hallottam, hogy utazásotok kezdete.Szeretet-cselekedeteiteken keresztül tükrözzétek vissza Dicsőségemet

2008. október 5.

Vassulám, ne aggódj, hogy kevéssé ismered Szívemet. Hadd növeljem szeretetedet Bennem! Választott leányom, virágoztasd fel Egyházamat! Vedd az örökké tartó békét és mutass fel Engem minden Egyháznak! Mutasd meg nekik Műveim nagyszerűségét! Mondd meg, hogy mennyire kész vagyok megbocsátani nekik! Imádkozzák minden reggel ezt az imát, és hívjanak Engem:

„Uram, Jézus Krisztus,
küldd le Fényedet rám,
hogy megszabaduljak minden bűntől.
Mutasd meg nekem az utat,
az ösvényt, melyen járnom kell.
Itt vagyok, mint egy gyermek,
akinek anyja védő karjaira van szüksége.
Irányítsd lépteimet az Igazság felé.
Te vagy az Igazság.
Add Áldásodat, hogy meggyógyuljak,
gyógyíts a Te Szereteteddel és Gyengédségeddel.
Ó, Uram, halld meg sóhajom,
és töltsd meg lelkemet, vezesd lelkemet
az Élet vizéhez.” Amen

– és az Én válaszom ez lesz:

„kövess Engem, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Kövess Engem!”

De békülj ki az Atyával, és lakjál Bennem. Szeretet-cselekedeteid által tükrözd vissza Dicsőségemet ma, amint elkezded a napod, a gonoszságért szeretettel fizess vissza, békülj ki azokkal, akikkel még mindig haragban vagy, teremts békét, add tovább a békét, ne vétkezz többé és szüntelenül imádkozzál. Fogadd be, és váltsd valóra a Szentírás minden szavát! Légy a vezetője a vakoknak, és légy a fényük, senkit ne ítélj meg! Légy mintája Bölcsességemnek és Igazságomnak, amint az testet öltött Törvényemben a tanulatlanok számára, de nem keményszívűséggel. Ne késlekedj Hozzám jönni bármikor Tanácsért! A Szeretet mindig veled van. IC


 http://ichtys.hu/index.php/130-2008-oktober-5

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 50
Tegnapi: 189
Heti: 682
Havi: 5 397
Össz.: 297 974

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Október
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »