Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Az Úr Jézus tanítása, 2006. október elsőpéntekére
“Ebben a hónapban arra akarlak benneteket megtanítani, hogyan válhattok új emberré. Ezzel kapcsolatosan egy kis történetet mondok el nektek: ‘Egy ember elhatározta, hogy egy másik országba költözik és ott fog élni élete végéig. Figyeljétek meg, hogyan gondolkodott és készült ez az ember az új országba való beilleszkedésre. Először is vett magának egy ismeretterjesztő könyvet, ami arról az országról szólt, ahova szándékozott menni. Abból a könyvből megtudta: melyek a szokások abban az országban; ki a vezetője; melyek a törvények; milyen nyelven beszélnek ott és mi a fizető eszköz. Ezután megtanulta az ország nyelvét és elkezdte gyűjteni azt a pénznemet, amelyet abban az országban használnak.’
Dicséretet érdemel ez az ember, mert okosan készült az új országba! Ti, úgy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy tudatosítsátok, földi életetek elébb-utóbb véget ér. Ha az Én Országom lakói akartok lenni, ti is vegyétek a kezetekbe, az ismeretterjesztő Könyvemet, a Szentírást, ami az Én Országomról szól. A négy Evangéliumból megismerhettek Engem. A Szent Könyvből megtudhatjátok, a Mennyországban Én vagyok a Király! A Bibliából megismerhetitek törvényeimet, amelyeket – boldogságotok érdekében – be kell tartsatok.
Az Én Országomban, csak a ‘Szeretet Nyelvén’ lehet beszélni, amit már a Földön kell gyakoroljatok a szolgáló szeretetetek által. Pénzeteket – ha Szent célokra ajánljátok fel vagy ha vele a rászorulókat segítitek – átutalhatjátok a mennyei Bankomba. Ha eszerint gondolkodtok és cselekedtek, jól készültök az Én Országomba és jócselekedettel teli szívvel fogtok Hozzám érkezni. Isteni elvárásom szerint gondolkodva és cselekedve levethetitek a régi embert és új emberré válhattok. Ilyen lelkülettel már nem fogtok félni az Én Országomba jönni, mert biztosítva lesz számotokra az Örök Élet!
Kérlek benneteket, szakítsatok világias gondolkodásmódotokkal és irányítsátok minden nap a figyelmeteket az Én Országomra. Előre figyelmeztetlek benneteket, lélekben mindig legyetek készen, mert még visszajövetelem előtt, sokan és hirtelenül az Én Országomba fognak kerülni. Addig is, arra kérlek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy az Én Országom boldog lakói legyetek. Törekedjetek Engem minél jobban megismerni és megismertetni, megszeretni és megszerettetni másokkal is. Gondoljatok gyakran arra, Én a bűnösökért jöttem a Földre és megmentettem őket az életem árán is. Az Én Akaratom az, hogy Szentlelkem által újjászületve – új emberré válva – üdvözüljetek! Megáldalak benneteket az újjászületés kegyelmével!”

 
Szűz Mária tanítása, 2006. október elsőszombatjára
“Drága Gyermekeim! Ha valóban új emberré akartok válni, gondolkozzatok el a következő tanításaimon!
A legtöbb ember, azért nem tudja megkülönböztetni az üzeneteket, hogy mi van Tőlünk és mi van a Gonosztól, mert nem ismeri az Újszövetség-i Szentírást. A mostani időben, hogy jó döntéseket hozzatok, szükséges ismernetek az Evangéliumokat, amelyben Szent Fiam életét, tanítását és cselekedeteit találjátok meg.
Vigyázzatok, mert a Gonosz világias életformára ösztönöz benneteket. A tehnika segítségével – ha nem jól viszonyultok hozzá – lefoglal és kifáraszt titeket, azért, hogy imádkozni már ne legyen se időtök, se kedvetek! A Gonosz, ‘a világosság angyalának’ teszi magát és sok mindenben utánozza az Istent, azért, hogy megtévesszen, maga mellé állítson és végül a pusztulásba vigyen benneteket. Ezért nem győzöm elégszer hangsúlyozni nektek az egyéni és közösségi ima fontosságát, amely által felfedezitek a Gonosz tervét és gyengítitek a Gonosz erejét.
Tudjátok-e miért engedi meg az Isten a szenvedést még az igazak életében is? Isten, a szenvedés által próbára teszi az igazakat, amely által lehetőséget ad nekik hűségük bebizonyítására. Akik Istenhez hűségesek, azok minden szenvedést és megaláztatást elfogadnak és felajánlanak Isten dicsőségére, a Gonosz emberei és a világ fiai ellenben ezt nem teszik. Ha szenvedtek, gondoljatok gyakran Jézusra, aki szenvedésével és halálával váltotta meg az emberiséget a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, figyeljetek jobban a Szentlélek sugallataira, mert lesznek olyan események, amelyben ti is részt fogtok venni és nem lesz mindegy, hogy kire hallgattok és hogyan viselkedtek abban az időben. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert nem mindenki fogja a javatokat akarni! Ne higgyetek el mindent, amit az emberek mondanak nektek! Ebben az utolsó időben minden napvilágra fog kerülni, ami az emberek szívében van! Ti maradjatok – új emberként – mindig szeretetben, akkor jól fogtok járni, bármi is fog jönni rátok. Ha minden nap, lélekben, megfogjátok Szent Fiam Kezét és az Enyémet is, ott leszünk mellettetek és minden segítséget meg fogunk adni nektek, amelyre szükségetek lesz! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. október elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Ma is összejöttünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy együtt imádjunk, dicsőítsünk és engeszteljünk Téged.
Égi Atyánk tanítása: “Én, nagyon örülök annak, hogy ezen a Szent Helyen, úgy mutattok be Engem, amilyen valójában vagyok. Sajnos, Engem a legtöbb teremtményem büntető Istennek tart, pedig Én a Szeretet Istene vagyok. Tudnotok kell, a bűneitek miatt jön rátok a sok szenvedés. Én, szabadakarattal ajándékoztam meg minden teremtményemet. Sokan az ellenfelemre hallgatva, akaratukat Ellenem fordítják.
Figyelmeztetlek benneteket, a bűnben ne keressetek Engem, mert Én ott nem vagyok. A régi ember bűneit számoljátok fel isteni segítségemmel, hogy megtapasztalhassátok a Szeretetemet! Kérlek benneteket, gondoljatok arra, hogy Én a ti Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Istenetek vagyok! Az Én Akaratomból jöttetek létre! Higgyétek el, Én nagyon szeretlek benneteket! Fiamat adtam értetek, hogy Megváltson benneteket bűneitektől! Ha Jézusra és Máriára hallgattok és Velük engeszteltek – a Szentlélek által – Országom boldog lakói lehettek. Boldogságotok, Országomban nem fog véget érni sohasem.
Én alig várom, hogy már a Földön is boldoggá tegyelek benneteket, mert ti boldogságra vagytok teremtve! A bűnbánat által térjetek vissza Hozzám! Jól éljétek meg a rendelkezésetekre álló rövid időt, mert a kegyelem ideje hamarosan lejár! Szemetek előtt, két csoportra fog oszlani az emberiség: egyesek – Velem – imádkozni és szolgálni fognak; mások – Ellenem -uralkodni és harcolni fognak a Gonosz fegyvereivel. Meg fogjátok látni mindegyik következményeit. Ti a bűnbánat által vessétek le a régi embert, alakuljatok át a szolgáló szeretet által új emberré. Ezáltal, kedves gyermekeim lesztek! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
 
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁM, KÉRLEK SEGÍTS, HOGY A BŰNBÁNATBAN LEVESSEM A RÉGI EMBERT ÉS A SZOLGÁLÓ SZERETETBEN FELÖLTSEM AZ ÚJ EMBERT!”

 


2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. október 4.

 

Szentlélek Isten tanítása, 2007 októberében
“Szeretteim! Most arra kérlek benneteket, hogy ezután a Jézussal való boldog találkozásra való felkészülés legyen a legfontosabb dolog az életetekben! Lélekben legyetek mindig készen és úgy várjátok Jézust vissza a Földre. Minden nap legyetek annak a tudatában, bármilyen szép is a földi életetek, előbb vagy utóbb véget fog érni.
Bátorítalak benneteket, bízzatok Istenben, Aki olyan szép jövőt ígér övéinek, amilyen a teremtés óta még nem volt!

 

Vajon mire számíthattok Jézus visszajövetele előtt? A Földön teljes lesz a lelki sötétség! Akik szeretik a sötétséget, azok ezt nem fogják érzékelni csak a világosság fiai! A sötétség teljességében fog kiáradni a Szentlélek és be fog világítani – kivétel nélkül – minden ember szívébe. Ekkor fogjátok megismerni mindannyian a Szentháromságos Egy Istent, Aki segíteni fog mindazokon, akik Hozzá kiáltanak.

 

Mit tegyetek a rendelkezésetekre álló kegyelmi időben? Ma tartsatok bűnbánatot, még ma térjetek vissza teljes szívetekkel Istenhez és ne várjatok holnapig!
Jelenleg, abban a tisztulási időben vagytok, amikor úgy tűnik, mintha az Isten is elhagyott volna benneteket! A mostani idő hasonló a Keresztről levett Jézus testi állapotához egészen a Feltámadásig. Abban az időben, amikor Jézus meghalt és levették a Keresztről, az apostolok azon gondolkoztak vajon ezután mi fog történni? Örömükre, Jézus dicsőségesen feltámadt.

 

Akik Jézushoz tartoznak, azok bizakodva kell átmenjenek a lelki sötétségen! Legyen bátorítás számotokra a Zsoltáros szava: ‘Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!’ Az utolsó időben, amelyben vagytok, minden nap gondoljatok Jézus Szavaira, amit apostolainak és nektek is mondott: ‘Boldogok, akik nem botránkoznak meg Bennem!’ (Mt. 11, 6)
Lássátok meg lelki szemeitekkel és higgyétek el: a hajnal közeledik és hamarosan itt lesz a reggel!
Előre tudomására hozom a sötétség fiainak: jaj lesz azoknak, akik a sok-sok figyelmeztetésem ellenére is a bűneikben fognak maradni! Sok szenvedés fog rájuk várni!

 

A megtérés fiai, akik Istenhez fordulnak segítségért örülni fognak, mert hamarosan meg fogják élni a Földön a Mennyországot! Fogadjátok a szívetekbe Pál apostol szavait: ‘Amit az ember vet, azt le is fogja aratni! Aki tehát testébe vet, testéből arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkéből arat örök életet!’ (Gal. 6, 8) Még világosabban mondom: Aki jelenleg konkolyt (rosszat) vet, konkolyt fog aratni! Aki jelenleg búzát (csak jót) vet, az búzát fog aratni!!!
Megáldalak benneteket az örvendezés lelkületével!”

 

Házi feladat októberre:
“MENNYEI ATYÁM SEGITS, HOGY CSAK A JÓT VESSEM A LELKEMBE ÉS A LELKEKBE, AZÉRT, HOGY CSAK JÓT ARATHASSAK!”
2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – OKTÓBER

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
49. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg Szent Lukács evangéliumát.
 
Havi mottó: „Szüntelenül imádkozzatok és virraszatok, így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik, és hogy megálljatok az Emberfia előtt!” (Lk.21,36)
 
Közös imaszándék: azokért az emberekért engesztelünk, akik tönkretették a természetet, bemocskolták a folyókat, beszennyezték a levegőt, kipusztítottak sok állatot, felborították a természet rendjét,… Bocsánatot kérünk a mennyei Atyától az ő nevükben is!
 
Konkrét feladatunk: tudatosan vigyázunk testünk, lelkünk és a környezetünk  (szoba, udvar, utca,  folyó, erdő…) tisztaságára!
 
A Szentlélek üzenete 2008 októberében
 
„Szeretteim! Először a havi mottót akarom megmagyarázni nektek!
 
Örülök annak, ha egyedül, közösségben, kötötten vagy saját szavaitokkal naponta imádkoztok. Úgy imádkozzatok, hogy a Velem való beszélgetés által jobbá váljatok. Úgy imádkozhattok szüntelenül, ha megtanultok folyamatosan isteni Jelenlétünkben élni.
 
Örülök annak is, ha egy-egy éjszakátokat ima virrasztásban töltitek, felajánlva azt a bűnösök megtéréséért. Amikor nem tudtok aludni – bármilyen ok miatt- ne bosszankodjatok, hanem a bűnösök megtéréséért imádkozzatok. Tudnotok kell, azok a gyermekeim virrasztanak szüntelenül,akik megtanulnak állandóan lelki tiszatságban és kölcsönös szeretetben élni.
 
Az Én Akaratom az, hogy a ti közreműködésetek által, megmentselek benneteket a legnagyobb rosztól, a kárhozattól. Ha megtanultok hallgatni Rám, meg fogtok menekülni a Gonosz csapdáiból, az eljövendő büntetéstől és minden rossztól.
 
Jelenleg méltók vagytok-e arra, hogy megálljatok a Földre visszatérő Emberfia előtt? Sajnos vannak köztetek olyanok, akik a bűnbánat hiánya miatt nem méltók megállni az Emberfia előtt. Mondjátok a bűnben élő testvéreiteknek, holnap talán lejár a kegyelmi idő és Isten büntető Igazságosságával fognak találkozni. Őket figyelmeztessétek a bűnbánatra!
 
Élnek köztetek olyanok is, akik néha méltók, máskor nem méltók a Velünk való találkozásra. Nekik mondjátok el azt, hogy a nap bármelyik órájában, a hét bármelyik napján, az év bármelyik hónapjában bekövetkezhet az isteni figyelmeztetés. Én szeretlek titeket, és nem akarom, hogy kellemetlen és fájdalmas meglepetésben legyen részetek.
 
Azoknak örülök a legjobban, akik isteni Jelenlétünkben élnek és állandóan készen vannak a Velünk való találkozásra!!! Őket csodálatos meglepetés fogja érni az Emberfia visszatérésekor és olyan boldogságban lesz részük, amilyet eddig nem tapasztaltak.
 
Arra kérlek titeket, egymás előtt ne azzal dicsekedjetek, hogy hányszor voltatok a Szentháromság hegyén, hanem azzal, hogy konkrétan miben változott jó irányba az életetek.
 
Az elbizonytalanodó engesztelőknek mondom: jelekkel, csodás gyógyulásokkal, megtérésekkel és szabadulásokkal igazoltuk azt – éveken át- hogy a Szentháromság hegyén lévő zarándokhely Tőlünk van! Ezért arra kérlek benneteket, akár ördögi, akár emberi támadás (lejáratás) ér titeket, menjetek bátran előre a közös engesztelésben.
 
Eljött az idő, amikor ti is és a környezetetekben lévők is meglátják, azt, hogy kik vagytok. Vállaljátok magatokat és egymást is, úgy ahogy vagytok. Erről a szintről haladjatok jó irányba. Egymást vállalva növekedni fog bennetek az alázatosság és a szeretet.
 
Ha egyszer Előttem letettétek bűnös múltatokat és irgalmat nyertetek a bűnbocsánat szentségében, ne szégyeljétek magatokat az emberek előtt. Tudnotok kell, találkozásunkkor nem az emberek, hanem Mi fogunk megítélni titeket. Ti,  arra törekedjetek, hogy életetek bármelyik  pillanatában méltók legyetek megállni a Földre visszatérő Emberfia előtt!!!
 
Megáldalak benneteket a virrasztás lelkületével!!!”
 
Melyek az imáink gyümölcsei?
 
* Az életünk nehéz szakaszain csak imával lehet sikeresen átmenni!
* Az ima szükséges a világ megmentéséhez!
* Akik imádkoznak, és akikért imádkozunk megmenekülnek a legnagyobb rossztól, a pokoltól!
* Az ima feltartóztatja a Gonosz támadásait, felfedi hazugságait, legyőzi a kisértést,…
* Imáink által Isten győzelemre segít minket, az ügyeink előbb-utóbb Isten Akarata szerint oldódnak meg.
* Az ima által Isten megváltoztatja az életünket!
* Ha tiszta lélekkel, böjtölve és jót cselekedve imádkozunk, Isten  hamarabb teljesíti kéréseinket.
* Isten az ima által fényt és erőt ad nekünk!
* Az ima által Isten elűzi a szomorúságot és vigaszt ad.
* Az imádkozó ember erényes és szent életre jut.
* Az ima által Isten a bűnösöket megtéríti és az igazaknak állhatatosságot ad.
* Az imának Égig érő hatalma van.
* Az ima kulcs, amellyel kinyitjuk a lelkünket Isten előtt és bezárjuk a Gonosz előtt.
* Minden ima legfőbb feladata, hogy növelje bennünk a szeretetet.
* Jézus imádkozott kora reggel, késő este, az apostolok kiválasztása előtt, az Olajfák hegyén, a Tábor hegyén sőt a Kereszten is. Jelenleg a Mennyben, az Atya előtt közbenjár az egész emberiségért.
* Az apostolok Pünkösd előtt kilenc napon át együtt imádkoztak Máriával. Ezután betöltötte őket a Szentlélek, bátrak lettek, megkapták a gyógyítás és szabadítás kegyelmét, a lelkek megkülönböztetésének ajándékát, a vértanúság lelkületét,…
* Szent István diákonus imádkozott és ezáltal megkapta Istentől a látomás ajándékát, az ellenségszeretet lelkületét és a halál elfogadását.
* Szent János apostol imádkozott Patmosz szigetén, a számüzetésben is, ezáltal betekinthetett a jövőbe, látta a próbatételeket, látta lelki szemeivel a rossz vesztét és a jó győzelmét,…
* Imádkozzatok alázattal, egyszerű szavakkal, Istenre hagyatkozással, teljes bizalommal.
* Tudnotok kell, az imára, az Istennel való párbeszédre, nektek van szükségetek, nem Istennek.
* Legyen minden nap időd az imára!
* Ima nélkül az ember, olyan mint a madár szárny nélkül, mint a katona fegyver nélkül.
* Néhány közmondás: „Imádkozzál és dolgozzál!”, „A jól végzett munka imádság!”
* Az imádkozó ember házi feladata: „Uram segíts, hogy úgy imádkozzak, hogy Neked tetszően változzon meg az életem”.
 
(Főt. Csilik János-2008 október 2.)
Házi feladat októberre:
KÉSZ VAGYOK URAM BÁRMIKOR, AKÁR MOST IS, HOGY TALÁLKOZZAK VELED!
Előretekintés novemberre:
Közös imaszándék lesz: a tisztítótűzben lévő őseinkért: imát, böjtöt és legalább kilenc szentmisét fogunk felajánlani. Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk földi életünk során és megbocsátunk azoknak az elhunyt hozzátartozóinknak, akik minket bántottak meg.
Konkrét feladatunk lesz: hetente legalább egyszer elmegyünk a temetőbe és ott elimádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét, halottainkért!!!

 

„Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek….”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – OKTÓBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
61. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 10,2-52).
Havi mottó:„Éljünk annak a tudatában: Szűz Mária Országa, Népe és Gyermekei vagyunk!
Havi imaszándék: ki-ki könyörögjön a népe szentté válásáért és a nemzetiségek közötti megbékélésért!
Konkrét feladatunk: Akarom a másik nemzetiséghez tartozót úgy szeretni, mint a saját népemet!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 októberében
 
 
            „Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek. Mindenekelőtt elmondom nektek, azok az emberek alkotnak egy nemzetiséget, akik egy őstől származnak, vérük rokon, ugyanazt a nyelvet beszélik, közös volt a sorsuk a történelem folyamán és közös testi-lelki sajátságaik vannak. Ebből kifolyólag, annyi nemzetiség van, ahány nyelv van a világban. Nemzetnek nevezitek egy állam polgárainak az összességét, ahol több nyelvet beszélnek. A Szentírásból világosan kivehetitek azt, hogy kezdetben csak egy nyelv volt a Földön. A bábeli torony építésénél, az emberek gőgje miatt, az Atya megzavarta az emberek nyelvét, hogy így bűnük miatt megalázza és szétszéledésre kényszerítse őket. Nemzetiségekre való szakadásotok részben büntetés volt, részben az Atya emberek javára irányuló gondviseléséből eredt. A nemzetiségek sokfélesége, különböző kulturákat eredményezett, megakadályozta az erkölcsi romlás világméretü elterjedését és ez a bámulatos változatosság is az Atya dicsőségét hirdeti.
 
 
            Hogyan viszonyuljatok a saját nemzetiségetekhez? Mindenki szeresse elsősorban a saját nemzetiségét, úgy, mint a családotokban a szüleiteket. Jézus, Mária, a próféták, az apostolok és a nagy szentek lelkesedtek a nemzetiségükért! Jézus, szinte kizárólag az Igéret Földjén működött és elsősorban a saját nemzetiségének a javán dolgozott. Arra kérlek titeket, mindenki törekedjen megismerni etnikumának erényeit és nagy cselekedeteit. Nagy hibát követ el  az a személy, aki nemzetiségével szemben közömbös vagy megtagadja etnikumához való tartozását. Óvakodjatok attól is, hogy túlságosan szeressétek, azaz bálványozzátok nemzetiségeteket. Vigyázzatok, a bűneiteket, hibáitokat nem szabad erénynek tartani, hanem törekedjetek azokat megbánva, kiküszöbölni. Vigyázzatok arra, hogy a saját nemzetiségetek megbecsülése ne hozza maga után a többiek lebecsülését! Éljetek annak a tudatában, hogy a keresztre feszített Jézus nemcsak János apostolt, hanem minden embert Máriára bízott! Azóta Mária Országa, Mária Népe, Mária Gyermekei lettetek mindannyian! Most megkérdezem tőletek: meglátszik-e a viszonyulásaitokon, hogy Máriához, Égi Édesanyátokhoz tartoztok?
 
 
            Hogyan viszonyuljatok a más nemzetiségűekhez? Vigyázzatok, a nemzetiségeteket ne más etnikum fölé helyezve éljétek meg gőgösen, hanem egymás mellett alázatban és szeretetben. Az Atya Akarata szerint, a nemzetiségek között nincs se fölé, se alárendelési viszony, csak mellérendelés. Tudnotok kell, egységben, kéz a kézben erősek vagytok, ellenségeskedésben felmorzsolódtok. Vegyétek tudomásul, akik a másik etnikumát lebecsülik, utálják, sértegetik,… azok a személyek, a saját nemzetiségűket sem szeretik igazán.
 
 
 Vigyázzatok, vétkeztek más nemzetiségűekkel szemben, ha az egész etnikum számlájára írjátok mindazokat a sérelmeket, amelyeket egyes emberek részéről elszenvedtetek. Óvakodjatok e téves általánosítástól! Gondoljatok arra, vajon meg szabad-e vetni Jézust és az apostolokat Judás árulása miatt?
 
 
Arra kérlek titeket: örüljetek a nemzetiségeteknek, de a másik nemzetiségének is. Kövesse mindenki elsősorban saját nemzetiségének jó példáit, szentjeit. Legyetek hálásak a más nemzetiségű misszionáriusoknak, akik őseiteknek az evangéliumot hírdették, és akik az életüket is feláldozták értük. Minél több nemzetiségűt vagytok képesek befogadni a szívetekbe, lelkileg annál gazdagabbak  lesztek. Tudnotok kell, hogy a saját etnikumotok szeretete és az egyetemes emberszeretet nem ellentétek, hanem egymással összefüggnek, kiegészítik egymást. Kérlek titeket, éljétek meg a lehető legjobban engesztelő hivatásotokat! Engeszteljetek elsősorban önmagatokért, családotokért, nemzetiségetekért és minden népért!
 
 
Most megköszönöm nektek a Szentháromság nevében azt, hogy a nemzetiségeteken belül és más nemzetiségű testvéreitekkel is kiengesztelődtetek. Jó példátok messzire világít, mint a hegyre épült város!
 
 
Mit várok minden gyermekemtől? Arra hívok meg minden nemzetiséget, hogy Istennek felajánlva éljen! Elvárom a főpapjaimtól, a papjaimtól, hogy minden évben ünnepélyesen ajánlják fel Mária által a Szentháromságnak a rájuk bízott nemzeteket! A Szentháromság minden nemzetiségű embert szeret és meg akar menteni az Új Világra, az üdvösségre!
 
Együttmüködtök-e az etnikumotokat megmentő tervünkkel? Imádkozzatok minden nap, minden nemzetiségűért, hogy az Atya rájuk vonatkozó Akaratát fel tudják ismerni és meg tudják valósítani. Fedezzétek fel és értékeljétek minden etnikumban azt az „egyedi szépséget”, amelyet az Atya helyezett el bennük. Tudnotok kell, minden embernek, nemzetiségétől függetlenül vannak jó és rossz tulajdonságai. Szeressétek egymásban a jót, ami az Atyától van, de ne szeressétek a rosszat, ami az embertől van! Tudnotok kell, hogy amikor együtt engeszteltek az összes nemzet megtéréséért, gyönyörködnek bennetek mindazok, akik az Égben vannak. Meghívlak titeket, arra, hogy versenyezzetek egymás között abban, hogy ki szereti jobban az Égieket és a körülötte élő embereket. A pünkösdi nyelvcsodával, a különböző nyelvű embereket arra az egységre hívtam meg, ami a Mennyországban van. Vegyétek alázatosan tudomásul, hogy a halálotokkal megszűnik a nemzetiségetek. A Mennyországban nincs nemzeti különbség. Akik üdvözülni fognak, közös énekkel fogják dicsőíteni a Szentháromságot. Befejezésül mondom: Mária, aki minden nemzetiségűnek Édesanyja, Boldog Asszony! Ha Rá hallgattok, ti is boldogok lesztek nemcsak a Földön, hanem az Új Világban is. Megáldalak titeket az összes nemzetiségű ember iránti szeretet kegyelmével!!!”
 
Házi feladat októberre:
„SZŰZ MÁRIA, AKI MINDEN NEMZETISÉGŰNEK AZ ÉDESANYJA VAGY, SEGITS, HOGY HELYESEN SZERESSÜK A NEMZETISÉGÜNKET ÉS MINDEN MÁS ETNIKUMOT!
Előretekintés 2009 novemberére:
Közös imaszándék lesz: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!
Konkrét feladatunk lesz: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát-tömjént-vizet, stb.!
Csíksomlyó-i zarádokhely rövid története
Csíksomlyó története a XII.- XIII. századra megy vissza. Nevét a Somlyó hegyétől (1035 m) kapta. A csík előnév a tájra utal.
        Vajon  érdemes-e elzarándokolni a Csíksomlyó-i kegyhelyre? A ferences szerzetesek az 1400-as években telepedtek le véglegesen Csíksomlyón. 1442-48 között épitették fel az első gótikus templomot és a kolostort , 1876-ban szentelték fel a jelenlegi barokk kegytemplomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére.
       A kegytemplom legnagyobb értéke, Jézus után, Szűz Mária kegyszobra. A főoltár bal oldalán található a Labarum, amely a győzelem jelképe: a törökök – tatárok  – hitújítók felett. 1567-ben, a hitújítás korában, János Zsigmond, erdélyi fejedelem, karddal akarta a színtiszta katolikusokat az unitárius vallásra kényszeríteni. Pünkösd szombatján, a katolikus hívek Csíksomlyón gyülekeztek. Imádkozva, Szűz Mária oltalmába ajánlották magukat és a hitüket védő férfiakat. A csata diadallal végződött. Ennek a történelmi eseménynek az emlékére van minden évben Pünkösd szombatján a búcsú, a Nyeregben.
       A Kissomlyó hegyén három kápolna található.  A Salvator kápolna, amely az 1456-os Nándorfehérvár-i győzelem emlékére épült. A Salvator kápolna keleti oldalán a szenvedő Jézus kápolnája van, amelyben egy oszlophoz kötött Jézus szobra látható. A Kissomlyó nyugati oldalán Szt. Antal kápolna van. Ezt egy család építette, akik az 1661-es tatárdúlás alkalmával csodálatos módon menekültek meg. A Kissomlyó  hegy lábától a keresztút van a Salvator kápolnáig. A XIII. Stációnál kapta B. Madarász Éva és Ft. Csilik János “az egység karizmáját” a Szentháromságtól. Mindez, “Mária évében” történt, 1987 szeptember 4-én ½ 12-órakor. Feladatunk: egységre vezetni a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezt tettük Érsemjénben 7 éven át és Szilágynagyfaluban már 5 éve.
       Most részletesebben írok a Csíksomlyó-i Kegytemplom legnagyobb értékéről, a Csodatevő Szűz Mária kegyszobráról. Szűz Mária kegyszobra: a XVI. század elején készült, hársfából; alkotója ismeretlen; magassága 2,27 m; a világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A Kegyszobor a Napba öltözött asszonyt ábrázolja, akinek a lába alatt a Hold, fején 12  csillagból álló korona van. Egyben Királynőként is van ábrázolva Szűz Mária: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján Jézus ül, aki a világ Megváltója.
A kegyszobor a Mária zarándoklat középpontjában áll. A zarándokok kérik a közbenjárását, megsimogatják a lábát, hozzá érintik a kegytárgyakat, bízva a Szűzanya édesanyai áldásában.
Miért codálatos a Csíksomlyó-i kegyszobor? Többször is olyan fényben ragyogott, hogy világossága betöltötte a templomot. Az öröm és a szomorúság is sokszor kifejezésre jutott Mária arcán. Sokan azt vették észre, hogy Szűz Mária nézi, tekintetével követi őket. Esetenként, a szentmisék allatt a kegyszobor arca piros volt. Csodálatos Mária arcának a tisztasága, amely tisztításra soha nem szorul. Ezért a bűnben maradó bűnösök nem tudnak megállni előtte, mert nem tudják elviselni Mária tiszta tekintetét, amely a megtérésre hív. A török-tatár dúlások alkalmával a kegyszobor Csíksomlyón maradt. A hagyomány szerint, egyik tatár vezér, a kegyszobrot nyolc pár ökörrel akarta elszállítani. Ekkor a kegyszobor olyan súlyossá vált, hogy az ökrök nem tudták megmozdítani a szekeret. Akkor a tatár vezér ledobatta a kegyszobrot a szekérről és dühében a kardjával megsebezte Mária arcát és nyakát. Ezek után a tatár karja megbénult. Ezek a sérülések ma is láthatóak a kegyszobron. Többször megkísérelték a Szűz Mária arcán lévő piros sebhelyet befesteni, de a festék lepergett róla. Sokan tapasztalták azt, hogy a Szűzanya meghallgatta és teljesítette a kéréseiket. Ezek emlékére örzik a kegyszobor két oldalán a fogadalmi tárgyakat és hálatáblákat. A feljegyzésekben halott feltámadásról is megemlékeznek. Egy 7 éves gyerek hirtelen meghalt. Nagymamája a halott gyerek testére tette a Csíksomlyó-i Szűzanya képét, kérve közbenjárását. Három óra múlva, a körülállók nagy ámulatára a halott gyermekbe visszatért az élet.
A Csodatevő Szűzanyának tulajdonítják azt is, hogy Erdélyben a nagy hitetlenség és közömbösség közepette sokakban a hit megmaradt és virágzott. Az emlékkönyvben olvashatjuk: a Szűzanya mindenkinek az Édesanyja, Ő mindenkit szeret, Ő senkit nem enged el Csíksomlyóról ajándék nélkül!!! A legnagyobb csoda az, ami a szívek mélyén történik mindazokban, akik a Csíksomlyó-i Szűzanyával találkoznak. Csodálatos látni: a szomorúak örömmel mennek haza, a bűnösök bűnbánóan, a haragosok megbékélve,… mindannyian jó elhatározással!!! Csíksomlyó-i  Csodatévő Szűzanya, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk! 

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE -OKTÓBER

“Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
73. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 17; 18; 19)
Havi mottó:”Boldogok a lélekben szegények: övék a Mennyek Országa!” (Mt.5,3)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól mindennap a teljes védelem kegyelmét, a sötétség napjaiban!
Konkrét feladatunk: akarjuk látni és jótettekkel szeretni Jézust a szegényekben is!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 októberében “Szeretteim! Jelenleg, egy olyan világban éltek, ahol bebiztosítjátok: a házatokat, kocsitokat, emberi életeteket. Tudnotok kell, mindezek a megpróbáltatás napjaiban semmi védelmet sem fognak nyújtani nektek! Egyesek azt gondolják, emberileg, ha a sötétség napjaiban lesz elegendő vizük, felvásárolt élelmiszerük, meleg ruhájuk, termopán ablakuk és ajtójuk, meg fognak menekülni a mérgező gázoktól. Előre megmondom nektek, a megpróbáltatás napjait, amely az egész emberiséget fogja érinteni: imában, böjtben és virrasztásban fogjátok végigélni, ott, ahol abban az időben lesztek! Amikor az egész világ és az egész emberiség teljes átalakuláson fog átmenni, Isten fog vigyázni rátok. Én elmondom nektek, hogy mi kell legyen a szívetekben és körülöttetek, hogy testileg és lelkileg is megmeneküljetek és másokat is megmentsetek, az utolsó időben, amelyben éltek. Arra vigyázzatok, hogy szívetek legyen tele erényekkel: bűnbánattal, szeretettel, engedelmességgel, alázatossággal, tisztasággal, buzgósággal, áldozatkészséggel, imádságos lelkülettel,… Az erényekkel teli szív belső védelmet fog nyújtani nektek! Az erények által Isten a halhatatlan lelketeket fogja megmenteni az Új Világra, az örök életre. Mi kell legyen körülöttetek, hogy a testetek külső védelemben részesüljön? – Legyen minden házban házi oltár! Mi legyen rajta? Szentírás, lelki könyvek, égi üzenetek, szentelt víz, tömjén, gyertya, Jézus, Mária, a szentek és angyalok képei vagy szobrai, “Egység Keresztje”, gyógyító kereszt, imakönyv, rózsafűzér, csodás érem, … – Ajánlom, hogy a nyakatokban legyen megáldott kereszt, amely által az Istentől megjelölt kiválasztottak közé fogtok tartozni! Legyen a szobátok falán szentkép! Mindezek a megáldott szentelmények külső védelmet fognak nyújtani nektek és világítani fognak a sötétség napjaiban! – Legyen a családotok az első imaközösség, ahol naponta legalább egyszer, együtt könyörögtök az Úrhoz. – Legyen lelki vezetőtök, akinek úgy engedelmeskedtek, mint Jézus képviselőjének. Legyen lelki közösségetek, ahol legalább hetente egyszer találkoztok, imádkoztok, megbeszélitek a lelki dolgaitokat, ahol vigasztaljátok, bátorítjátok és segítitek egymást. – Legyen egy kiválasztott templomotok, zarándokhelyetek, ahová rendszresen, együtt eljártok, ahol átveszitek, megélitek és tovább adjátok a hallott tanításokat. Mit tegyetek szeretteitekért az utolsó időben, hogy ők is megmeneküljenek a Nagy Figyelmeztetéskor? – Ha elég alázatosak, szeretettel figyelmeztessétek őket mindarra, ami vár rátok a jövőben. – Ha megátalkodva nem hallgatnak rátok a következőket ajánlom nektek: o Kérjetek Istentől bocsánatot az ő nevükben is, minden este lefekvés előtt. o Ajánljátok fel őket Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. o Minden nap helyezzétek őket és az egész emberiséget Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek védelmébe. o Ajánljátok fel értük is az életszentségre való törekvéseiteket, engeszteléseiteket, imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket,… A többit bizalommal bizzátok Reánk! Higgyétek el végre, ha valakiért engeszteltek, azok a személyek nem fognak elkárhozni, mert a megpróbáltatás napjaiban majd elfogadják a bűnbánat kegyelmét, amire szükségük lesz!!! Befejezésül mondom, ha az Általam megmutatott keskeny úton jártok és oda vezettek másokat is, nem kell féljetek senkitől és semmitől, mert a sötétség napjaiban teljes védelemben fogtok részesülni. Megáldalak titeket a Belénk vetett teljes bizalom lelkületével!” Házi feladat októberre: “URAM, ISTENEM, TÖLTSD MEG A SZíVÜNKET ERÉNYEKKEL, HOGY A SÖTÉTSÉG NAPJAIBAN MEGMENEKÜLHESSÜNK MINDEN ROSSZTÓL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
ASSISI SZENT FERENC ÉLETE (1182-1226) 
Megtérése után, eleinte bolondnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága hamar eloszlatta ezt a véleményt. Följegyezték róla: “Ha egy városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt, a gyermekek tapsoltak örömükben, gallyakat törtek a fákról és úgy vonultak elébe”. Sokan úgy vélték, hogy Krisztus képmása jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, hogy “lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki!” Ki volt ez a szerzetes, aki a dúsgazdag középkorban magát Isten szegénykéjének nevezte? Ő, az egyik legnagyobb és legnépszerübb szerzetesrendnek, a Ferences-rendnek volt az alapítója. Ferenc, 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Édesapja Bernardone Péter, jómódú posztókereskedő volt. Apja azt remélte a fiával kapcsolatban, hogy meg fogja sokszorozni a családi vagyont. Ám Ferenc fényes lovagi jövőről álmodozott. Fiatal éveit szünni nem akaró szórakozással töltötte el. Ilyen körülmények között szólt hozzá az Úr. Kiválasztotta, hívta és Ő alázatosan, egyszerűen, de nagy szívvel követte az Urat! Felhagyott a léha legénykori szórakozásokkal. Ehellyett a templomok csendjét, a magányt, valamint a szegényeket kereste. Igy élte életét, amíg egy csodálatos, égi, isteni útmutatást nem kapott. Egy alkalommal Assisi határában lévő San Damiano – templomban imádkozott. Ekkor hallotta a keresztre feszített Jézus szavait: “Ferenc! Menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, hogy romokban hever!” Azonnal el is indult és hozzáfogott a közelben fekvő omladozó kápolna javításához. Mivel apja posztóinak egy részét eladta, ebből nagy családi botrány kerekedett. Ferenc végül visszaszerezte apjának a pénzét, majd levette ruháját mondván: “Idáig Bernardone Péter volt az apám, ezentúl az Úristennek akarok szolgálni. Ezentúl az én Atyám az, aki a Mennyekben van!” Igy kezdte el a gazdag posztókereskedő fia eljegyzését a szent szegénységgel. Boldog szívvel, dalos ajakkal vágott neki az új életnek. Azután helyreállította előbb a San Damiano, majd a Porciunkula kápolnákat. 1209 február 24-én, az evangéliumot hallva, rádöbbent arra, hogy Istennek más tervei vannak vele kapcsolatosan. Egy újabb isteni hívást kapott: “Menjetek és hírdessétek: közel van a Mennyek Országa! Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, a leprásokat tisztítsátok meg, üzzétek ki a gonosz lelkeket” (Mt.10,7). Ferenc valósággal felújjongott e szavak hallatára. Ezután Istennek ez a csodálatos vándora elindult és hírdette az evangéliumot. Sokan megtértek, mások azonnal a követői lettek. Abból éltek, amit az emberek jószántukból adtak nekik. Nem volt se pénzük, se vagyonuk, mégis boldogok és lelkileg gazdagok voltak. Nemcsak prédikáltak, hanem élték is, amit mondtak. Amikor már tizenketten lettek, elindultak Rómába és III. Ince pápától kieszközölték rendjük jóváhagyását. Ettől fogva indult el a Ferences-rend csodálatos szép élete és munkássága. Az új rend tagjai bámulatos életet éltek. Egymás között versenyeztek: az imában, a szegénységben, a vezeklésben. Ferenc éjszakákon át sírt és imádkozott: “Istenem, én Mindenem! Ki vagy Te Uram és ki vagyok én?” Az imádság mellett, Ferenc sokat böjtölt és megfékezte testi vágyait. Saját testét “szamár testvérnek” nevezte el, akit engedelmességre tanított. Tömeges megtérések bizonyították a ferences barátok életszentségét. Isten szegénykéje elindult, hogy megtérítse a mohamedánokat is. Szent Ferenc szelleme a nőket is magával ragadta. Assisi Szent Klára, Ferenc kortársa, megalapítja a második rend anyakolostorát. A világiak számára pedig megszületik a Ferences Világi Rend (harmadrend), amely sok szentet adott a világnak. Szent Ferencet apostoli élete, munkája, rendalapítása alázatossá tette. Olyannyira, hogy nem merte magát pappá szenteltetni. A saját rokonságuk csúfolták, bántalmazták és rágalmazták őket. Ők minden rosszat jóval győztek le. Nagyon figyelmesek voltak a szeretetben! Nyilvános bűnvallomást tettek! Néhány év múlva ötezren lettek! Szószerint élték az evangéliumot. Követőit arra intette, hogy tiszteljék a papokat. “Ha békesség fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a híveket egyaránt!” Szent Ferenc békét tudott közvetíteni a sokféle háborútól gyötört világban. Ő követni akarta Isten Szavát és az Egyház szavát is. Emiatt a legkegyetlenebb belső konfliktust élte át. Szelídségével még a gubbiói farkast is megszelídítette. Az alázatosságban Ferencet senki sem tudta túlszárnyalni. Bár ő maga nem olvasta a Szentírást, annak szellemét egészen magáévá tette. Mint egy ártatlan gyermek bizalmas kapcsolatban állt a természettel. Tiszta lelkében háborítatlan öröm lakott. Alverna hegyén, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, megkapta a történelemben elsőként saját testén Krisztus öt szent sebét (a stigmákat). Isten nemcsak szeretetével, hanem szenvedésekkel is kitüntette őt. Gyomor és máj betegségét hősies lélekkel viselte. Halála előtt így kiáltott fel: “Isten hozott Halál Testvér!” Egészen szegényen, teljesen levetkőztetve, énekelve adta vissza lelkét az Úrnak 1226 okt. 3-án, miután megáldotta a testvéreket és Assisi városát. Ravatala mellett együtt volt az Egyház és a világ. 1228 július 16-án, IX. Gergely pápa, aki egykori barátja volt, szentté avatta, a szegény Ferencet. Szent Ferenc, könyörögj érettünk, hogy mi is szentek lehessünk!
Előretekintés 2010 novemberére: 2010 novemberében 13 órakor fognak kezdődni az engesztelések a Szentháromság hegyén. 2010 november 21-én, vasárnap, 13 órakor fogjuk virággal megkoronázni Krisztus Királyt!

 

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –    OKTÓBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
85. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 21; 22; 23)
Havi mottó: „Adjatok hálát mindig, mindenért!(Ef. 5,20)
Havi imaszándék: arra a szándékra imádkozunk, hogy a nehézségek közepette is tudjunk hálálkodni!
Konkrét feladatunk: ezekben a hónapokban tilos a panaszkodás, megengedett a dicsőítés!
Tanítás a mennyei Atyától 2011 októberében
Szeretett gyermekeim! Én, aki a látható és láthatatlan világ Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Atyja vagyok, a következő hónapokban a hálára szeretnélek meghívni titeket.
Valójában miért is hálálkodjatok? Én adtam nektek Végtelen Szeretetemből, Szeretett Fiamat, aki a ti és az egész emberiség üdvösségéért az életét áldozta. Szent Fiammal együtt adtuk nektek a Szentlelket, aki által vezetni, tisztítani, megvilágosítani, megajándékozni, … akarunk titeket.
Én adtam nektek Máriát, aki a hite, alázata, szeretete, tisztasága, … által elsősorban követendő jó példa számotokra. Mária, közbenjáró imája által az egész emberiséget vissza akarja hozni Hozzám. Társmegváltóként legyetek a segítségére! Én adtam nektek a Védőszentjeiteket – mennyei barátaitokat – a keresztelésetek és a bérmálásotok alkalmával. Ha kéritek őket, égi segítségük által szentekké, példaképpé válhattok közösségetekben. Én adtam nektek az Őrangyalotokat, akit a fogantatásotok első pillanatától kezdve mellétek rendeltem, hogy vigyázzon a ti testetekre – lelketekre, szeressen és vezessen titeket, hogy ti is szeretteitek őrangyalaivá váljatok. Az összes Angyalokat, különösen Mihályt, Gábort és Ráfáelt a rendelkezésetekre bocsátottam. Ha kéritek őket rendkívüli módon tudnak segíteni, hogy angyali lelkületűvé váljatok.
Én adtam nektek a Napot, a Holdat, a csillagokat, hogy bennük szemléljétek az Én Mindenhatóságomat és naponta gyermeki lelkülettel kérjétek Gondviselő segítségemet. Én adtam nektek a Földet, amelyen éltek! Ezzel együtt a levegőt, a folyókat – tengereket – óceánokat, a gyönyörű tájakat, a változatos növényeket, fákat, az ízes – formás gyümölcsöket, a szárazföldön, a vízben és a levegőben lévő lényeket, azért, hogy érezzétek Gondviselő Szeretetemet és a szívetek mindezek láttán hálára gyúljon Irántam.
Én adtam nektek a titeket szerető szüleiteket, egyházi és világi elöljárókat, testi – lelki testvéreiteket, barátaitokat,… Közvetlenül és közvetve is a teremtményeim által is azt mondom nektek, hogy szeretlek titeket, mint gyermekeimet. Én adtam nektek ajándékként, hogy lássatok, halljatok, járjatok, beszéljetek, normálisan gondolkozzatok, jó dolgokra emlékezzetek,… Néha, talán gondolhattok arra: lehetnétek vakok, sánták, süketek, bénák, fogyatékosok bármilyen téren.
Fogantatásotok pillanatában elkészítettem nektek a helyet a Mennyországban és lelketek mélyén meghívtalak, hogy egy becsületes élet után foglaljátok el a helyeteket Országomban. Én azért teremtettelek titeket, hogy már a Földön és a Mennyben is mindörökké boldogok legyetek.
Tudnotok kell, Nekem fájdalmat okoztok, ha hálátlan lelkülettel kimondjátok: ’Nekem mindezek kijárnak! Amivel rendelkezek, azt én megérdemlem!’ Valójában, minden kegyelem, minden ajándék a Részemről, számotokra, amelyért meg kell tanuljatok hálálkodni. A múltért, jelenért és a jövőért hálálkodva mondjátok: Teremtő – Fenntartó és Gondviselő Atyám! Teljes szívemből szeretlek Téged és hálás vagyok Neked minden ajándékodért!”
Kedves gyermekeim! Mindezek után még elmondom nektek azt is, hogy nemcsak hálát várok tőletek, hanem Én is nagyon hálás vagyok a legkisebb jóért is nektek, amit Értem és teremtményeimért tesztek. Én hálás vagyok nektek minden jó gondolatotokért, szavatokért, cselekedetekért, szeretetetekért…  Én hálás vagyok, ha az engeszteléseken hallott tanításokat gyakorlatba teszitek.
Én hálás vagyok, amikor eldöntitek azt, hogy melyik lelki közösségbe akartok tartozni és annak szellemében mentek előre. Én azt mondom nektek: a por önmagában jó és az eső is, de ha a kettő összekeveredik sár lesz belőle. Én arra kérlek titeket, hogy az engesztelő hivatásotokat éljétek meg a lehető legtisztábban!
Én hálás vagyok nektek és rendkívüli módon megsegítelek titeket, ha harcoltok beteg és megkötözött testvéreitekért: szabadító – gyógyító imával, komoly bőjttel, felajánlott misesorozattal, áldozatos zarándoklatokkal, szenvedéseitek felajánlásával, szenteltvízzel, tömjénnel, példás – megtért életetekkel.
Én meghálálom nektek, ha minden egyes engeszteléseteket olyan komolyan élitek meg, mintha az az utolsó volna. Én hálás vagyok, ha komoly megtérésetek által beléptek Noé bárkájába, amely a Nagy Figyelmeztetés előtt még nyitva áll a számotokra is.
Én, lelki békével hálálom meg nektek, ha végre elhiszitek azt, hogy a bűnben nincs boldogság se rövid se hosszútávon, csak az erényes életben.
Én józan és komoly életet adok nektek, ha minden fajta bódító italt félre tesztek, amely nagyon sok rossz forrása számotokra. Vigyázzatok, ne romboljátok a Tőlem ajándékba kapott testeteket és lelketeket. Én meghálálom nektek, ha visszatértek az első szeretethez, amikor még Mi voltunk a legfontosabb a számotokra.
Én hálás leszek nektek, ha a szétválasztáskor, amely hamarosan bekövetkezik nem a konkoly, hanem a búza között foglak megtalálni titeket.
Én hálás leszek nektek, ha a Szentcsalád mintájára családotokban vagy lelki testvéreitekkel lelki közösséget hoztok létre, ahol megtanultok: imádkozni, szeretni, jótékonykodni.
Befejezésül, atyai szeretetem és hálám jeléül lélekben odamegyek mindannyiotokhoz és háromszöget rajzolok a homlokotokra. Ezáltal lefoglallak titeket és a szívetekben lévő szeretteiteket, a Nagy Figyelmeztetés előtt mindörökké magamnak: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében!
Most az egész Szentháromság áld meg titeket, hogy mindig hálás engesztelők maradjatok!!!
Mivel kísérti a gonosz lélek a templomba járó keresztényeket?
Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, amikor az ördögöt a templom ajtó közelében találta.
– Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.
– Éppen úgy megyek a templomba, mint ti – felelte a sátán. – Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?
– És hogyan védelmezed magadat? – kérdezte erre a templomba járó.
Ó, erre a célra van nekem ezerféle eszközöm is! Először is jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni és igyekszem ellentétet szítani a férj és a feleség között; úgy indítom el a férjet, hogy fölbosszankodjék a kemény gallér miatt, amelyiken nem akar keresztül menni a gomb és így annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti jókedvét; a feleség pedig elveszti a jóhangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a kesztyűjét.
– Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba menjenek, vagy elrontom a hangulatukat, hogy annak hasznát ne láthassák.
– Azoknak az embereknek a számára, – folytatta az ördög, – akik komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok: Mindig van ugyanis egy lány vagy asszony, aki a figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok pillantásait az ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a kalapját, a blúzát és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy stílus hibát fedeznek fel és így a formára tekintenek a tartalomra pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit és így minden hatás elvész.
– Az a másik hölgy meg, amott, fél a meghűléstől; nos tehát kioktatom, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van és az egész Istentisztelet alatt nem gondol másra, mint a huzatra és az egészségét érintő veszedelemre.
– Na, és a kereskedők! Úgy intézem a dolgokat, hogy az előző este vagy reggel, az Istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És így az egész Istentisztelet alatt tele lesz a fejük evilági gondokkal.
Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon, aki a bölcsőben alszik; gyorsan az eszébe juttatom, hogy a kicsi fölébredt és most az a veszély fenyegeti, hogy ágyacskájából kiesik. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz. Látok néhány jó megjelenésű urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön figyelmessé teszem őket arra, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van a templomban. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig Józsefre gondolni és elindulnak hazafelé, nagyon megelégedve a lelkipásztorral és önmagukkal.
– Ha pedig egy hallgatót az Istentisztelet ideje alatt nem tudok elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Kísértem az embereket, hogy mindenféléről kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze. Úgy irányítom őket, hogy Istentisztelet után olyan embereknél tegyenek látogatást, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni és így kitörlök a lelkükből minden jó benyomást, amelyre a templomban szert tettek.
Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a kérdezősködő számára, amikor a templom felé indult. Mennyire így van ez csakugyan az életben is. Mindenki megtoldhatja ezeket az adatokat a saját tapasztalataiból.
Törekedjünk úgy menni a templomba, hogy az valóban a lelki hasznunkra váljon!
Házi feladat októberre:
„TEREMTŐ, FENNTARTÓ ÉS GONDVISELŐ ATYÁM! TELJES SZÍVEMBŐL SZERETLEK TÉGED ÉS HÁLÁS VAGYOK NEKED MINDEN AJÁNDÉKODÉRT”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

2012.–A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–OKTÓBER    “Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!”
                                                                           (Mt. 24.44)
                                   97. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: Elmélkedjük át a hegyi beszédet ( Mt. : 5,6,7,8)
Havi mottó: “… tegyetek mindent Isten dicsőségére!”( 1 Kor: 10,31)
Havi imaszándék:  Azokért engesztelünk, akik Isten helyett valami vagy valaki mást bálványoznak!
Konkrét feladatunk: Legyen a havi röpimánk: Szeretlek Téged Atyám!
Időpontok kijavítása:  Vácott az 5. Kiengesztelődési  évforduló október 20.-án, 9 órától, a családfa gyógyítás, október 19.-én, 17 órától lesz.                                              Szűz Mária üzenete 2012 októberében
     “Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Akarata az, hogy a következő hónapokat újra a Szentháromság Személyeinek a dicsőítésére és Irántuk való szeretetetek kimutatására ajánljátok fel! Ebben a hónapban, amikor a Mennyei Atyát dicsőítitek megtanítalak titeket arra, hogyan szeressétek a jó Istent és hogyan viszonyuljatok a bűnös világhoz.
       Hogyan szeressétek a Mennyei Atyát?
Törekedjetek arra, hogy a legnagyobb szeretettel tartsátok meg Isten törvényeit! Aki szeret Engem, megtartja a parancsaimat! Isten azért adta nektek a törvényeit, hogy a sok zsákutcától, a kárhozattól megvédjen és a célba vezető keskeny úton megtartson titeket. Isten minden egyes törvénye mögött lássátok meg lelki szemetekkel a titeket határtalanul szerető Mennyei Atya jóságos Arcát! Ismertek-e olyan gépkocsivezetőt, vagy gyalogost, aki egy hídon átkelve haragosan nézne a híd védőkorlátjára?
       Tudnotok kell, hogy Istennek minden egyes személlyel, családdal, közösséggel, nemzettel,… egyedi Terve van! Ha ezt a Szeretet Tervet felfedezitek az imáitokban és megvalósítjátok, megörvendeztetitek a Mennyei Atyát és a ti lelketek is ujjongani fog a boldogságtól.
        Vigyázzatok arra, hogy Isten legyen az első helyen az életetekben, nem földi személyek, élettelen tárgyak, bálványozott állatok vagy napi ügyek. ” Aki jobban szereti apját, anyját, gyermekeit…, mint Engem, nem lehet az Én tanítványom!”
         A világban utazva lássátok meg Isten nagyságát, szépségét, jóságát… a természetben, és hálálkodva dicsőítsétek Őt minden ajándékáért!
         Éljetek úgy, hogy a szándékotok legyen mindig tiszta! ” Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére”, azaz megörvendeztetésére.
         Olvassátok, éljétek és beszéljetek Isten üzenetéről, a Szentírásról! Ebben le van írva, hogyan viszonyuljatok helyesen Istenhez, önmagatokhoz, egymáshoz és a világhoz!
         Szeressétek minden embertársatokat, még az ellenségeiteket is Isten iránti  szeretetből! Ne a bűnt szeressétek az emberben, hanem a teremtett embert, aki kedves Isten előtt!
         Ha valóban szeretitek az Istent, szakítsatok fizikai időt, minden nap a Vele való beszélgetésre, imára! Ez az idő legyen szent a ti számotokra. Ugyanakkor a lelki élményeiteket osszátok meg a felebarátaitokkal. ” Aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom őt Mennyei Atyám előtt”. A legrövidebb evangelizálásra mindenki meg van hívva! Bárkivel találkoztok, legalább egyszer mondjátok ki: ” Isten áldjon meg téged! Isten szeret téged!”
        Mondjátok ki gyakran: “Szeretlek Téged Atyám!”  “Hála van a szívemben azért, hogy megteremtettél,fenntartasz, gondomat viseled, és az Örök Üdvösségre vezetsz. “Tudnotok kell, minden egyes szeretet-megvallás által növekedni fog bennetek az Isten iránti szeretet.
       Szeressétek Istent érzelmeitekkel! Érezzétek át az Ő örömét a világban lévő sok jó miatt és érezzétek át Isten misztikus fájdalmát a világban lévő sok rossz miatt!
       Szeressétek Istent értelmetekkel! Gondoljatok Isten végtelen Jóságára, Irgalmára, Szeretetére…
       Szeressétek Istent akaratotokkal! Akarjátok csak a jót, amit Isten akar, és ne akarjátok a rosszat, amit Isten nem akar!
       Szeressétek Istent a lelketekkel, azaz egész bensőtökkel, nem csak külső vallásos cselekedetekkel!
       Vigyázzatok, mert egyetlen halálos bűnnel is elveszíthető Isten Szeretete! Amint a víz eloltja a tüzet, úgy oltja el egyetlen halálos bűn is Isten iránti szereteteteket. Ezt a szeretetet komoly bűnbánattal, a bűn és a bűnalkalmak kerülésével lehet visszaállítani!
       Mi a következménye annak, ha szeretitek Istent?
A legnehezebb munka is könnyűvé válik. Ezáltal bűnbocsánatot, lelki békét, lelki örömet nyertek. Az Istenszeretet által, az Ő oltalmában részesültök, tökéletessé, szentté váltok. Az Istenszeretet által: ragyogni fogtok, mint a Nap, imáitok meghallgatásra találnak, Isten kinyilatkoztatja magát nektek,bármi történhet veletek, a javatokra válik és végső soron örök üdvösséget nyertek.
       Mi az Istenszeretetnek az ellentéte?
A bűnös világ szeretete! Az a személy szereti helytelenül a világot, aki Isten helyett: a vagyont, evést, ivást, szórakozást,földi, mulandó dicsőséget szereti,valakit, vagy valamit jobban szeret, mint a jó Istent. Ennek az a következménye, hogy az értelmetek elhomályosul, az akaratotok meggyengül, megszűnik a lelki öröm, megelégedettség, elkezditek gyűlölni Istent, szolgáit, teremtményeit,belép az életetekbe a félelem, a szenvedés és a halál miatt.
     Ugye látjátok azt, hogy milyen lényeges különbség van azok között, akik Istent szeretik, és akik a bűnös világot szeretik. Ezért arra kérlek titeket, a Mennyei Atya nevében, hogy döntsetek az Istenszeretet mellett. Mondjátok ki Józsuéval:”…én és a családom az Urat választjuk!”
MOST A MENNYEI ATYA ÁLTALAM ÁLD MEG TITEKET AZ ISTEN IRÁNTI SZERETET LELKÜLETÉVEL!!!

VISSZATEKINTÉS 2012 SZEPTEMBERÉRE
Mire tanítottak az Égiek az”Egység Keresztje “által?
—Fontos az ima az egységért, fontosabb valamit tenni az egységért, de a legfontosabb, hogy az egység szellemében éljünk!
—Csak azok az engesztelők képesek egységet építeni az emberekkel, akik Istennel jó egységben élnek.
—Ahol megszületik általunk a szeretet-egység, ott előbb, vagy utóbb, a Szentlélek által a hit-egység is létre jön.
—Az egység példaképei:
A Szentháromság-Ők kölcsönös szeretetben, egyenlőségben, a másság tiszteletében, egymás szolgálatában… élnek. Ebben példaképünk!
A Szent Család-Jézus folyamatosan jól érezte magát Szűz Mária és Szent József társaságában. Mi is a családban, lelki közösségben ezt valósítsuk meg!
Első keresztények-A pogányok ujjal mutattak rájuk:” nézzétek, hogy szeretik egymást”. Mi is erre kell törekedjünk, a XXI század keresztényeiként.
Még kik képesek építeni az egységet?
     Akik másokkal együtt éreznek, képesek a párbeszédre, a megbocsátásra,
bocsánat kérésre, kiengesztelődésre, akik egy szeretet-családdá akarják változtatni az egész emberiséget. A bűnös egység legyen távol tőlünk! Ha jól éljük az egységet, megtapasztaljuk Jézus jelenlétét, szeretetét, békéjét, örömét bennünk és körülöttünk.
Az individuális lelkületű, aki szeret uralkodni, parancsolni, vezetni, erőszakoskodni, egyénileg dönteni, aki megtestesült akarat, akiben nincsen rugalmasság, alkalmazkodási készség…, az képtelen egységet építeni. Ha az egység építői akarunk lenni, meg kell tanuljuk a közösségi lelkületet: a kölcsönös szeretetet, türelmet,rugalmasságot, szolgálatot, engedelmességet, az egységben való döntést, az állandó kommunikációt, örömszerzést. Ha ezeket a vonásokat elsajátítjuk, képesek leszünk az egység építésére.
Mit tanultunk” az egység karizmája” által?
      Zarándokhelyeken, ha nyitottak vagyunk, rendkívüli kegyelmet nyerhetünk. Ne csodálkozzunk azon, minél komolyabban vesszük Isten hívását, annál nagyobb ördögi támadásban részesülhetünk. A bűnök, a kísértések, ördögi támadások feltárása által megszabadulhatunk a gonosztól.
Alázatos és szolgáló lelkülettel fogadjuk el azokat az égi kegyelmeket, karizmákat, amelyekkel Isten mások megmentése miatt, megajándékoz minket. Vállaljuk a mindennapos tanulást és a tanítást ott, ahova Isten állít minket. Érdemes vállalni az engesztelést az egész emberiségért, még akkor is, ha Isten önfeláldozó életet kér tőlünk.
Mire tanítottak minket az Égiek szeptember első napjaiban?
      Bátran vállaljuk a papjaink előtt, hogy mi az engesztelő közösséghez tartozunk. Hívjuk meg a plébánosunkat is egy kilencedre, amelyet felajánlhat önmagáért és a hívei szentté válásáért. Tudnunk kell azt, hogy a papjainknak nem az ítéletünkre, hanem az őket segítő szeretetünkre van szükségük. Az ítéletet bízzuk Istenre, a szeretetet pedig gyakoroljuk. Megerősödtünk abban, hogy a kilenced olyan kulcs számunkra, amely által gyógyulásban, szabadulásban, a Szentlélek megvilágosító kegyelmében részesülhetünk.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az őseink lerendezéséért. Addig ajánljunk fel értük imát. böjtöt, szenvedéseinket, zarándoklatokat, szentmiséket, ameddig ki nem szabadulnak a tisztítótűzből.
Élő testvéreinkért is ajánlhatunk fel mise-kilenced sorozatot, azért, hogy a szenvedélyüktől, zavaros ügyeiktől, betegségektől, hitetlenségtől, közömbösségtől, világias lelkületüktől… megszabaduljanak. Az önkéntesen felajánlott tizedünket szentmise szándékba is befektethetjük. Az Égiek azt akarják, hogy legyünk igazi engesztelők, mint Éva asszony! Számunkra az engesztelés a szentté válás útja!!!
Az Égiektől a nagy szárazságra is megkaptuk a magyarázatot. A természeti csapások előfigyelmeztetések az egész emberiség részére. Ha engedjük, hogy a lelkünk is elszáradjon, és nem törődünk azzal, akkor nem számíthatunk áldásos jövőre, csak szegénységre. A közeljövőben, a Szűzanya eljövetele által nagy tisztulásban fogunk részesülni. A Nagy Figyelmeztetés által az emberiség kettéválasztását fogjuk megtapasztalni. Ha komolyan vesszük az engesztelést(télen-nyáron), és az engesztelő lelkület elterjesztését, Isten megkönyörül az emberiségen és jelentősen megrövidítheti a nagy szenvedés idejét.
Az Égiek a fehér sátor által a hófehér lelkületre figyelmeztettek, mert ez illik “a fehér rózsácskákhoz”
Házi feladat októberre:
“ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY BÁRKIVEL TALÁLKOZOM, BESZÉLJEK
SZERETETEDRŐL!”

 

213- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – OKTÓBER
“Boldog vgay, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” (Lk. 1,45)
A Szentírásból a Jelenések könyvének 12. fejezetében elmélkedjük át Szűz Mária és Szent Mihály győzelmét a sárkány felett.

Havi mottó: “Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon!” (90 Zsolt, 11)
Havi imaszándék: azért fohászkodjunk, hogy e hónap folyamán és a hátralevő életünkben az Őrangyalok iránti szeretetben növekedjünk!

A mennyei Atya tanítása 2013 októberében

 

“Szeretett Teremtményeim!” Ebben a hónapban a jó és a rossz angyalokról beszélek nektek.
Mit kell tudjatok általában a jó angyalokról? A jó angyalaim tiszta szellemek, akiknek testük nincsen! Ők amikor különleges küldetésben vannak fátyolszerű, látható alakot ölthetnek magukra. Ráfáel arkangyal, aki az ifjú Tóbiást kisérte az útján egy előkelő zsidónak az alakját öltötte magára. Szent Fiam sírjánál az angyalok ifjak alakjában, Szent Fiam Mennybemenetelekor fehér ruhában, férfiak alakjában voltak. Szent Fiam Születésekor, Szent Péter apostol kiszabadulásakor, mennyei fényességben jelentek meg. Jó angyalaim felsőbbrendű lények, akiket nagy ismerettel és erővel ruháztam fel. Földi teremtményeim bármeilyen tökéletesek, lehetnek tökéletesebbek, az angyalaim a célnál vannak, további tökéletességre nem tehetnek szert. Angyalaim változatlanok. Földi teremtményeim még elveszíthetik az üdvösségüket, az angalaim, akik a próbán már átmentek már nem. Ha kitartotok a keskeny úton, részesei lehettek angyalaim boldogságának. Angyalaimat a sajaát dicsőségükre, saját boldogságukra valamint a szolgálatra teremtettem. Jó angyalaim az emberekre az örök üdvösség megszerzésében segítik.
Mit kell tudjatok Őrangyalaitokról? Azokat az angyalokat, akik őriznek titeket Őrangyaloknak nevezem. Tudnotok kell azt, hogy Őrangyalaaitok boldogan állnak a ti rendelkezésetekre. Számukaz a legörvendetesebb dolog, ha egy lelket is megmentenek az üdvösségre. Örömmel mondog nektek azt, hogy minden embernek, családnak, városnak, országnak, nemzetnek … van Őrangyala. Az őrangyalaim jó gondolatokat sugalmaznak és az akaratokat jóra serkentik. Az Őrangyalok imádságaitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket elém hozzák. Őrangyalaim által megtudhatjátok rátok vonatkozó Akaratomat, ugyanúgy mint Ábrahám, Zakariás és Szent Leányom, Mária. Tudnotok kell azt, hogy az Őrangyalok megjelenése először félelmet kelt, de azután örömmel tölt el titeket. A gonosz lelkeknél ez fordítva szokott történni. A jó angyalok embei alakban, a gonosz lelkek legtöbbször állatok alakjában jelennek meg. Az Őrangyalok oltalmát úgy biztosíthatjátok, ha szent életre törekedtek, tisztelitek, szeretitek őket és naponta kéritek a segítségüket. Számíthattok minden nap az Őrangyalaim segítségére. Ők védelmetik az életeteket, a veszélyben – kísértésben segítenek és a halálotok pillanatában az Égbe röpítenek titeket.
Mit kell tudjatok a gonosz lelkekről?
Ők kezdetben nagyon kedvesek voltak, a Szentlélek lakott bennük! Egy idő után, amikor felfedtem előttük az ember teremtését, megváltását és ehhez kértem a segítségüket, sokan kevélységből Ellenem és angyalaim ellen fordultak és ezért büntetésből az örök kárhozatra kerültek. Ők a próbát nem állták ki. A gonosz lelkek vezére Lucifer! Ők nincsenek mind a pokolban, időnként a Föld körzetében vannak és a világ fejedelmeként a rosszra akarnak befolyásolni titeket. Az utolsó ítélet napján lesznek végleg megítélve és akkor az emberiség előtt fog ismetté válni a gonoszságuk és büntetésük. Szent Fiam Megváltása sajnos rájuk nem vonatkozik. Vigyázzatok arra, a gonosz lelkek nem barátaitok, nem jóakaróitok, hanem ellenségeitek, akik irigységből a bűnre csábítanak titeket, hogy ti is a kárhozatba jussatok. Ők nem akarják azt, hogy a Mennyben elfoglaljátok a helyüket. Akik hallgatnak a világosság angyalára, mert a jó látszatában tűnik fel, azokat megfossza vallásuktól, szabadságuktól, lelki békéjüktől és végső soron az Örök Boldogságtól. Azért gyűlöli az Egyházat és szolgáit, mert azok lerombolják az ő hatalmát és a lelkeket kiveszik az ő uralma alól. Én arra kérlek titeket, hogy ne féljetek a gonosz lélektől. Ha féltek tőle, ő ordító oroszlánná válik, ha nem féltek tőle nyuszikává válik. Ha az Én parancsaimat megtartjátok és a bűnbe nem egyeztek bele a gonosz lélek kárt nem tud okozni nektek. A gonosz lélek láncra kötött kutya, csak odáig mehet, ameddig a lánca engedi. Csak azoknak áérthat, akik vakmerően közel mennek hozzá. Ő olyan halász, aki bevetette a horgot a vízbe (a világba), de a halakat nem kényszerítheti, hjogy a horogra kapjanak. Én arra kérlek titeket, a gonosz bármikor kisért, azonnal imádkozzatok és határozottan utasítsátok el! Valójában, csak a bűn által nyerhet a gonosz lélek hatalmat felettetek. Kivételesen, amikor egyeseket meg akartok tisztítani, megengedem, hogy megalázza őket a gonosz. Ha kitartanak választottaim a küzdelemben, nagy tökéletességre jutnak. Soha ne felejtsétek el senki a világon nem kap erején felüli kisértést és keresztet sem. Ez éltessen titeket a támadások közepette.
Befejézésül
arra kérlek titeket újra, hogy minden nap kérjétek a jó angyalok segítségét, mert csak ezáltal tudnak hatékonyan segíteni nektek. Ugyanakkor tanuljatok meg azonnal ellenállni a gonosz léleknek, amikor kísért titeket. Ezáltal ti lesztek győztesek! Győzelmetek érdekében, minden nap használjátok Egyházam segítő eszközeit: Szent Fiam és Szent Lányom segítségét kérjétek, higgyetek a szentségek és a szentelmények erejében, gyónjatok és áldozzatok rendszeresem, értékeljétek a lelki közösséget, zarándokhelyeket, kilencedeket, szenvedéseiteket ajánljátok fel a gonosz lélek megkötözéséért… Ha ezen a keskeny úton haladtok a győztesek megszámlálhatatlan táborába fogtok tartozni. Most megáldalak titeket, az egész Szentháromsággal a bátorság lelkületével!!!

 

Konkrét feladatunk: útra induló szeretteinknek mondjuk: “Az Isten Angyala kísérjen téged” (Tób. 5,21)!

 

VISSZATEKINTÉS 2013 SZEPTEMBERÉRE

 

Mit üzent a Szűzanya a szeptember első napjaiban? “Szeretett fehér rózsácskáim!!! Ne felejtsétek el, hogy édesanyátokként szeretlek titeket. Megköszönöm, hogy áldozatot vállalva eljösztök engesztelni a Szentháromság Hegyére! Nemsokáre eljön a nagy ünnep számotokra, amikor az Isten Akaratából látni és hallani fogtok Engem!!! Ez, egész életetekben felejthetetlen kegyelem lesz és egyben Égi jutalom is kitartásotokért. Megjelenésem alkalmával, az Égből lehozom mindazokat a kegyelmeket, amelyekre nektek és szeretteiteknek szükségetek van. Addig is törekedjetek úgy élni, hogy a Szentháromság legyen megelégedve veletek. Tanuljatok meg a bűnre nemet mondva, az erényekre igent mondva folyamatosan kegyelmi állapotban maradni. Szeressetek mindenkit, még az ellenségeiteket is. Elégedett vagyok veletek, ha Szent Fiam által megengedett fizikai és lelki szenvedéseket békésen élitek meg. A legjobb úton haladtok, ha komoly engesztelő lelkülettel mindent felajánlotok az egész emberiség jobbra fordulásáért, a purgatóriumban lévők kiszabadulásáért és a gonosz lelkek megkötözéséért! Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden este, a lefekvés előtt tegyétek fel mgataoknak a kérdést: “Vajon a Szentháromság ma megvolt-e velem elégedve?”

Mi kell jellemző legyen az igazi engesztelőkre? Ők, Isten segítségével megtanulják, hogy az ellenkezőjét tegyék, amit a világ fiai tesznek. Amikor látják, hogy a világ fiai: gőgősek, széthúznak, haragot tartanak, ők tudatosan alázatosságra, szeretetegységre és kiengesztelődésre törekednek. Amikor az engesztelők látják, hogy a világ fiai: Isten ellen, Isten nélkül, irigységben, káromkodásban, részegeskedésben, anyagiasságban élnek, ők tudatosan Isten mellett döntenek az Isten dicsőítésükkel, józan életükkel, maradandó kincseket gyűjtve mennek előre. Amikor a világ fiai szeretik az önpusztító eszközöket: a cigarettázást, szeszes italokat, drogot, túlzott munkát … ők tudatosan vigyáznak testükre, amely a Szentlélek temploma, amelyet fel fog támasztani az Úr. Amikor a világ fiai a paráznaság, a házasságtörés, a test bűnös kiélői, a világosság fiai a testi és lelki tisztaságot szeretik. A világ fiai: pesszimisták, reménytelenek, uralkodnak egymás felett, engedik , hogy a gonosz lélek vezesse őket, a világosság fiai optimisták, szolgálnak és a Szentlélek vezeti őket. A világosság fiai nem értékelik az életet, a halál kultúráján dolgoznak: abortálással, eutanáziával, öngyilkossággal, gyilkossággal, háborúval; a világosság fiai az élet kultúráját építik. Az igazi engesztelők jelmondata: “Contra torrentem! Szemben az árral, a világ szellemével!” Ha erre képessé válunk, igazi engesztelőkké, keresztényekké válunk.

Miért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást? Ekkor lehetőségük, hogy lerendezzék önmagukat és szeretteiket a bűnbánat, a szabadító és gyógyító ima által. Ez alkalommal mise kilencedekkel és mise gregoriánok sorozatával lerendezik az őseiket, hogy a múltból csak áldás jöjjön feléjük. Ekkor lerendezik az abortált, elvetélt és lefagyasztott magzatokat is. Ekkor lerendezik a házaikat, útjaikat, amelyek a gonosz uralma alá kerültek. A családfa gyógyítás által megismertetjük a lélekmentő eszközöket és azok használatára bátorítjuk az engesztelőket. A közös misefelajánlás és közös engesztelés által rendkívüli kegyelemben részesülünk. Ezért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást, amely ezután három hónaponként lesz.
Bocsa József piarista atya tanúságtétele: 1950-ben földműves családban születtem. Egy bátyám van. Édesapám vallásosabb családjából, három pap lett. Édesapámnak mindig csodáltam a szelídségét. Édesanyám is mélyen vallásos volt, szegénysége miatt nem lett apáca. Ő, önmaga helyett, engem ajánlott Istennek. Magamban, háromféle hivatást különböztetek meg, amelyek egymásra épülnek és kiegészítik egymást: papi, szerzetesi és engesztelő hivatást. Papi hivatásom a családomban, lelki közösségem és a plébánosom által érlelődött meg. A piarista rendben, amely a gyermekek tanításával foglalkozik, megélem a szeretetközösséget, Isten után paptestvéreimmel is. A lelki közösségben könnyebben élem meg a testi fogyatékosságomat, ugyanis kétoldali csípőficammal születtem, amely csak 50 év után oldódott meg. Fiatal pap koromban, Natália nővér vezetett be az engesztelő hivatásba. Teljes megtérésem, édesanyám halálos ágya mellett és egy karizmatikus közösségben következett be. Ennek a tanulmányozása felé fordultam és nyitottabb lettem Isten közvetlen beavatkozására, 2007-ben, híveim hívására kerültem először Szilágynagyfaluba. Itt ismerkedtem meg Csilik atyával, Éva Asszonnyal és Vad Ilonával, akik az engesztelő közösség vezetői voltak. Legjobban az fogott meg, amikor láttam, hogy a Szentháromság hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek együtt imádkoznak, engesztelnek és szeretik egymást kiengesztelődve. Itt értettem meg azt, hogy a Szentháromság engesztelésre és annak terjesztésére hív Magyarországon. Ezután került sor a váci Szent Anna piarista templomban – ahol szolgálok- a nemzeten belüli kiengesztelődésre. Csilik atyával és Vad Ilonával rend
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 189
Heti: 720
Havi: 5 435
Össz.: 298 012

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Október
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »