Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 augusztusában
 
„Szeretteim!
 
Tudnotok kell azt, hogy nagy értéke van a keresztnek, amely megváltásotok záloga! A ti megtisztulásotok a keresztetek által történik. A szenvedést nem kell szeretni, csak elfogadni és felajánlani Istennek a bűnösök megtéréséért!
 
Ti, kereszthordozó gyermekeim, legyetek mindig készen, mert hamarosan látni fogjátok Isten Arcát, akár életben maradtok, akár meg fogtok halni. Boldog lesz az az ember, aki bűnbánatot tartva fog találkozni Teremtőjével. Ha tiszta szívvel éltek, találkozásotok Istennel örömteljes lesz! Akár várjátok, akár nem a nagy figyelmeztetést, az be fog következni. Akkor, senkinek sem lesz könnyü szembenézni önmagával. A figyelmeztetés olyan lesz, mint egy elővételezett utolsó ítélet, akkor is, ha csak rövíd ideig fog tartani. A figyelmeztetés még nem lesz a büntetés, de hozzá fog tartozni a tisztuláshoz. Ennek meg kell történnie, mielőtt megjelenik a bűn embere. Senkinek sem lesz egyáltalán kétsége afelől, hogy az az esemény, ami hamarosan meg fog valósulni Istentől jön.
 
Én arra kérlek titeket, hogy minél hamarabb döntsetek Isten mellett és tartsatok ki a jó úton. Minden nap tartsatok bűnbánatot, mert a figyelmeztetés az ajtótok előtt van!!!
 
Boldog lesz az az ember, aki állandó készenlétben várja az Istennel való találkozást.
 
Megáldalak titeket az állandó készenlét lelkületével!!!”
 
Házi feladat augusztusra:
 
URAM, SEGÍTS, HOGY ÁLLANDÓAN LELKI TISZTASÁGBAN ÉLJEK, ÉS EZÁLTAL MINDEN NAP, 24 ÓRÁN ÁT, IGAZI ENGESZTELŐ LEGYEK!
Előretekintés szeptemberre:
Közös imaszándék lesz: hálát adunk a Csíksomlyón kapott „egység karizmájáért”
(21. évforduló) engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért!!!
Konkrét feladatunk lesz: a „gyógyító keresztet”, amely az engesztelők keresztje, tanúságtevésként, látható módon fogjuk viselni.
Boldogságunk feltételei a Szentlélek szerint!
 
„Boldogok vagytok, ha minden pillanatban készen álltok látni Isten Arcát, akár életben maradtok, akár meg fogtok halni.
 
Boldogok vagytok, ha önmagatokban és felebarátaitokban felfedezitek és szeretitek Jézust!
 
Boldogok vagytok, ha a tiszta szívetek által, napi 24 órás engesztelőkké váltok!
 
Boldogok vagytok, ha példás életetek által, elkerülitek Isten büntetését és az Ő jutalomára számíthattok!
 
Boldogok vagytok, ha véglegesen döntöttetek az ajtótok előtt álló Jézus mellett és mindvégig hűségesek maradtok Hozzá!
 
Boldogok vagytok, ha minden napotokat úgy élitek meg, mint életetek utolsó napját!
 
Boldogok vagytok, ha az Általunk javatokra megengedett szenvedés, teljesen megtisztít titeket a nagy figyelmeztetésig!
 
Boldogok vagytok, ha szenvedéseiteket, Jézus lelkületével, csendesen és türelmesen élitek meg!
 
Boldogok vagytok, ha az utolsó időben, jól értékesítitek a szenvedést, elfogadva és felajánlva azt a bűnösök megtéréséért!
 
Boldogok vagytok, ha felkészülve várjátok: a nagy figyelmeztetést, az Én kiáradásomat és Jézus visszajövetelét a Földre!”

 

„Szeretteim! Mivel elég sokan nem ismeritek a Szőkefalva-i Mária jelenéseket és üzeneteket, ezért most röviden összefoglaljuk nektek…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –AUGUSZTUS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
59. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Jn. 6,24-69; Lk. 1,39-56; Mk.7,1-23).
Havi mottó:„Ti vagytok a világ világossága!(Mt. 5,14)
Havi imaszándék: a világban lévő lelki sötétség megszünéséért és a lelki világosság növekedéséért kérjük a Szentlélek Istent!
Konkrét feladatunk: a hónap folyamán elzarándokolhatunk egy Istentől kiválasztott szent helyre.
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 augusztusában
 
            „Szeretteim! Mivel elég sokan nem ismeritek a Szőkefalva-i Mária jelenéseket és üzeneteket, ezért most röviden összefoglaljuk nektek.
 
Mit mondott Mária Szőkefalván Rózsikának és általa a zarándokoknak és az egész emberiségnek?Én, mint Édesanyátok szeretlek mindannyiotokat! Ne féljetek életetek nehéz helyzeteiben, mert Én veletek vagyok és betakarlak titeket védő palástommal. Ne legyetek soha szomorúak, mert mindennap közelebb kerültök az Én Szeplőtelen Szívem győzelméhez!
 
Mit kért Mária Szőkefalván a látnoktól és általa tőletek az egész kereszténységtől?
 
Ha egész életetekben arra törekedtek, hogy megörvendeztessetek Engem, Én is rendkívüli módon foglak megörvendeztetni titeket.
 
Kérlek benneteket – megmenekülésetek érdekében – ajánljátok fel magatokat és szeretteiteket Jézus legszentebb Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek. Amikor találkoztok, legyen bátorságotok így köszönni: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen!
 
Szomorúan mondom nektek, sok üres templomot találtam a világban. Most arra kérlek titeket, töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok egyedül az Én Szent Fiamat a tabernákulumban. A szentmisén vegyétek magatokhoz minél gyakrabban Jézus Szent Testét és Vérét, mert csak Ő tud rajtatok segíteni a nehézségeitekben, szenvedéseitekben és a betegségeitekben. Necsak nagyböjtben, hanem máskor is, főleg pénteken végezzétek a keresztúti ájtatosságot. Minden fontosabb esemény előtt végezzetek kilencedet. Mindennap olvassatok egy részt a Szentírásból, legalább egy negyed órát elmélkedjetek rajta és aznap törekedjetek aszerint élni.
 
Tudnotok kell, az utolsó időben a Sátán ordító oroszlánként jár körül a világban, hogy minél több lelket megszerezzen magának. Bűnbánatotokkal, rózsafüzér imáitokkal, böjtjeitekkel, élő szeretetetekkel,… van hatalmatok legyőzni a Sátánt! Ne engedjétek, hogy a Sátán evilági, múlandó dolgokkal, Istentől elcsábítson titeket. Ne csodálkozzatok azon, ha a Sátán támad benneteket! Csak azt a várat támadja az ellenség, amely nincs bevéve. Bízzatok abban, mi együtt harcolunk a Gonosz ellen és biztosan győzni fogunk!
 
Legyetek lélekben mindig készen, mert a kegyelmi idő hamarosan lejár és közeledik a Nagy Figyelmeztetés.
 
Szakítsatok időt a zarándokhelyek felkeresésére, mert ott rendkívüli kegyelmekben részesülhettek.
 
Legyetek e gyűlölködő világban a szeretet hordozói! Tudnotok kell az Ég tele van szeretettel! Ti szeretetből és szeretetre lettetek teremtve. Csak azok a gyermekeim juthatnak a Szeretet Országába, akik befogadják és gyakorolják a szeretetet.
 
Mindennap imádkozzatok a szándékaimra, a Szentatyáért és a papok szentté válásáért. Mindennap hívjátok segítségül a Szentháromságot, az angyalokat és szenteket, mert csak úgy tudnak segíteni rajtatok. Imádkozzatok egyedül, a családban és a lelki közösségetekben. Ezáltal bezárul a szívetek a Gonosz előtt és teljesen kinyillik Isten előtt. Mindennap délután öt órakor imádkozzatok Velem  öt percet az egész emberiség megtéréséért. Azt kérem, hogy minden Általam kiválasztott szent hely imaközpont legyen. Vegyétek komolyan az engesztelő közösség alapítását, ahol hetente együtt imádkozhattok és tanúságot tehettek a hitetekről.
 
Fogadjátok el és ajánljátok fel a testi és lelki szenvedéseiteket Istennek, mert ezáltal sok lelket segíttek az üdvösség útjára. Amikor szenvedtek bármilyen formában, gondoljatok arra, Mi misztikus módon együtt szenvedünk veletek.
 
Szomorúan mondom nektek, sajnos kevés lélek hallja meg és váltja valóra az üzeneteimet. Ám, örömmel mondom nektek, akik meghallják és megteszik boldogságukat szolgáló kéréseimet, azok a gyermekeim, a nehéz időben nem fognak elveszni, azok rendkívüli, Égi ajándékainkban fognak részesülni.
 
Megáldunk titeket a szentségre való törekvés lelkületével!!!”
 (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat augusztusra:
E GONOSZ ÉS ROMLOTT NEMZEDÉKBEN, JÓ PÉLDÁTOKKAL, ÚGY RAGYOGJATOK, MINT A CSILLAGOK A VILÁGMINDENSÉGBEN!
Előretekintés 2009 szeptemberére:
Közös imaszándék lesz:az ötödik évfordulón hálát adunk: a Szentháromság hegyért, az engesztelő közösségeinkért és a lelki vezetőinkért!
Konkrét feladatunk lesz: bocsánatot kérünk a Szentháromságtól, mindazokért a bűneinkért, hibáinkért, mulasztásainkért, amelyeket az engesztelő utunkon elkövettünk!!!
N.B. Szeptemberben, a Szentháromság hegyéről és engesztelő közösségünkről fogunk összefoglaló tanításban részesülni!
Csilik János: Amit Szőkefalváról tudni lehet
SZŐKEFALVA „A FÉNY KIRÁLYNŐJÉNEK JELENÉSEI ÉS ÜZENETEI 10 ÉV SORÁN (1995-2005)
Szőkefalva – Erdély közepén, Dicsőszentmárton és Vámosgálfalva között, a Kisküküllő mentén fekvő kis település. A falunak 1200 lakosa és négy temploma van, négy helyben szolgáló lelkipásztorral. A négy felekezet évszázadok óta békében él egymással. A falunak a véleménye „az állitólagos Mária jelenéssel” kapcsolatban megoszlik. Márián Rózsika, a látnoknő, 1962 november 4-én született Dicsőszentmártonban, szüleinek első gyermekeként. Két éves volt, amikor a szülők Szőkefalvára költöztek. Rózsika itt járt magyar tannyelvü általános iskolába. Itt volt elsőáldozó és bérmálkozó. Az iskoláit Dicsőszentmártonban román nyelven folytatta. Gépírói tanfolyamot is végzett. Utána tisztviselő lehetett volna nagyon távol a szülőföldjétől, ahova a szülei nem engedték el. Amikor az 1981-ben kötött házassága elviselhetetlen lett számára, Ferenc nevű gyermekével 1989-ben visszaköltözött Szőkefalvára. 1992-ben harminc évesen, cukorbetegsége miatt, elvesztette látását. Sokszor volt élet-halál között és az orvosok többször lemondtak róla. Mégis életben maradt, mert a Szűzanya őt választotta ki a szőkefalvai üzeneteinek továbbítására. 1999 május 2-án lépett be a ferences harmadrendbe. Lelki élete, Szűz Mária megjelenése előtt, saját vallomása szerint hiányos volt: „Csak nagy ünnepeken, Karácsonykor, Húsvétkor jártam templomba. Nem éltem a szentségekkel, nem imádkoztam rendszeresen, nem-igen tartottam meg az Egyház parancsait. Amibe évekig nem tudtam belenyugodni, az a vakságom volt. Ám, amióta Szűz Mária megjelent nekem, nincs szükségem a földi fényre!” Rózsika, küldetésének vállalása óta, nagy szeretettel, önátadással és boldog lélekkel fogadja az engesztelő szenvedést, amit felajánl az Égieknek az emberiség megtéréséért! Jelenleg hetente viszik a látnokot dializisre vese betegsége miatt.
A Szőkefalvi jelenésről röviden. Márián Rózsika 1995-ben Dicsőszentmártonban, a nagymamájánál tartózkodott. Imádságai sokszor az éjszakába nyúltak. 1995 januárjában, vakságának harmadik évében, egy vörös fényt látott, amely többször is megjelent neki. Június 17-én este 11 órakor, imádság közben egy hang szólította meg, amelyről a beszélgetés közben kiderült, hogy a Szűzanya hangja volt. 1995 december 8-án, este 11 órakor megjelent a mennyei fényben egy Mária szobor (kb. 75 cm nagyságu). Mária feje körül 12 csillag volt, ezek fölött egy nagy csillag, amelyből nagyon erős fény áradt Mária szobrára. Ilyen fény szobor formában jelent meg azután (2005 június 17-ig) Szűz Mária a látnoknak, általában évente háromszor.
 Rózsikának 1995-től 1998-ig csak magánjelenései voltak, amiről nyilvánosan nem beszélhetett. E három év alatt, a Szűzanya tanította és felkészítette a látnoknőt hivatásának betöltésére. 1998 november 4-én este 11 órakor volt az első nyilvános jelenés Szőkefalván a látnok családi házában. 1999 március 21-én este 11 órakor volt a második jelenés szintén a családi házban, kb. 35 személy jelenlétében. Ezen Ft. György István lelkipásztor (a látnoknő gyóntatója) is jelen volt. Kérésükre, a Szűzanya elfogadta, hogy azután délután 5 órától jelenik meg a látnoknak. 1999 június 17-én már az udvaron volt a jelenés kb. 200 személy jelenlétében.
Dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári egyházmegye érsekének előzetes engedélyével, a látnok megkérte a Szűzanyát, ha lehet ezentúl a római katolikus templomban legyen a jelenés. 1999 november 4-én a templomban volt a jelenés kb. 1500 zarándok jelenlétében. A következő jelenések a templomban, azután a templom udvarán történtek. Ezekre az alkalmakra egy szabadtéri oltárt építettek. A jelenés időtartalma 10-15 perc volt. Az utolsó jelenés 2005 június 17-én volt, amelyen 120 pap és kb. 25000 zarándok vett részt. Szűz Mária azt jelentette ki Szőkefalván: „Én itt ezen a helyen  a Fény Királynője vagyok”.
A Szűzanya 1999 és 2000-ben öt titkot adott.  1.Gyakoribb és nagyobb természeti csapások lesznek, mint eddig voltak. Éhségre, valamint gyógyíthatatlan betegségekre lehet számítani. 2.Tűzvészek, árvizek, szárazság és nagy földrengések lesznek. 3. Sok gyermek meghal 7 éven alul. (Ez a három titok az egész emberiségre vonatkozik, ha nem tér meg) 4. Az emberi szívekben lassacskán kihűl a szeretet. Romániát egy nagy esemény fogja megrázkódtatni és sok ártatlan vér fog folyni. 5.Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül. Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak és megölelik azt az utat, amely őket a vesztükbe vezeti. Amikor úgy fog látszani, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház, mert jönni fog egy Péter nevü pápa, aki a győzelem útjára fogja vezetni az Egyházat. (Ezt az ötödik titkot 2008 április 4-én mondhatta el a látnoknő)
Az Egyház viszonyulása. Szőkefalván történt és történő eseményeket Dr. Jakubinyi György érsek atya figyelemmel kisérte és körlevélben engedélyezte, hogy a papok és a hívek oda zarándokoljanak. Minden Mária-jelenést az Egyház hivatalos elfogadásáig „állitólagos jelenésnek” szoktak nevezni.
Josef Ratzinger bíboros (aki most XVI. Benedek pápa) álláspontja: „Ahol emberek gyűlnek össze és fegyelmezetten imádkoznak, gyónnak, áldoznak, szentmisén vesznek részt, igehirdetést hallgatnak,… ott nem lehet a Gonosz incselkedése a dolgok mögött. Gyümölcseiről lehet megismerni a fát!”
Jelenleg mi van Szőkefalván? Minden hónap 17-én 19 és 24 óra között engesztelést szerveznek a római katolikus templomban. Minden évben, május 17-én ifjúsági engesztelést szerveznek a Szűzanya kérésére 10 – 18 óráig. Minden év június 17-én megünneplik a jelenések évfordulóját a Szűzanya óhaja szerint (17 órakor ünnepélyes szentmise).“…Szeretteim! Ebben a hónapban a Gondviselő Istenről akarok beszélni nektek….”‘

 

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –AUGUSZTUS

 

”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

 

71. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.12-13-14; Lk.1,39-56; Mt.7,24-29)

 

Havi mottó:„Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk.23,46)

 

Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét!

 

Konkrét feladatunk: törekedjünk minden nap megörvendeztetni egy konkrét jócselekedettel a mennyei Atyát!!!

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 augusztusában

 

 

 

Szeretteim! Ebben a hónapban a Gondviselő Istenről akarok beszélni nektek.

 

 

 

 Isten, a legjobb Atyaként gondoskodik az anyag-, növény-, állatvilág-ról, az emberről, a nemzetekről és az egész világról. Isten a világot nemcsak megteremtette, hanem fenntartja és a célja felé vezeti. A Gondviselő Atya mindent az Ő dicsőségére és a ti javatokra fordít. Isten a kicsiket is fel tudja használni Terve megvalósításában. Gondoljatok a prófétákra, Máriára, Józsefre és az apostolokra. Isten Akarata és engedélye nélkül semmi sem történik ezen a világon. Isten, még a rosszat is azért engedi meg, mert abból is valami jót tud kihozni. Gondoljatok az egyiptomi József történetére, a zsidók fogságára, Péter apostol tagadására, Tamás apostol hitetlenségére és a keresztények üldözésre. Izajás próféta által, ezt üzente nektek az Atya: ‘az anya megfeledkezhet a gyermekéről, de én sohase feledkezem meg rólatok‘.

 

 

 

Arra kérlek titeket ne higgyetek a vak véletlenben, a megváltoztathatatlan jövőben, de abban sem, hogy Isten nem törődik a világgal.

 

 

 

Tudnotok kell azt, hogy Isten minden embert az üdvösségre teremtett. Minden megteremtett ember számára el van készítve a hely a Mennyben. Ha komolyan együtt dolgoztok az Atyával, egészen biztos, hogy az örök boldogságba juttok. Ha komolytalanok vagytok az Atya kéréseivel kapcsolatosan, akkor a tisztítótűz vár rátok. Ha életetek utolsó pillanatában is ellenálltok az Atya ölelő karjainak, akkor Ő a szabadságotokat tiszteletben tartva, a poklot engedi meg nektek.

 

 

 

Életetekben óvakodjatok a végletektől! Egyesek mindent Istenre bíznak! Mások mindent ők akarnak megtenni! Helyesen bíztok a Gondviselő Istenben, ha úgy imádkoztok minden nap, mintha minden Istenen múlna, ugyanakkor úgy dolgoztok, mintha minden rajtatok múlna. Erre mondjátok ti azt: segíts magadon és akkor az Isten is megsegít!

 

 

 

Ne legyetek irígyek a világban lévő bűnösökre, mert ők csak látszólagosan boldogok. Valójában nincs békéje az istentelen embernek! Az igazak a szenvedések közepette is boldogok, mert az örök élet felé tart az életük. Ha erről meg akartok győződni, olvassátok el a 37. Zsoltárt az igaz és a bűnös ember sorsáról. A Gondviselő Isten azért engedi meg nektek a bűnt, mert, szabadnak teremtett benneteket! Felelősséggel dönthettek a jó és a rossz között! Isten türelmesen vár, amíg belátjátok, a jónak jó és a rossznak rossz következményei vannak. Isten a ti jó vagy rossz döntéseitek alapján fog megítélni titeket!! Bűnbánatotokkal megsemmisíthetitek Isten Igazságos ítéletét!

 

 

 

Arra kérlek titeket, ne bízzatok a földi mulandó vagyonban, evilági sikerben, pillanatig tartó bűnös élvezetben. Ne bízzatok feltétel nélkül se önmagatokban, se az emberekben. Gondoljatok arra, ti esendők vagytok, az emberek pedig, hol mellettetek, hol ellenetek vannak. Elsősorban Istenben bízzatok, azután azokban az emberekben, akik Istennel élnek, és akik rászolgáltak a bizalmatokra.

 

 

 

Isten útjai sokszor kifürkészhetetlenek, értelem felettiek. Istent csak akkor értenétek meg, ha ti Isten lennétek! Isten tetteit sok esetben nem megérteni, hanem megélni kell!

 

 

 

Miért engedi meg Isten számotokra a szenvedést? A szenvedés hozzátartozik a földi életetekhez és Jézus követéséhez. Isten a szenvedés által megtisztít benneteket, amint a vihar megtisztítja a fákat a száraz ágaktól. Ha Istenre hagyatkozva élitek meg a testi betegségeket, a lelketeket egészségessé teszi. A szenvedés által engesztelhettek: önmagatokért, családotokért, az egész emberiségért. A szenvedésben világosan látjátok, hogy valójában mi van a szívetekben és a testvéreitek szívében. Isten megedz, megerősít titeket a keresztek által. Azt szoktátok mondani: a súly alatt nő a pálma! Aki a Földön csendesen és türelmesen éli meg a purgatóriumát, odaát biztos nem lesz része benne.

 

 

 

Mit tegyetek életetek nehéz, érthetetlen helyzeteiben? Legyetek türelmesek a szenvedésben! Nyugodjatok meg Isten Szent Akaratában! Tanuljatok meg gyermeki lelkülettel az Úrra hagyatkozni! Életetek hullámzó tengerén kérjétek Isten segítségét! A mélységek fölött járva csak Jézusra nézzetek! Higgyétek el, az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Isten soha, senkinek nem ad nagyobb keresztet, csak amennyit elbír! Életetek nehéz helyzeteiben tanuljatok meg az Isten segítségére nézni, ne csak a keresztre. Tudnotok kell, Isten minden szenvedésben veletek van, bennetek van és megvigasztal titeket. Jól jegyezzétek meg: egyetlen szerencsétlenség van a világon, a meg nem bánt bűn és nem a szenvedés! Soha ne feledjétek el Isten Gondviselése mögött az Ő Jósága, Szeretete és üdvőzítő szándéka van! Ezt vegyétek észre életetek minden helyzetében. Megáldalak titeket az Istenre való ráhagyatkozás gyermeki lelkületével!”

 

Házi feladat augusztusra:

 

„LEGYEN A NAPI IMÁNK: MENNYEI ATYÁM MÚLTAMAT IRGALMADBA, JELENEMET SZERETETEDBE ÉS A JÖVŐMET ISTENI GONDVISELÉSEDBE AJÁNLOM!!!

 

Előretekintés 2010 szeptemberére:

 

Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy a hierarchikus és karizmatikus személyek kölcsönösen fogadják el, értékeljék és szeressék egymást!

 

Konkrét feladatunk lesz: vizsgáljatok meg minden üzenetet és a jót tartsátok meg!!!

 

Fr. Csilik János: Eugénia anya élete

 

“…1980-ban négy szerzetesnővérrel megalapították az „Egység Krisztusban az Atya felé” rendet, amelyet 1988-ban jóváhagyott az Egyház! 1989-ben, egyházi jóváhagyással, három nyelven is kiadták a mennyei Atya üzenetét…”

 

EUGENIA ELISABETTA RAVASIO NŐVÉR (1907-1990)

 

Eugenia nővér a XX. század egyik legnagyobb prófétája, az Egyház megújulásának egyik hírnöke. Ő világosság volt, amelyet a mennyei Atya ajándékozott az egész emberiségnek. San Gervasio d’Adda-ban született (mai neve Capriate San Gervasio), Bergamo tartomány egyik településén, 1907 szept. 4-én, egyszerű földműves családban. A gyermek négy évesen még nem beszélt és nem tudott járni. A mélyen vallásos nagyapa, Piero, elhatározta, hogy elzarándokol a Szűzanya Varese-i kegyhelyére, hogy ott könyörögjön kis unokája gyógyulásáért. Abban az órában, amikor a nagyapa megérkezett a kegyhelyre, a kislány otthon „egy csodálatos szép Hölgy” segítségével felült és felöltözött. Ezután odament a szüleihez. Ők, a történteket csodaként fogadták, megrendülve és nagy örömmel adtak hálát a Szűzanyának. Amikor a szülők nem sokkal a gyógyulás után magukkal vitték a gyermeket ugyanarra a helyre hálát adni, a Mária-szobrot megpillantva így kiáltott fel: „Ez a Hölgy öltöztetett fel engem odahaza!” Az általános iskola elvégzése után 20 éves koráig, Eugenia szövődében dolgozott. Ezután belépett egy francia missziós szerzetesrendbe, az Apostolokról nevezett Miasszonyunk Kongregációba. 1932-ben (25 éves korában) abban a rendkívüli kegyelemben részesült, hogy a mennyei Atya többször megjelent és üzeneteket adott neki! Az illetékes püspöke, Alexandre Caillot tíz évi alapos vizsgálat után (1933-43) a következő eredményre jutott a nővér személyét és az üzenetek tartalmát illetően: „Legjobb tudásom és lelkiismeretem alapján az Egyház előtti felelősségem teljes tudatában kijelentem: ezeket a tényeket kizárólag természetfölötti, isteni befojással magyarázhatjuk logikusan és kielégítően!”

 

Eugenia nővér a kolostorban sok nehézséggel találkozott. Abban erősödött meg csalódásai közepette, hogy mindenkinek önmagáról kell számot adnia Istennek! 1935-47 között, 28 évesen, a kongregáció generális Anyjává választották meg. Kezdeményező képessége, javaslatai mélyreható változásokat eredményeztek az egész rendben. Megújította, megelevenítette a nővérek életét. E 12 év alatt több mint 70 központot alapított – korházzal, iskolával, templommal, Afrika, Ázsia és Európa különböző részein. Eugenia nővér elsőként fedezte fel a lepra gyógyszerét! 1939-41 – ben megtervezte és létrehozta Elefántcsontparton a „Leprások városát”. Életének első felében (40 év) szinte teljesen egyedül képviselte a mennyei Atya szeretet művének az ügyét. Míg életútjának első felét a „világosságban” járta, a második felében szembenállással, elutasítással, rágalmakkal, „lelki sötétséggel” találkozott. 1980-ban négy szerzetesnővérrel megalapították az „Egység Krisztusban az Atya felé” rendet, amelyet 1988-ban jóváhagyott az Egyház! 1989-ben, egyházi jóváhagyással, három nyelven is kiadták a mennyei Atya üzenetét, egy könyben amelynek a címe: „A mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez”! Eugenia nővér 1990 aug. 10-én tért haza a mennyei Atyához. Tíz év adatott a nővéreknek, hogy Eugénia Anyával és „mesterükkel” a „mennyei Atya iskolájába” járjanak. Jelenleg a küldetésük a mennyei Atya Végtelen Szeretetének a hírdetése az üzenetek által. A nővérek megtapasztalják a testi- lelki gyógyulásokat, megtéréseket, amelyeket a mennyei Atya bőségesen ad Eugenia nővér közbenjárása által. Őt mennyei fényben ragyogva látták. Értésükre adta, hogy megörvendeztetik a mennyei Atyát, amikor az üzeneteit olvassák, élik és terjesztik. Eugenia nővér karizmája abban áll, hogy megvalósítsa az egységet, hogy az egész emberiség „egyetlen családot alkosson, amelynek a Feje, a mennyei Atya!!!” Figyelmeztető az a tény, hogy a mennyei Atya 1932-ben, latinul, Eugenia nővér számára teljesen ismeretlen nyelven diktálta le az üzenetet. Eugenia nővér személyesen a mennyei Atyától kapta a megbízást, hogy Szeretetének az üzenetét eljutassa az emberekhez. A mennyei Atya nagyon sok kegyelmet ígért azoknak, akik egyre jobban megismerik, megszeretik Őt és terjesztik üzenetét.

 

Alexandre Caillot, a helyi püspök tanúbizonysága Eugenia nővérről. Az első bizonyosság, amelyre a vizsgálat során fény derült: Eugenia Anya szilárd erkölcsi magatartása. Eugenia nővér hősiesen gyakorolta az erényeket: az engedelmességet, alázatot, türelmet, egyszerűséget. Feladatát a lelkek, a rendje és az Egyház iránti nagy szeretettel végezte. Noha iskoláztatása hiányos volt, mégis átlagon felüli az intelligenciája. Utasításai világosak, pontosak és nagyon konkrétak voltak. Személy szerint ismeri 1400 leányát, azok képességeit és erényeit. Élete kiegyensúlyozott. A szuggerálhatóságról és a befolyásolhatóságról alkotott hipotézisek megdőltek a vizsgálat során. Eugenia nővér küldetésének célja: mindenkivel megismertetni a Mennyei Atyát, tiszteletét minél szélesebb körben előmozdítani.

 

Ki a mennyei Atya az üzenetek alapján? „A Szeretet óceánja! Ajándékozó, jóságos Atya! Boldogan fogadja vissza megtért gyermekeit! Ő mindent, szeretetből, teremtményeiért teremtett. Fájnak neki a hálátlanságunk, szeretetlenségünk, bűneink. Úgy beszélhetünk vele, mint a legjobb Édesapánkkal! Gyönyörűsége az emberek fiaival lenni. Ő szentté akar tenni bennünket. Csak akkor büntet, szeretetből. ha minden figyelmeztetését hiába vettük”.

 

Mit kér a Mennyei Atya? „A papok beszéljenek róla! Végezzenek lelkigyakorlatokat vele kapcsolatosan. Napi fél órát beszélgessünk Vele! Évente legalább egy napot szenteljünk a tiszteletére, augusztus 7-ét vagy augusztus első vasárnapját. Törekedjünk Jelenlétében élni, Őt minden nap megörvendeztetni. Atyai trónját a tiszta szívekben akarja felállítani. Egyetlen nagy családot alkossunk a Földön, mint egy szerető Atyának, szeretett gyermekei. Ő bűneink ellenére szeret minket, hiszen teremtményei vagyunk! Akik megismerik, megszeretik, tisztelik a mennyei Atyát és másokat is erre vezetnek, azokat bőségesen megjutalmazza. A mennyei Atya kijelentése: ha 2000 éve tiszteltek volna, ahogy kértem sok gyermekemtől, már felszámolódott volna a világban a pogányság, bálványimádás, hitetlenség, közömbösség, a bűn és eljött volna az Új Világ, az igazi boldogság a Földre!” Amióta megismertük Eugenia nővér által kapott üzeneteket, mindegyik hónap elsővasárnapját a mennyei Atyának szenteljük és Róla elmélkedünk! Elhatároztuk, ahol csak lehet beszélni fogunk a mennyei Atya határtalan Szeretetéről, mondva: „Ne félj! Az Isten szeret téged!”

 

A MENNYEI ATYA ÜZENETE 1. Füzet

 

A MENNYEI ATYA ÜZENETE 2. Füzet

 

 

 

 

 

Nagyfalui üzenet 2011. augusztus

 

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – AUGUSZTUS

 

”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)

 

83. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 7; 14; 15; 16 ;Lk.1)

 

Havi mottó: „Te Péter vagy, Én erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta!(Mt. 16,18)

 

Havi imaszándék: a papok és a hívek közötti szeretet egységért imádkozzunk!

 

Konkrét feladatunk: a plébániánkon önként vállaljunk munkát a plébánosunk megörvendeztetésére!

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 augusztusában

 

Szeretteim! Ebben a hónapban arra hívom fel a figyelmeteket, hogy felszentelt szolgáim és Isten szent népe hogyan viszonyuljanak egymáshoz és az Egyházhoz.

 

 

 

Tudatosítanotok kell, hogy nincs két Krisztus, nincs két kereszténység, nincs két Egyház, melyek közül egyik a klérusé, a másik a laikusoké, az egyik a szerzetesek, a másik a világiak Egyháza. Arra vagytok meghívva, hogy apostolkodjatok, térítsétek meg a bűnösöket, tanítsátok a tudatlanokat,… Ti, Krisztus Egyházában nem egymás ellen, nem egymás fölött kell legyetek, hanem egymás mellett, kéz a kézben, más – más feladatot végezve. A papság elsősorban a Szentháromság és Isten népe között kell legyen az Égiek üzenetének a közvetítője. Isten népe elsősorban a papság és a világban lévők között kell legyen a híd, az összekötő kapocs.

 

 

 

Isten szent népe a keresztség és a bérmálás által személyesen Istentől van megbízva, hogy életének jó példájával és építő szavaival tegyen tanúságot a természetfeletti világról. Mégis, Isten népének szolgálata akkor válik kegyelemmel teljessé, ha a hivatását a papsággal egységben végzi. Krisztus rendelése szerint a lelkek pásztorainak nem egymagukban kell magukra vállalniuk az Egyház teljes üdvözítő küldetését, hanem Isten népével együtt. Együtt olvassátok ki a történelemből az idők jeleit és együtt vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől valók-e. Minden nap annak a tudatában éljetek, hogy papok és laikusok együtt vagytok felelősek az Egyház jövőjéért. Ezt legutóbb a zsinat atyái is kijelentették.

 

 

 

Isten felszentelt papjai, Isten népe között a szeretetet, a családiasságot és az egységet kell építsék. Arra kérem papjainkat, hogy őket elsősorban ne a mások fölötti hatalom, a parancsolgatás, a tekintély fitogtatása vezesse, hanem a szolgáló szeretet. Ezáltal válik az Egyház Anyaszentegyházzá, igazi családdá, szeretet közösséggé, ahol mindenki otthon érzi magát. A felszentelt pásztorokat még arra hívom meg, hogy becsüljék meg a világi hívőket, kérjék ki bölcs tanácsaikat, bizalommal bízzanak rájuk feladatokat, sőt bátorítsák őket kezdeményezéseikben. Isten különféle ajándékai nagy bőségben találhatóak meg a híveknél. Felszentelt szolgáim örömmel ismerjék fel és ápolják a világiak sokféle formában jelentkező karizmáit. A papok testvéries szellemben működjenek együtt a világiakkal az Egyházban és szívügyük legyen a világiak támogatása apostoli munkájukban.

 

 

 

Isten szent népe meg kell tanulja azt, hogy a világban ne világias lelkülettel, hanem Krisztus lelkületével éljen. Igy váltok a világ világosságává, a világ sójává, a világ kovászává, hegyre épült, messzire világító várossá.Krisztus minden tanítványa köteles vállalni a lelkek iránti szeretetből, a hitterjesztő tevékenységnek reá eső részét. Isten népének szabadságában áll, sőt néha kötelességük, hogy véleményt nyilvánítsanak az Egyház javát illető dolgokban. A szentírás többször is beszámol arról, hogy milyen magától értetődő volt és milyen eredményes az első keresztények tevékenysége az Egyház történelmének kezdetén.

 

 

 

A világi hívők a maguk módján részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, ezért aktív szerepük van az Egyház életében és működésében. Isten népe nélkül hiányos és nem lehet eredményes a lelkipásztorok apostolkodása. Az igazi apostoli lelkületű világiak, miként azok a férfiak és nők, akik Krisztust és az apostolokat segítették az Evangélium hirdetésében ma is a felszentelt szolgáim segítségére kell legyenek. Tudnotok kell, hogy az Egyház jövőbeli lelki fellendülése a buzgó, szentségre törekvő, feladatokat vállaló laikusoktól is függ. Az Egyház folyamatosan újjá kell szülessen és ebben a lelki munkában a laikusoknak létfontosságú szerepük van. A világban lévő sok új helyzet megköveteli a világi hívők tevékenységét, mind társadalmi, gazdasági, kulturális sőt a politikai élet terein is. Ezért újra meghívom a világban élő laikusokat, hogy figyeljenek oda Krisztusra, aki lelki munkára hívja őket a szőlőskertjébe, ahol tevékenyen, öntudatosan és felelősségteljesen részt kell vállaljanak az Egyház küldetéséből a harmadik évezred hajnalán.

 

 

 

Felszentelt szolgáim és Isten szent népe, soha ne felejtsétek el, ahol igazi szeretet, egység, családiasság van, ott van érezhetően és tevékenyen a szeretet Istene!

 

 

 

Megáldalak titeket egymás értékelésének a lelkületével!”

 

Házi feladat augusztusra:

 

„ISTENEM SEGITS, HOGY JÓ PÉLDÁNKKAL ÉS ÉpíTŐ SZAVAINKKAL TEGYÜNK TANÚSÁGOT A TERMÉSZETFÖLÖTTI VILÁGRÓL!

 

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

Interjú Vad Ilonával (II.rész)

 

Az interjú első részét a májusi tanításban lehet elolvasni.

 

Milyen volt az életed megtérésed előtt és után az ünnepek vonatkozásában? Megtérésem előtt nagyon üres, tartalmatlan, értelmetlennek tűnő, szomorú, hétköznapias volt az életem. Hazulról elkerülve eleinte ritkán, majd egyáltalán nem jártam a templomba. Minden bajomat Isten nélkül akartam megoldani és ez lehetetlen volt. Egy felejthetetlen napon elhatároztam, hogy véget vetek az Isten nélküli életnek és Istennel új életet kezdek. Sok ima, rendszeres böjt, kilencedek és szentmisék felajánlása által megszületett bennem a vágy, hogy vasárnaponként, majd naponta elmenjek a templomba. A lelki közösségbe járás által elindultam a lelki növekedés útján, amelyen belső örömmel, állandó boldogsággal, lelki békével, azaz a kegyelem teljességével találkoztam.

 

Sikerült-e a volt házasságodban a házastársadat megváltoztatni? A házasságban és a lelki közösségben eleinte mindenki nem ő akar megváltozni, hanem a mellette lévőt akarja megváltoztatni. Mivel Isten mindenkinek szabad akaratot adott, ezért kivülről, a helytelen és bűnös kötelékek feladása nélkül senkit nem lehet megváltoztatni. Ezért elhatároztam, hogy én akarok minden nap megváltozni és másokért imádkozom, hogy ők is induljanak el a változás útján. Hiszem azt, hogy egy felajánlott ima sem hull a porba.

 

Miért engedte meg a jó Isten a szenvedést az életedben? Isten a szenvedés által helyet készít a lelkünkben a kegyelem befogadására. Mivel még nem vagyunk a Mennyországban, a tisztító szenvedés hozzátartozik a napi életünkhöz, amit megtanultam elfogadni és felajánlani az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. A szenvedés által elmélyülünk az Isten és az emberek iránti szeretetben. Minden szenvedés, amit jól élünk meg kegyelem az életünkben.

 

Szerinted, Isten a Neki tett fogadalmat komolyan veszi-e? Amikor Isten meggyógyított a Szentháromság hegyen a gyógyíthatatlan betegségemből, megfogadtam, hogy teljesen Neki és a lelki közösségnek szentelem az életemet. A gonosz lélek mindent elkövetett, hogy ettől eltérítsen. Isten segítségével, sok harc árán, mind a mai napig megtartottam az Istennek tett fogadalmat.

 

A gyógyulásod és az újjászületésed 11 évvel ezelőtt (2000.05.01) történt, ez idő alatt mit tanultál, ami szerinted a legfontosabb? Jézus és Mária iskolájában megtanultam teljesen Istenre hagyatkozni, elveszíteni egy jó dolgot egy jobbért, gyakorolni Szűz Mária erényeit: az egyszerűséget, a rugalmasságot, az őszinteséget, az alázatosságot, az engedelmességet, a szeretetet, a beteg gondozást, a közösségi életet.

 

A gonosz lélek különösen milyen területen támadott és te hogyan védekeztél ellene? Amíg Isten nélkül éltem az értelmetlen életem miatt az öngyilkossággal kísértett. Nem tudom hogyan, de nem hallgattam rá. Talán féltem a pokoltól. Mielőtt katolikus lettem volna azt mondogatta a Gonosz: ki miben született, abban haljon meg. A teljességtől így akart visszatartani. Útközben Isten rám vonatkozó Akaratáról akart letéríteni. Használva rendszeresen a lelki fegyvereket (ima, böjt, szentmise,…), Isten segítségével a keskeny úton maradtam.

 

Jelenleg milyen az Úr Jézussal és a Szűzanyával való kapcsolatod? Minden nap önmagamat, szeretteimet Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek védelmébe helyezem. A napi felajánlás által tudatosítom azt, hogy én az Úré és a Szűzanyáé vagyok és ennek megfelelően akarom élni az Ő erényeiket. Egész nap Jézus és Mária jelenlétében járok és amivel csak lehet megörvendeztetem őket. Elhatároztam a lelkem mélyén, hogy egész életemben Jézus és Mária engedelmes szolgálóleánya akarok lenni!

 

Meglátásod szerint van-e jövője a Szentháromság hegynek és az engesztelő közösségnek? Ez a hegy a Szentháromságnak lett felajánlva. Ezt Ő elfogadta jelekkel, csodákkal, gyógyulásokkal, megtérésekkel, ujjászületésekkel, halottfeltámasztással megpecsételte. Én hiszem azt: „Nagyfalu, Fatimának és Medjugorjénak a folytatása”. A Szentháromság zarándokhely a világ egyik oltára és létezni fog a világ végéig. Az engesztelőknek csak akkor lesz jövőjük, ha elindulnak a változás útján, ha másokat is a megtérés felé segítenek és megtanulnak hallgatni a mindenkori felelősökre.

 

Hogyan éled azt meg, hogy az engesztelő közösség társvezetője lettél? Én hiszem azt, ha Isten kiválaszt egy feladatra, akkor a szükséges kegyelmeket is megadja. Örülök annak, hogy Isten kiválasztott és alkalmasnak lát a társvezetői feladatra. Minden nap azért imádkozom, hogy egyszerű, kicsi, alázatos és Isten jó eszköze legyek és maradjak. Minden nap főként arra figyelek, mit kér tőlem az Isten és nem arra, hogy mit mondanak az emberek!

 

Mondj valamit „az új karizmáról”, amit a lelkivezetőddel együtt kaptál. Éva Asszony hazaköltözése után, amikor először megjelent ragyogó formában kijelentette, hogy „ti ketten kell tovább építsétek a Szentháromság hegyet és ti ketten kell tovább vezessétek az engesztelő közösséget”.

 

2010 aug.5-én a Szentháromság egy engesztelő pap által megpecsételte Éva Asszony kérését. E pap által a Szentháromság megköszönte az Igenünket, hogy vállaljuk Isten reánk vonatkozó Akaratát. Az új karizmát, mi a Szentháromság hegyen az oltárnál kaptuk. Amikor együtt állunk az Oltárnál az engesztelések alatt, a közösségre a kegyelem teljessége árad. Ezért az új karizma neve: „a teljesség karizmája!”

 

A mindennapi nehézségeid ellenére boldog engesztelő vagy-e? Isten reánk vonatkozó Akaratát nem könnyű felismerni és megtenni. Ez lelki küzdelemmel jár. A gonosz minden nap jelentkezik a kísértéseivel. Fizikai fájdalmaim is vannak, amit elfogadok és felajánlok. A napi ügyek rendezése is elég fárasztó. Mégis ezekkel együtt én a legboldogabb engesztelők közé sorolom magamat.

 

(kérdezett Ft. Csilik János)

 

 

 

 

 

 

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –             AUGUSZTUS

 

”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)

 

95. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásra rajzoljatok keresztet minden nap, nyissátok fel és napi isteni üzenetként elmélkedjétek át az elétek táruló fejezetet.

 

Havi mottó: „Legyetek a Szentlélek templomai!

 

Havi imaszándék: minden nap engeszteljetek a Szentháromság hegy vezetőiért, mi pedig a ti szándékaitokra fogunk imádkozni!

 

Konkrét feladatunk: járjunk rendszeresen az Isten Házába!

 

Szűz Mária üzenete 2012 augusztusában

 

 

 

„Szeretett engesztelő gyermekeim! Az elmúlt hónapban arra kértelek titeket, hogy a szabadságotok alatt ne múljon el vasár- és ünnepnap szentmise nékül. Nagyon jó volna, ha megélnétek a zsoltáros kijelentését: ‘örvendek, mert azt hallottam, hogy az Úr házába megyünk!’

 

 

 

Ebben a hónapban a templom által szeretnélek tovább tanítani titeket.

 

 

 

Sajnos vannak egyes országokban lerombolt templomok! A szívetekben lévő gyűlöletet, ha nem számoljátok fel, akkor az bármikor megtestesülhet a rombolásban, pusztításban, gyilkosságban. Lerombolt templomra emlékeztetnek azok a személyek, akik halálos bűnben élnek. Vigyázzatok, mert akár egy meg nem bánt halálos bűn is a kárhozat felé vihet titeket. Mint Édesanyátok kérlek titeket, engeszteljetek minden nap a kárhozat útján járók megtéréséért!

 

 

 

 Sajnos vannak olyan templomok is, amelyek nincsenek bepucolva, belül mocskosak, pókhálósak, gondozatlanok. Igy néznek ki azok a lelkek, akik a kisebb hibákat, bűnöket megengedik maguknak. Gondoljatok kis Szent Terézre, aki élete minden napján kerülte a kis bűnöket és megtette a kis jócselekedeteket is. Szent Fiammal együtt, a találkozásunkkor, nagyon szépnek, tisztának akarunk látni titeket.

 

 

 

Hála Istennek, a világotokban vannak gyönyörű templomok is, amelyek kívül-belül gondozottak, szépek! Ugye ti is gyönyörködtök a szépen rendbe tett templomban?Mi is gyönyörködünk bennetek, akik a Szentlélek csodálatos templomai vagytok!

 

 

 

Mire tanítalak még titeket a templom által?

 

 

 

A tornyok tetején ott van a kereszt! Ma is azt mondja Szent Fiam nektek: ‘aki utánam akar jönni, mindennap tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen Engem!’ Elfogadjátok-e és felajánljátok-e életetek minden nehézségét az emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedőkért? Az utolsó időben a legnagyobb kegyelmeket a jól megélt szenvedéssel tudjátok kiesdeni!

 

 

 

A tornyokon ott van az óra, amely az idő múlására figyelmeztet titeket. A 24 óra bármelyike lehet számotokra az a pillanat, amikor el kell hagyjátok a szeretteiteket, anyagi javaitokat. Készen vagytok-e mindig a velünk való találkozásra? A torony az Ég felé mutat! Ez legyen a ti életetek is! Úgy éljetek, hogy minden szavatok, gondolatotok, cselekedetetek az Ég felé mutasson!

 

 

 

A harangok  az élőket hívják, a halottakat megsiratják és a villámokat megtörik! Meghalljátok-e a vasár- és ünnepnapi harangszót? Jócselekedetet hozva elmentek-e szeretteitek temetésére? Családotokban lecsapó villámként vagy villám hárítóként éltek-e?

 

 

 

A templom tető az isteni gondviselésre figyelmeztessen titeket! Ha megtettétek a részeteket ne aggodalmaskodjatok! Isten szeret titeket és gondotokat viseli! Igaz, nem a vágyaitok, hanem a szükségleteitek szerint!

 

 

 

A templomot sziklára építik! Aki Szent Fiamra, evangéliumára épít, mindörökké megmarad, aki a homokra épít, Isten nélkül él, az a bajban, szükségben összeomlik! Világotokban azért kevés az erős lélek, mert kevesen építenek a sziklára, Istenre, a törvényeire!

 

 

 

A templom kövekből, téglákból tevődik össze! Nagyon fontos számotokra is az egység, az összetartás. Isten nélkül élve ne csodálkozzatok, ha darabokra hull úgy a személyes, mint a családi életetek! Istennel élve a földrengés sem árthat nektek!

 

 

 

Minden templomban a legfontosabb Szent Fiam, aki jelen van az Oltáriszentségben! Tanuljatok meg úgy élni, hogy Szent Fiam mindig érezze jól magát a szívetekben! Ez a boldogságotok legfontosabb feltétele! A templomban minden nap szentmise áldozatot mutatnak be a pap fiaim, a hívek jelenlétében. Ugye tudjátok, hogy az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért, a lelkekért képesek naponta áldozatot hozni! A templomban elhangzik az Isten Igéje! Csodálatosak azok a lelkek, akik Isten szavát meghallják, megteszik és tanúságot tesznek róla! A templomban ott van a gyóntatószék! Bűnbánat és bűnbocsánat által váltok igazi engesztelővé!

 

 

 

A templomban, ott vannak a szentek képei és szobrai! Ők azt sugallják nektek, legyetek szentek, törekedjetek a csúcsra, mert valójában ezáltal váltok halhatatlanná a halálotok után is a Földön! A templomban, a keresztelő kút emlékeztessen titeket a keresztségetekre, amikor  a Szentháromság gyermekei lettetek! Az elmélkedést folytathatjátok amikor a templomba mentek!

 

 

 

Befejezésül mondom, amikor vasárnaponként körülnéztek a templomban és láttok lerombolt lelkeket, bemocskolt lelkeket és gyönyörű lelkeket, ti arra törekedjetek, hogy a nagy Figyelmeztetés előtt gyönyörű lelkekké váljatok!

 

 

 

A Szentháromság, Általam áld meg titeket a Szentmise értékelésével!!!”

 

 

 

VISSZATEKINTÉS 2012 JÚLIUSÁRA

 

Hogyan viszonyuljanak az engesztelők Jézus Szent Véréhez, Szent Sebeihez és Szent Szívéhez?

 

–          Az engesztelők értékelik Jézus keresztáldozatát és minden áldozatra képesek, amelyet az Úr Jézus kér tőlük!

 

–          Az engesztelők Jézus Szent Vére által harcolnak a gonosz lélek minden kísértése ellen!

 

–          Az engesztelők rendszeresen táplálkoznak Jézus Szent Testével és Szent Vérével, amelyek által helyesen viszonyulnak önmaguk és mások testéhez és lelkéhez.

 

–          Az engesztelők boldogan engesztelik a Szentháromságot, az összes Angyalokkal és Szentekkel együtt az egész emberiség bűnei miatt.

 

–          Az engesztelők “kis közösségeket” hoznak létre, Jézus Szent Sebeinek engesztelésére, ahol a közös heti ima mellett segítik egymást mint a XXI. század első keresztényei.

 

–          Az engesztelők kilencedet végeznek Jézus Szent Vére tiszteletére.  Jézus Szent Vére által kérik a kegyelmeket és teljesen felajánlják magukat Neki.

 

–          Az engesztelők hiszik azt, hogy Jézus Szent Vére tisztelete által megtisztulnak, irgalmasságot nyernek, oltalom alá kerülnek, győzelemre jutnak, szentté válnak és az örök életet elnyerik.

 

–          Az engesztelők minden nap lélekben oda állnak Jézus Keresztje alá és Jézus Szent Vérét kérik önmagukra, családjukra, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre!

 

Hogyan válhat a szabadságunk kegyelemmel telyessé?

 

Úgy ha a türelmetlenséget, feszültség keltést, a szeretetlen megjegyzéseket, az Isten félretételét, a fukarkodást, a túlzásokat (TV, ivás), a megerőltető fizikai – szellemi – lelki munkát… egyszóval a bűn minden formáját megtanuljuk elkerülni! Igy válik a szabadságunk kegyelemmel teljessé!

 

+M.Éva Asszonynak milyen kapcsolata volt a Szentháromság heggyel?

 

Ott volt a házuk, ő ott gyerekeskedett. Ott élte át a szülői, testvéri és nagyszülői szeretetet és feszültséget. Ő, ott részesült az első hitoktatásban édesanyja részéről. Ő, ott élte át a legszebb karácsonyát, amikor az üres kosár mellett eljutott az édesanyja értékelésére. Ő, ott élte át a kimondhatatlan szegénységet és az isteni gondviselést. Ő, ott tapasztalta meg, hogy a gonosz lelket imával le lehet győzni. Ő, édesanyja halála után, végrendeletben örökölte a Hegyet, felajánlotta a Szentháromságnak és akkor az Égiek átvették annak a vezetését! A Szentháromság Hegy  +M.Éva Asszony látomásai és üzenetei által alakult ki! Jelenleg a Szentháromság Hegy magán terület, amely Cs. János atya és V.Ilona tulajdonában van és vezetésük által épül tovább!

 

Miben erősítettek meg az Égiek az elmúlt időben?

 

–                     A Szűzanya felfedte, hogy a gonosz lélek kikérte magának a hierarchikus személyeket és az engesztelő közösséget. Ezért a szabadító imát, böjtöt és a papokért felajánlott újabb kilencedet komolyan kell vegyük! Nem félünk a jövő miatt, mert tudjuk, hogy Isten ereje, hatalma felülmúlja az egész pokol hatalmát. Ne törődjünk azzal se, ha a gonosz lélek táncol körülöttünk, arra vigyázzunk, hogy a bűnök által a lelkünkbe ne költözzön.

 

–                     Az engesztelők az ima, böjt, zarándoklatok mellett fogadják el és ajánlják fel a szenvedéseiket önmaguk és az egész emberiség megtéréséért! Isten azért engedte meg, hogy a korházba kerüljünk, hogy ott is tegyünk tanuságot a Szentháromság Hegyről, az engesztelő közösségről, a gyógyító vízről, különösen a szenvedés értelméről.

 

–                     Visszaemlékeztünk január 1-re, a víz megáldására és arra, hogy a gyógyulások mellett lesznek olyanok, akik a szenvedés által fognak megtisztulni és meggyógyulni! Megerősödtünk  abban, hogy a szenvedés az Égi kiválasztottság egyik jele! A szenvedésben kaptuk az égi bátorítást: “Ne félj, csak higgy!!! Én veletek vagyok életetek minden helyzetében!” – mondta a Szűzanya.

 

–                     Láttuk a korházban, hogy a szenvedés milyen kicsivé, alázatossá, hívővé, Istenre ráhagyatkozóvá teszi a betegeket. Ott már nem lehet látni fenhéjázó, gőgös beteget! Ott, a legtöbben imakönyvvel a kezükben kérik az égi segítséget. Sok-sok lehetőség adódik a korházban, hogy a betegek egymáson is segítsenek!

 

–                     Egyesek ítélkezése és támadása miatt, újra sikerült gyakorlatba tenni a korházban is: nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!

 

–                     A korházban a Szűzanya a betegek által is bátorítja a elkeseredetteket. Ott minden bátorító, bíztató szó nagyon jól esik. Megértettem a korházban, hogy se az Úr Jézus, se a Szűzanya, se a Szentek, se a zarándokhelyek látnokai… nem voltak mentesek a szenvedétől, ugyanígy a jelenlegi kiválasztottak is kell vállalják a szenvedést.

 

–                     Megértettem azt is, hogy a Szűzanya úgy is könnyíthet a szenvedéseinken, hogy abból átenged a családtagjainknak is. Igy együtt vittük a keresztet a kereszthordozó Jézus után. A jól megélt szenvedés valóban eggyé tett minket a korházban és a szeretetben egy nagy családdá váltunk!

 

Házi feladat augusztusra:

 

„ADD URUNK, HOGY KIVÜL IS ÉS BELÜL IS A SZENTLÉLEK TISZTA TEMPLOMAI LEHESSÜNK!”

 

Előretekintés 2012 szeptemberére:

 

–          Szeptemberben 1-2;6-7-én lesznek az engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen! Szeptember 1-én, elsőszombaton, családfa gyógyítás lesz a Szentháromság hegyen, amely által újra rendkívüli kegyelmekre számíthatunk.

 

–          Hálaadással ünnepeljük meg a kilenced befejezését, az engesztelő közösség növekedését és a Szentháromság hegy fejlődését. A jövőben, minden engesztelő a Püspökéért és a plébánosáért vállaljon fel egy kilencedet!- ez az Égiek kérése!

 

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu;

 

 

 

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

ÉVE–AUGUSZTUS

“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az

Úr mondott Neked!”( Luk: 1.,45)

 

A Szentírásból: elmélkedjük át Jézus színeváltozásának a ! történetét! (Luk: 9, 28-36.)

 

Havi imaszándék: ebben a hónapban kölcsönösen imádkozzunk egymás szándékaira!

 

Konkrét feladatunk: ” a teljesség karizmáját” védjük és segítsük tőlünk telhetőleg!

 

Szűz Mária tanítása 2013 augusztusában

 

 

 

“Szeretett engesztelő gyermekeim!

 

Ebben a hónapban a teljesség karizmájáról szeretnék beszélni nektek, amelyben választott gyermekeim az egész engesztelő közösség javára részesültek.

 


 

Elgondolkoztatok azon, hogyan is fogjátok folytatni a Szentháromság Hegy építését, és az engesztelő közösség vezetését Éva gyermekem fizikai jelenléte, segítsége nélkül. Ezért tört ki belőletek érthetően a sírás. Néhány nap után,amikor Éva gyermekem ragyogó formában megjelent nektek a Szentháromság engedélyével, átéltétek a kimondhatatlan örömet is. Különösen az volt rendkívüli boldogság és felelősség számotokra, amikor a Szentháromság, Éva gyermekem által kijelentette, hogy ti a ” teljesség karizmájában” részesültetek és ” ti ketten” kell tovább építsétek a Szentháromság zarándokhelyét és “ti ketten” kell tovább vezessétek az engesztelő közösséget az ő állandó égi segítsége által. Jól időzített hierarchikus pecsét volt a számotokra, amikor az egyik pap fiam, a Szentháromság Nevében megköszönte az “Igeneteket”, amelyet a szívetekben, a teljesség karizmájáért, amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál és az egész engesztelő közösség előtt, az egész engesztelő közösség javára kaptátok.

 


Miért kaptátok a “teljesség karizmáját”?

 

Én , a Szentháromság különleges ajándékaként “kegyelemmel teljes” vagyok! Nektek a teljesség karizmájában a bűn utálatára, az erények megszeretésére és a kegyelem állapotában való maradásra kell neveljétek az engesztelő gyermekeimet. Ezt elsősorban a jó példátokkal és másodsorban a tanúságtételetekkel kell megtegyétek. Védőszentetek, Boldog II. János -Pál pápára is felhívnám általatok az engesztelők figyelmét, akinek a jelmondata volt” Totus Tuus!” “Egészen a Tied vagyok Jézusom, egészen a Tiéd vagyok Szűzanyám!”

 


 

Ti, akik a Szentháromság Hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek vagytok, tanuljátok és élitek a “szeretetegységet”, ezután egyénileg és közösségileg is a teljességre, a szentségre kell tudatosan törekedjetek! A ” teljesség karizmája” által Kis Szent Terézre is irányítom a figyelmeteket, aki egy alkalommal azt írta az önéletrajzában:” én nem akarok félig-meddig szent lenni, én mindent akarok, amit Isten akar”! Gondoljatok Éva gyermekemre, akinek a jelmondata volt: “Istenem én mindent akarok, amit Te akarsz, és semmit nem akarok, amit Te nem akarsz!” Ez kell legyen az igazi engesztelők szívében is, megismerni és teljes odaadással tenni Isten akaratát! A teljesség karizmája által a főparancsra is felhívom a figyelmeteket. Teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erőfeszítésetekkel meg kell tanuljátok szeretni az Istent és a teremtményeit.Nektek csak szeretni és jónak lenni szabad. A teljesség karizmája által a Tábor hegyre is irányítom a figyelmeteket, ahol Szent Fiam, Jézus, ima közben teljesen átváltozott, ragyogott, mint a Nap az apostolok előtt. A Szentháromság kérése: ti is úgy imádkozzatok, úgy böjtöljetek, úgy zarándokoljatok, úgy éljétek a lelki életetek, hogy átváltozzon, ragyogóvá váljon az életetek. Tudnotok kell azt, hosszú távon csak azok az engesztelők maradnak meg a közösségben, akik elindulnak a pozitív változás útján, akik minél több embert a változás felé segítenek és megtanulnak alázatosan engedelmeskedni a mindenkori felelősöknek. A teljesség karizmája által Szent Pálra is irányítom a figyelmeteket, aki azt írta a Korintusban élő híveinek :” magamat teljesen feláldozom a lelketekért!” Ő minden áldozatot vállalt azért, hogy senki ne kárhozzon el, azért, hogy mindenki üdvözüljön. A teljesség karizmája által az egyik éneketekre is felhívom a figyelmeteket : ” Én Uram, én Istenem vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. Én Uram, én Istenem, ad meg nékem mindenem, ami segít Feléd! Én Uram , én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!”

 


Mi van a Szentháromság Szívében, amikor lát titeket?

 

Az Égiek többnyire meg vannak elégedve veletek.Miért? Nagylelkű és folyamatos felajánlásaitok által mennyei menetrendben épül és szépül a Szentháromság Hegy! Az engesztelő közösség, számban növekszik, és lelkileg fejlődik. Áldozatos kilencedeitek által a csodatevő víz elindult, amely által gyógyulások történnek. Az üzenetek ,látomások és tanítások, amelyek a lelketek épülésére válnak, folytatódnak. Az Égiek gyönyörködnek bennetek, amikor látják a szeretetegységet, értékelik és segítik választott gyermekeimet a teljesség karizmájában.

 


 

Befejezőleg: arra kérlek titeket, hogy különösen ebbe a hónapban , és ezután is minden nap imádkozzatok a ” teljesség karizmájáért”, hogy a Szentháromság egyedi Tervét, veletek együtt meg tudják valósítani!

 

Most a Szentháromság Általam és Éva Asszony által áld meg titeket a teljességre való törekvés kegyelmével!!

 

Házi feladat augusztusra:

 

“ÉN URAM, ÉN ISTENEM, ADD MEG NEKEM,

 

HADD LEGYEK EGÉSZEN A TIÉD!”
2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK
A BEFOGADÁSÁRA – AUGUSZTUS
”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
119. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át Keresztelő Szent János dicséretét (Mt. 11, 7-14); a szegény asszony két fillérjét (Mk. 12, 41-44); és a kafarnaumi százados történetét (Lk. 7, 1-10).
Velük megvolt elégedve az Úr Jézus!
Havi mottó: ”Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál!” (Mt. 11, 11).
Havi imaszándék: engeszteljünk azokért a felebarátainkért, akikkel nincs megelégedve az Úr Jézus!
Konkrét feladatunk: a jót vegyük észre és dicsérjük meg a családunkban.

A SZENTLÉLEK ISTEN TANÍTÁSA 2014 AUGUSZTUSÁBAN
„Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban, amikor a gyerekek vakáción és a felnőttek szabadságon vannak, felteszek nektek egy kérdést, amelyen gondolkozzatok el: Mi megvagyunk-e elégedve veletek?

Sajnos nagyon sokan élnek a világotokban, akikről azt kell mondjuk: ”nem vagyunk megelégedve veletek!”
Mindazokkal a személyekkel, akik keresztelés helyett csupán névadó ünnepséget tartanak; akik keresztény temetés helyett csupán polgári temetést rendeznek szeretteik számára; akik templomi esküvő helyett a polgári esküvő vagy pedig az elkötelezettség nélküli együttélés mellett döntenek… nem vagyunk megelégedve! Mindazokkal a pogányokkal, akik a keresztény Szent István helyett a pogány Koppány életét élik és követik, nem vagyunk megelégedve! Mindazokkal, akik az agykontroll, a bioenergia, a reijki, joga, boszorkányság, babonaság, horoszkóp, sátánizmus… széles útján járnak, a kárhozat felé tartanak és az alvilág felé visznek másokat is, nem vagyunk megelégedve! Mindazokkal az emberekkel, akik Isten ellen, X parancsolat, VII szentség, Szentírás, templom… nélkül élnek, nem vagyunk megelégedve! Nem vagyunk megelégedve a Júdásokkal és követőikkel, akik a valamit (pénzt, evilági javakat) fontosabbnak tartják a Valakinél, Jézus Krisztusnál és a felebaráti szeretetnél. Szomorúan nézzük a bal latort és káromkodó követőiket; Lucifert és engedetlen követőiket! Mindazok a személyek, akik a haláluk után azt fogják hallani Tőlünk ”egyáltalán nem vagyunk veletek megelégedve”, azt is fogják utoljára hallani Tőlünk ”távozzatok az örök kárhozatra, amely az ördögnek és követőinek készült!” Égi kérésünk az, hogy még a halálotok bekövetkezése előtt, térjetek vissza Hozzánk, a X parancsolathoz, a VII szentséghez, a Szentíráshoz.
Tény az, hogy olyan személyek élnek a világotokban és az engesztelők között is, akikről azt kell mondjuk: ”csak részben vagyunk veletek megelégedve, részben nem!!”
Ezek a személyek, langyos keresztények. Azt sem mondhatjuk rájuk, hogy hidegek, de azt sem, hogy a szeretet tüzétől lángoló keresztények. Ezeknek azt mondjuk: ”bár lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy kiköplek a számból!” Ezek a személyek két úrnak szolgálnak! Vasárnaponként a templomba járva úgy tűnik, hogy igazi keresztények; hétköznaponként úgy élnek, mint mások a világban, nem érződik meg rajtuk a templom tömjén illata. Ezek a személyek olyanok, mint az eső nélküli felhők; mint a terméketlen fügefák; mint a bálványimádó gazdag ifjú; mint a vízben lévő kövek; mint a szentelt vízben megmártózkodó keserű lapuk; akik a szájukkal tisztelnek minket, a szívük azonban távol van Tőlünk! Ők, bár azt mondják van meggyőződésük, mégis a hitvallás idejében gyávák és nem merik megvallani a hitüket, nehogy kigúnyolják őket. Ők, Jézust a templomba felejtik; egyeseket szeretnek, másokat pedig gyűlölnek. Ők gyertyát gyújtanak Szent Mihály főangyalnak és a sárkánynak is!!! Ezeknek a személyeknek azt mondjuk: ”Jaj nektek, ha teljesen meg nem tértek! Jaj nektek, mert nem vonzó az életetek! Jaj nektek, mert ilyen lelkülettel a purgatórium felé tart az életetek”!!!
Örömmel nézzük azokat a személyeket a világban és köztetek is, akikről elmondhatjuk: “meg vagyunk veletek elégedve!!!”
Örülünk mindazoknak az engesztelőknek, akik nem a rosszat, nemcsak az evilági jót, hanem a természetfeletti jobbat választják. Nagyon tetszik nekünk a radikalitásotok a bűnnel szemben; az engedelmességetek a lelki életben; a konkrét szeretetetek a felebarátaitokkal szemben. Jó látni mindazokat a személyeket, akik bölcsen a sziklára építenek, akik nemcsak meghallják a kéréseinket, hanem meg is teszik! Jó hallani, akik azt mondják: ”Az életem Krisztus! Íme itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!” Őrömmel nézzük azokat az engesztelőket, akik a nyelvüket: nem pletykára, nem átkozódásra, nem káromkodásra, hanem áldás mondásra, kiengesztelődésre, tanúságtételre, imára, hálára, dicsőítésre használják. Ezek a személyek, haláluk után azt fogják hallani Tőlünk: ”Jöjjetek Atyám áldottai és birtokoljátok a nektek készített Országot!”
Befejezésül gondolkozzatok el azon, Mi megvagyunk-e elégedve veletek? Kérünk titeket, engeszteljetek azokért a személyekért, akikkel nem vagyunk megelégedve. Ti pedig törekedjetek úgy élni, hogy elmondhassuk rólatok: ”meg vagyunk elégedve veletek”!!!
Most megáldalak titeket a tartalmas élet lelkületével!!!

VISSZATEKINTÉS 2014 JÚLIUSÁRA
Mi volt a Szűzanya üzenete? „Drága fehér rózsácskáim! Készülök jönni hozzátok! Személyesen akarok találkozni veletek, ezért ne maradjatok el egyszer se az engesztelésről. Sőt, arra kérlet titeket, hogy missziós lelkülettel legalább egy személyt hozzatok magatokkal a Szentháromrág Hegyére! Az összefogás jellemezzen titeket. Tudnotok kell azt, hogy a gonosz lélek a gyengéket elakarja vinni közületek. Érezzetek felelőséget irántuk. Én édesanyai szeretettel szeretlek titeket és az Őröm Könnyeimmel tisztítalak, hogy alkalmassá váljatok a Velem való találkozásra. Most, a Szentháromság Akaratából, Éva gyermekemnek az elköltözésének az évfordulóján, neki adom át a szót, hogy beszéljen!”
Mi volt Éva Asszony üzenete? „Szeretet engesztelő testvéreim! Nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy az elköltözésem után sem hagytátok el a Szentháromság Hegyet. Örülök annak, hogy a lelki életben növekedtek és egyre többen jösztök erre a Szent Hegyre. Legyetek eggyek a jóban! Éljétek a szeretetet. A főfelelősöknek való engedelmesség jellemezzen titeket! Tudom azt, hogy az akaratotok alárendelése, szellemi vértanúság, amely rendkívüli kegyelemmel jár. A ti ételetek és italotok, Isten Szent Akaratának a keresése és megtevése legyen. A mai napon legyen bátorságotok nagy kegyelmeket kérni, mert a Szentháromság Akaratából rendkívüli kegyelmeket árasztok rátok. Soha ne hagyjátok el ezt a Szent Helyet. Segítsétek lehetőségetekhez mérten, hogy a Kiengesztelődés Templomát minél hamarabb felépíthessétek. A Szentháromság Nevében megköszönöm nektek azt, amit eddig tettetek és ezután fogtok tenni a Szent Hegyért! Vigyázzatok, mert a gonosz lélek a jónak a látszatában megakarja osztani az engesztelő közösséget. Ha kéritek a szellemek megkülömböztetésének az ajándékát, akkor világosan fogjátok látni mi van a jó Istentől és mi van az emberektől. Örömmel mondom nektek azt, amikor a Szűzanya meg fog jelenni mindannyiótoknak, akkor én is elfogok jönni látható formában. Nagyon várom azt a ’szent pillanatot’, amikor találkozni fogunk. Szenvedő testvéremnek azt üzenem, hogy még egy kicsit tartsál ki az engesztelő szenvedésben. Ne félj! Isten szeret téged és meg fog gyógyítani csodálatos módon, sok beteg testvéreddel együtt. Ezután is bízzál az Úrban, akkor is, ha még türelmesen kell várakoznod a gyógyulásig. Ne felejtsétek el, örülök nektek és szeretlek titeket! Készüljetek fel, mert az engesztelés útján a boldogság sorozatával fogtok találkozni és az Égből leereszkedő Űj Jeruzsálemmel. Most a Szentháromság, a Szűzanya és Általam megáld titeket az egység kegyelmével!”
Mi az igazi engesztelők egyenruhája?
Az öröm, a mosoly, a vidámság, az optimizmus, a reménység, a szeretet…
Állandó örömötök előfeltétele, hogy békében, szeretetben és egységben éljetek Istennel, az emberekkel és önmagatokkal!
Isten mindenkit az örömre, boldogságra teremtett! Az öröm Isten ajándéka és az Örök Boldogságnak a visszfénye. A szomorúság a bűnnel együtt jelent meg a Földön.
A teljes emberi kibontakozás egyedül az öröm légkörében lehetséges!
Az öröm azt jelenti, hogy szilárd elvekre támaszkodtok és optimizmusban éltek!
Az evangélium, az örömhír hírdetése arra kötelez, hogy elsősorban ti legyetek az örömhír!
Az életöröm forrása a jó lelkiismeret öröme!
Az öröm fontos szociális tényező! Az öröm lendületet ad az akaratotoknak és alkotóképességeteknek. Az öröm jóságra, szeretetre, szolgálatkészségre hangol!
A szomorú lelkek betegek! A betegség a halál felé gravitál, míg az öröm az élet virága!
Jézus Krisztus az emberek örömét áldotta meg a kánai mennyegzőn a jelenlétével és csodájával.
Az öröm a lélek legmélyén lakik, amit lehet birtokolni egészségesen és betegen, a börtönben és a palotában is.
Az öröm mindenütt ott van, csak meg kell keressétek.
A legmélyebb örömök a lelki örömök.
Aki mosolyog, annak kinyiílik a szíve Istenre és ez által plusz kegyelmet kap.
Miért látszotok szomorúnak? Miért nevettek oly keveset? Miért tesznek a luxustárgyak elégedetlenné? Azért, mert azok halott holmik! Amire igazán szükségetek van, az a szeretet.
A megosztott szomorúság feleződik, a megosztott öröm pedig kettőződik!
Boldogok akartok lenni? Tegyetek boldoggá másokat! Örvendező keresztények akartok lenni? Minden nap törekedjetek megörvendeztetni másokat, elsősorban szeretteiteket!
Örömmel, vidámsággal és optimizmussal teli vakációzást és szabadságot kívánunk mindenkinek!!!

Házi feladat augusztusra
“URAM SEGÍTS, HOGY ÚGY ÉLJEK, HOGY EGÉSZ ÉLETEMBEN MEG LEGYÉL VELEM ELÉGEDVE!!!”


(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 189
Heti: 697
Havi: 5 412
Össz.: 297 989

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Augusztus
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »