Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé


A Guadalupe-i Szűzanya jelenései (477 esztendő eseményeinek időrendje!)

Gondolkozzunk el együtt azon, mi a következménye annak, ha egy személy engedelmeskedik a Szent Szűznek!!!!

1531 dec. 9-10 – A Boldogságos Szűz első – második és harmadik mejelenése a Tepeyac dombon, Juan Diego indiánnak (57 éves), aki hétköznap (szombaton) ment a templomba (15 km-re) a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

1531 dec. 12. – negyedik jelenés a Tepeyacon és a csodás Szűzanya kép keletkezése Juan Diego tilmáján (kötöjén) Zumarraga püspök jelenlétében. Az Isten- anya megjelenik a súlyosan beteg (pestis) Juan Bernardinónak Tolpetlacban és meggyógyítja. Neki fedte fel a nevét Szűz Mária: „ Én a tökéletes Szent, a Szeplőtelenül Foganatott Szűz Mária vagyok!”

1531 dec. 26 – A Szűzanya képet ünnepi körmenetben viszik a püspök magánkápolnájából, ahol az aztékok ezrei hódoltak a Szűzanya előtt, a Tepeyacon felépített kis kápolnába. Egy mexikói férfi, akit egy véletlenül célt tévesztett nyilvessző halálra sebez, a Szűzanya képe előtt visszanyeri életét és egészségét.

1538 – 9 millió indián fogadja el a katolikus hitet, a Szűz Anya csodás képének következményeként.

1544 – a Tepeyacra vezetett gyermekzarándoklat azonnali eredményeként megszűnik a pusztító járvány, amelyben 12000 ember halt meg.

1548 – 74 éves korában, a Tepeyacon, meghal Juan Diego.

1557 – Mexikó érseke egyházi oldalról igazolja a jelenések valódiságát.

1629 – pusztító árviz önti el Mexikóvárost, melyben 30000 lakos leli halálát.Hajós körmenet viszi a csodás Szűzanya képet Tepeyacról a város székesegyházába, ahol az ár levonulásáig örzik.

1709 – ünnepélyesen felszentelik a Guadalupei Szent Szűz Tepeyacon épült első bazilikáját.

1736 – Tífuszjárvány söpör végig Mexikón, mely 700000 emberéletet követel. Amikor a Szűzanyát az ország patrónájának kérik fel, a járvány megszünt.

1737 dec. 12. – A Szűzanya kép keletkezésének az évfordulóján, örök hálából ezt a napot egyházi és polgári ünnepnapnak nyilvánítják.

1754 – XIV. Benedek pápa Mexikó pátrónájává nyilvánítja a Szent Szűzet.

1791 – A Szűzanya képének a keretét salétromsavval tisztítják meg. Véletlenül a kegyképre ömlött, de csodás módon a kép sértetlen maradt.

1895 okt. 12. – XIII Leo pápa enedélyezi a Guadalupe-i Szent Szűz képének az első megkoronázását.

1910. Aug. 24. – X. Szent Piusz pápa a Szent Szüzet Latin – Amerika pátrónájává nyilvánítja.

1921. nov. 14. – egyházellenes emberek időzített bombát robbantanak a Szent Szűz képe alatt. A kegykép teljesen sértetlen maradt.

1946. – vizsgálatok bizonyítják, hogy a csodás képen semmiféle ecsetvonás nyoma nem található, ami egyértelmüen bizonyítja, hogy a  Szent Szűz képe nem festmény.

1962. – Dr. Charles Wahling, New York-i szemorvos és optikus huszonötszörös nagyításban tanulmányozza a képet. A Szűzanya szemében, három személy visszatükröződött arcképét fedezte fel.

1966. május 31. – VI Pál pápa arany rózsát küld a Guadalupe-i  Szent Szűznek.

1979. jan. – II. János Pál pápa, elsőként az egyház pápái közül meglátogatja a Guadalupe-i Szent Szűz kegytemplomát.

1985. szept. 19. – Rettenetes földrengés rázza meg Mexikóváros és környékét. 500 ház omlott ösze. 30.000 lett az áldozatok száma. A bazilika és a csodás kép ezuttal is sértetlen maradt.

1990. május 6-án – II. János Pál pápa, a guadelupei Szent Szűz templomban boldoggá és 2002 július 31.-én szentté avatja Juan Diegót.

Megjegyzések:

 • Van-e a házunkban Jézus és Mária tiszteletére imasarok?
 • Guadalupe jelentése: „Lábbal tiportam a kigyót!”
 • A Guadalupe-i Szent Szűz bazilikája, a második legnagyobb a Szent Péter bazilika után.
 • Évente kb. 20 millió zarándok keresi fel a Guadalupe-i Szent Szűzet.
 • Ahol megjelent a Szent Szűz, váratlanul csodás forrás fakadt, amely által nagyon sok beteg gyógyul meg.
 • A Guadalupe-i Szűz ünnepe december 12-én a csodás kép keletkezésének a napján van.
 • Ajánlom a Szűzanya tiszteletére, december folyamán, jó szándékainkra végezzünk kilencedet.
 • Mi is engedelmeskedjünk a Szent Szűznek mint Juan Diego! Meglátjuk ennek, úgy bennünk mint körülöttünk csodálatos következményei lesznek!!!

(Főt. Csilik János-2008 november)

Nagyfalui üzenet, 2009. december

“…Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!…”
2009 (2010)– A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
63. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evagéliumokat! (Lk.3,1-6; 3,10-18; Lk.1,39-45; 1,26-38; Lk.2, 15-20; Mt.10,17-22; Lk.2,41-52; Mt.16,13-19)
Havi mottó:„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni!(Mt.5,9)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy Jézus lelkületében csak jót cselekedve élhessünk!
Konkrét feladatunk: Jézus segítségével békét viszünk oda, ahol békétlenség uralkodik!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 decemberében
 
 
            „Szeretteim! Az év legszebb hónapjában, amikor a Béke Fejedelmének születését ünneplitek, a békéről akarok beszélni nektek. Azért teremtettünk titeket, hogy az égi békénk befogadói, hordozói és tovább adói legyetek. Mégis szomorúan látjuk, Karácsonyhoz közeledve, a békétlenséget a szívetekben, családotokban, a vallások és a nemzetek között.
 
Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!
 
Tudnotok kell, hogy a Tíz parancs nélkül, szentségek, áldozathozatal, megbocsátás – bocsánatkérés nélkül,… egyszóval Nélkülünk, nem fogjátok a békét sem a Földön, sem az Égben megtapasztalni. Egyes emberekkel csak úgy lehettek látszólag békében, ha gonoszságaikkal egyetértetek, ha a törvényeinket megszegitek. Ezt ne tegyétek, mert ez hamis béke.
 
Kérlek titeket ne legyetek olyanok, mint Jeruzsálem, amely a neve után a Béke Városa, mégis szinte állandó harc dúl benne. Vigyázzatok, ti necsak névszerint legyetek a béke emberei, hanem a valóságban is.
 
Jó, ha azt is tudjátok, hogy a világ összes javai sem képesek megadni nektek a szívbékét. Gondoljatok most egy családra, amely Nélkülünk építette fel az emeletes házát. Miután befejezték az építkezést, valaki megkérdezte a családfőt, mennyibe került ez a gyönyörű ház? Azt nem tudom megmondani, hogy mennyibe került, de azt igen, sajnos ráment a házasságunk, a családi békénk, mert számunkra a valami (a pénz) fontosabb volt, mint a Valaki (Isten, család).
 
Ezek után elmondom nektek azt is, hogy mi a feltétele a ti békességeteknek!
 

Tudnotok kell, hogy a szívbéke megszerzése az nem ’sült galamb ügy’, amely különösebb erőfeszítés nélkül a szátokba repül, hanem komoly önfegyelmező lelki munka, harc eredménye. Ebbe a harcba nem hal bele senki körülöttetek, csupán azok az egoista vágyaitok, bűneitek, amelyek békétlenségeitek előidézői.

 Vegyétek tudomásul azt, hogy Nélkülem, de nélkületek sem jöhet létre a szívbéke, csak kölcsönös együtt működésünk által. Ezért a szívbéke érdekében úgy kérjétek a Mi segítségünket, mintha minden Tőlünk függne, ugyanakkor úgy tegyétek meg a ti személyes részeteket, mintha minden tőletek függne. Lelki békét ezért sohase az emberektől és a körülményektől várjatok, hanem elsősorban Felülről – Tőlünk és belülről – önmagatokból.

      Mindazok a személyek, akik visszatérnek a Sinai hegyhez (a Tíz parancsolathoz) a szentségekhez, az erényes élethez, egyszóval Hozzánk, azok a teremtményeink meg fogják tapasztalni a lelki békét. Bízzatok abban, hogy akik őszinte bűnbánattal jönnek Hozzánk, megbékélt szívvel fognak a Béke Országa, az Új Világ felé haladni.

      Tanuljátok meg azt is, hogy a lelki életetek útján, ne személyekben, hanem célokban gondolkozzatok. Ezáltal a lelki békéteket maradandó sziklára fogjátok építeni. Minden tiszta szívben, ahol Jézus megszületik és ott, ahol kölcsönös szeretet van, a béke honol.

      A családi békesség érdekében néha meg kell tanuljatok lemondani az igazatokról, akaratotokról, elképzeléseitekről, a jóról egy felismert jobbért. Gondosan kerüljetek el mindent, ami békétlenségre vezetne. Komoly ok nélkül ne mondjatok ellen másoknak. Jelentéktelen dolgok miatt ne veszekedjetek, inkább tanuljátok meg megbeszélni az ügyeiteket. Higyétek el, sok rossztól, szerencsétlenségtől, álmatlan éjszakától, … menekültök meg, ha áldozatok árán is a békét választjátok.

      A békeszerető, az Égiek oltalmában részesül, százszoros jutalmat kap már a Földön és Isten fiának fogják hívni. Próbáljátok megélni a házi áldást, amely a legtöbb család falán ott függ: ’Hol hit, ott szeretet!Hol szeretet, ott béke! Hol béke, ott áldás! Hol áldás, ott Isten! Hol Isten, ott szükség nincsen.’

      Most gondolkozzatok el néhány tömör közmondáson a békével kapcsolatosan!

      A béke orvosság, a veszekedés méreg! Vigyázz a békére, mint a szemed fényére! Szeresd a békét, ha sokáig akarsz élni! Sokat láss és hallgass, hogy békében maradhass. Ha békében akarsz élni, hagyj békét másnak! Jobb megbocsátani és türni, mint veszekedni és haragudni. Csak akinek béke van a szívében, az tud békét ajándékozni másoknak.

      Befejezésül azt ajánlom nektek, ha lelketekben Karácsony előtt is nagy harc dúl, lélekben álljatok a kereszt elé és szemléljétek Jézus ártatlan szenvedését. Azután kérjétek az értetek megszületett, keresztrefeszített és feltámadt Jézus segítségét. Ha így cselekedtek, életetek legnagyobb mélységében is tapasztalni fogjátok Jézus jelenlétében a lelki békét.

      Karácsony előtt, alatt és után is, megáldalak titeket egyik legnagyobb ajándékommal, a szívbékével!”

      Házi feladat decemberre:

„KARÁCSONY ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN IS ELHATÁROZOM, HOGY ELSŐSORBAN JÉZUS BÉKÉJÉVEL AKAROM MEGAJÁNDÉKOZNI A FIZIKAI ÉS LELKI CSALÁDOMAT! ” 

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK ÉLETE ÉS TANÍTÁSA

Szent Miklós a IV. sázadban élt Myra (Kisázsia) városában. Püspök volt: Jézus Krisztus volt az eszményképe, aki körüljárt jót cselekedve. Boldogan engedelmeskedett a szüleinek, mint gyermek és nagyon szeretett templomba járni. Ahol csak tudott segített, mennyei kincseket gyüjtve. Mondogatta: nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Jelmondata volt: minden nap tégy valami jót és veled lesz Isten!

Halála után  Isten sok csoda által igazolta, hogy az Égben van és onnan is tud segíteni!

Szent Miklós püspök, mondd mi a XXI. század gyermekei mit tegyünk?

Gondolkozzatok el Karácsonyhoz közeledve, kik azok a keresztények (engesztelők) közületek, akik életvitelük miatt virgácsot érdemelnek?

 • Az Ézsau lelkületüek, akik egy tál lencséért (evilági, múlandó javakért) eladják még az üdvösségüket is.
 • A Judási lelkületüek, akik a valamit (a pénzt) fontosabbnak értékelik, mint a Valakit, azaz Jézust, vagy a családjukat.
 • Azok a szívtelen keresztények, akik bár segíthetnének az éhezőkön, szomjazókon, ruhátlanokon, betegeken, szükségben lévőkön, mégsem teszik! Ezeknek a személyeknek azt mondja Szent Jakab apostol: aki jót tehetne, de nem teszi, vétke az annak!
 • Virgácsot érdemel az a keresztény, aki rossz tanácsot ad a felebarátjának; aki elmulasztja tanítani a tudatlant; aki a bűnösöket, a kárhozat útján lévőket nem figyelmezteti; aki haragot tart a Nap lemenetele után is; aki naponta bosszant másokat; aki nem vigasztalja meg a szomorkodót; aki nem imádkozik az élőkért és a holtakért;
 • Virgácsot érdemel az a személy, aki azért teszi a jót, hogy lássák és megdícsérjék az emberek.
 • Virgácsot érdemel az, aki cigarettát ad a cigarettázónak; italt ad a részeg embernek; romlott ételt ad a rászorulóknak; drogot ad a drogozónak; aki lejárt pénzt tesz a perselybe; aki törvénytelenül elveszi az özvegyek házát; aki számára a vagyon cél és nem eszköz; aki csak kapni szeret, de adni nem…

Mit tegyetek, ha ezek és más bűnök is ott vannak az életetekben?

Ismerjétek be azokat, kérjetek Istentől bocsánatot és induljatok el a jócselekedet útján!!!

Gondolkozzatok el azon is, kik érdemelnek közületek az Égiektől ajándékot?

 • Mindazok, akik az irgalmas szamaritánus lelkületével a bajban lévőtől nem kérdezik meg sem a vallását, nemzetiségét, állását,… egyszerüen csak segítenek rajta!
 • Mindazok a személyek, akik Árpádházi Szent Erzsébettel, Tours-i Szent Mártonnal és velem együtt elhiszik azt, amit egynek a legkisebbnek tesznek, azt Jézusnak teszik!
 • Ajándékot érdemelnek mindazok a keresztények,  akik mindent Isten dicsőségére tesznek, akik barátokat vásárolnak a pénzükön!
 • Ajándékot érdemelnek azok a személyek, akik az örökös elégedetlenség helyett a hálát választják a legkisebb kapott jóért is. Ugye tapasztalod, az elégedett ember boldog, az elégedetlen ember boldogtalan.
 • Gondoljatok Teréz Anyára, akinek azt mondogatták: amit te teszel a szegényekért, az csak egy csepp a tengerben! Ő erre azt válaszolta: amit teszek, ha nem tenném, a tenger egy cseppel kevesebb volna!
 • Isten elsősorban nem mennyiségi adakozást vár tőletek, hanem, hogy nagy szeretettel tegyétek, amit tesztek.
 • Tudd meg, akinek van ideje imádkozni, az szereti Istent; aki komolyan böjtöl az szereti önmagát és aki jót cselekszik, szereti a felebarátját!
 • Az a személy, aki szeret adakozni, az Istentől bocsánatot, áldást, örök életet nyer.
 • Jegyezd meg: ha a rászorulónak Jézus Nevében adtál, felejtsd el, de ha kaptál bármilyen csekély dolgot is, emlegesd azt!
 • Vésd a szívedbe a jócselekedet szellemét: „Akard mindenkinek a javát és ne akard senkinek a kárát!”

Szent Miklós püspök! Kérünk járj közbe értünk az Égben, hogy a jó gondolataink, szavaink és cselekedeteink által mindannyian mennyei, örök ajándékban részesüljünk! Ámen! 

Előretekintés 2010 januárjára:

Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy igazi keresztényekké – engesztelőkké váljunk.

Konkrét feladatunk lesz: kísértéseinkben megtanulunk nemet mondani a Gonosznak és igent Jézusnak!

Jézus békéjével teljes Karácsonyi ünnepeket és  jótettekben gazdag Új Évet kívánunk mindenkinek!

      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
2010 (2011) – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
75. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Jézus születésének történetét! (Mt.1,2;Lk.1;2;Jn.1)
Havi mottó: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki Asszonytól született…!”
Havi imaszándék: azért könyörögjünk együtt, hogy minél több édesanya örömmel vállalja gyermeke megszülését és Isten Akarata szerínti felnevelését!
Konkrét feladatunk: köszönjük meg édesanyánknak, hogy megszűlt és szeretettel felnevelt minket!
Békével, szeretettel és örömmel teljes karácsonyi ünnepet és Istentől megáldott Új Évet kívánunk mindenkinek!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 decemberében
 
 
Szeretteim! Jézus, szavak nélkül is, már a születésekor tanított titeket. Tudnotok kell, mindennek, ami Jézus születésekor végbement mélységes mondanivalója van.
 
Jézus Betlehemben született! Betlehem, azt jelenti, a kenyér háza. Ő, Aki jászolban született a világ éltető, mennyei Kenyere. „Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
 
Jézus nem Názáretben, hanem egy idegen helyen született! Ő ezzel azt hírdeti: csak átutazók vagytok itt a Földön, egy utas, aki utazik tovább. A ti házatok a Mennyben van!
 
Jézus a pásztorok és a bárányok szállásán született. Ő, a kicsik és a nagyok Jó Pásztora, Aki az életét is feláldozta juhaiért.
 
Jézus egy bűzös istállóban született. Jézus születésekor a Föld olyan volt, mint egy bűzös istálló. Jézus isteni Irgalmának az illatát hozta el a Földre.
 
Jézus rejtekben született! Ő az elrejtett Isten, aki jelen van a szentségekben, a felebarátban, a Bibliában.
 
Jézus a sötétség csúcsán, éjfélkor született, amikor az emberiség nagy része lelki sötétségben élt. Üzenete: ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai. Legyetek a világosság és a megtérés fiai. „Úgy világítson a ti jó példátok az emberek előtt, hogy látva a ti jótetteiteket, dícsérjék a mennyei Atyát.”
 
Jézus télen, a hidegben született, akkor, amikor az emberek többségének a szívében szeretetlenség volt. Jézus elhozta a világba, a szívekbe a meleget, a szeretetet, a boldogságot.

 

Jézus születése idején Rómában a harc istenének a temploma zárva volt. Ahol nincs a szívekben Jézus, ott harc, békétlenség és minden rossz megtalálható. Ahol Jézust beengedik a szívekbe, a családba, ott Vele együtt megszületik a Béke.

 

Jézus gyermekként jött a Földre! Ő nem félelmet, hanem szeretetet vált ki az emberekből. Ma is azt mondja: ‘Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyországba!’

 

Jézus szegénységben jött közzétek. A szegénység lelkülete azt jelenti, elégedjetek meg azzal, amitek van, legyetek hálásak mindenért. Ne legyetek elégedetlenek, mértéktelenek, telhetetlenek.

 

Jézus születését az angyalok az egyszerű, alázatos pásztoroknak hírdetik, és nem gőgös farizeusoknak és írástudóknak. Jézus mondta: Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt és kinyilatkoztattad az egyszerűeknek.

 

Jézus születését csodálatos csillag hírdette. Tanítása: e gonosz és romlott nemzedékben, úgy kell ragyogjatok, mint a csillagok a világ mindenségben.

 

Jézus, Augusztusz császár népszámlálása idején született. Ezáltal arra tanít titeket, egyszer mindenki Isten előtt kell elszámoljon az életével!

 

Jézus születését december 25-én, karácsonykor ünneplitek. Karácsony jelentése – incarnatio – megtestesülés. Az Ige Testté lett és köztetek lakozott! Kérjétek Jézustól azt a kegyelmet, hogy testetek az Ő Szent Testévé, véretek az Ő Szent Vérévé változzon.

 

Jézus születése napján háromféle eljövetelére emlékeztek! Ő eljött emberi formában, Betlehemben; eljött szentségi formában és eljön isteni hatalommal az utolsó ítéleten.

 

Jézus születése napján háromféle születésére emlékeztek: örök születésére, az Atyától; időben való születésére, Máriától és lelki születésére, a szívetekben. Hiába született meg Jézus Betlehemben, ha nem születik meg a szívetekben! Jézus kéri: a jászolban ne hagyjatok, szívetekbe fogadjatok! Ne hagyjatok a templomban, vigyetek magatokkal!!!

 

Jézus születésének ünnepe, az ajándékozás ideje. Gondoljatok arra, hogy a mennyei Atya ajándékozó Isten. A legcsodálatosabb ajándék, akit átvehettek Tőle: Jézus. Éljetek minden nap abban a tudatban, hogy Istentől megajándékozott teremtményeim vagytok.   

 

 
Most megáldalak titeket Jézus szeretettel teljes lelkületével!”
Házi feladat decemberre:
„JÉZUSOM TANíTS MEG ÚGY ÉLNI, HOGY SZERETTEIM ELMONDHASSÁK RÓLAM, ŐSZINTÉN: JÓ, HOGY MEGSZÜLETTÉL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
 
MI TÖRTÉNT JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTT, JÉZUS SZÜLETÉSEKOR ÉS JÉZUS SZÜLETÉSE UTÁN
Krisztus előtt 39-ben, egy Heródes nevű pogány lett, Judea királya! Ő, idegen származású volt. Ő volt az, aki meggyilkoltatta a kisdedeket. Krisztus után 1-ben halt meg. Heródest, fia Heródes Antipász követte (Kr.u.1-40). Ő volt az, aki Keresztelő Jánost megölette és Jézus Krisztust kínszenvedése alkalmával gúnyruhába öltöztette.

 

Őt, nagy Heródes unokája, Heródes Agrippa követte a trónon. Ő volt az, aki id. Szt. Jakab apostolt lefejeztette és Péter apostolt bebörtönöztette. Káromlóan istennek nevezte magát, de még életében férgek kezdték testét emészteni (+ Kr.u.44). Krisztus után a 70-ik évben Titusz római hadvezér feldúlta Jeruzsálemet. Ekkor szóródtak szét a zsidók az egész világon. Krisztus Urunk születésének évétől veszi kezdetét a keresztény időszámítás. A Krisztust megelőző időszakot Ó-szövetségnek és az Őt követő időt Új-szövetségnek nevezzük. Jeruzsálemen kívül leginkább említésre méltó helyek a Szentföldön Betlehem és Názáret. Jeruzsálemtől 10 km-re, délre fekszik Betlehem, Jézus születési helye. Názáret, Isten Anyjának a lakóhelye, Krisztus Urunk születésének hírüladása idején, továbbá Jézus tartózkodási helye 30 éves koráig.

 

A názáreti Jézus a világ Megváltója. Őbenne teljesedtek be a próféták jövendőlései. Az Ég angyalai Megváltónak hirdették Jézust. „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában! Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. (Lk.2,10-11) Szent Józsefnek szintén angyal adta tudtára álmában Krisztus Urunk csodálatos születését: „Szűz Mária, Fiút fog szűlni, kit Jézusnak fogsz nevezni, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt.1,21)

 

Krisztus születését Gábriel arkangyal vitte hírül Szűz Máriának, aki Názáretben lakott. (Mt.1,21) Gábriel arkangyal hagyta meg Szűz Máriának, hogy isteni gyermekét Jézusnak (Jehosua) hívja (Lk.1,31), ami annyit jelent: Megváltó (Mt.1,21) Innen van a szokásos Krisztus monogram: I.H.S. Gábriel arkangyal híradására emlékeztet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, március 25-én, továbbá a naponkénti három harangozás. Krisztus születésének hírüladása után, Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt. Ezt az eseményt Sarlós Boldogasszony ünnepén tartjuk (jul.2). A megtestesülés titokteljes csodáját Szt. József senkivel sem közölte, mert a zsidók nem hitték volna el, sőt az ő törvényük szerint Máriát meg is kövezték volna.  Ő Szűz Mária védője volt és a törvény előtt Jézus atyjaként szerepelt.
Krisztus Urunk, Szűz Máriától született Betlehemben!  Máriának Józseffel együtt, szülővárosában, Betlehemben kellett jelentkeznie, mert Augusztusz római császár népszámlálást rendelt el. (Lk.2,1) Szűz Máriának istállóban kellett megszűlnie isteni Gyermekét, mert Betlehemben a nagy tömeg miatt nem volt hely számára. (Lk.2,7) Ma is mutogatnak Betlehem mellett egy 12 m. hosszú és 4 m. széles és 3m. magas mészkő barlangot, amelyet Krisztus születési helyeként tisztelnek. Szt. Ágoston mondja: „Ime a világ hordozója jászolban fekszik. Az angyalok táplálóját emberi anya táplálja. Az erősség gyenge lett, hogy a gyöngéket megerősítse.” Krisztus születésének emlékére ünnepeljük a Karácsonyt! Karácsony, dec.25-én, tehát kilenc hónappal Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe után van. A betlehemi barlang fölé, amelyben Jézus született, később Szt. Katalin tiszteletére templomot építettek. December vége felé a nappalok ismét hosszabbodnak, ami találóan jelképezi a világ Világosságának Földre jövetelét. A karácsony, az incarnació – megtestesűlés szóbol származik. A régi pogányok december végén, a nap-istenség tiszteletére ünnepeltek.

 

A karácsony ünnepét megelőző éjszakát „karácsony éjjel”-nek nevezzük. A legtöbb templomban karácsonykor jászolt állítanak. Az első jászolt Assisi Szt. Ferenc készítette. Szinte minden háznál karácsonyfa van. Ez részben a paradicsomi végzetes fára, részben Jézus keresztfájára emlékeztet. A karácsonyi ajándékok, Jézusra emlékeztetnek, akit az emberiség az Atya Istentől kapott.

 

A karácsonyt megelőző négy hetet adventnek nevezzük. Ezek a hetek a Krisztust megelőző 4000 évet jelképezik. Ez a szent idő, amely a pogányság nyomorára és a bűnbeesésre emlékeztet, mindig a bűnbánatnak volt az ideje. A IV. századtól Krisztus születésének a megünneplésétől, a keresztények hetente háromszor böjtöltek az adventben: hétfőn, szerdán és pénteken. Az Égyház az első Ádám és a második Ádám egymás mellé állításával Isten nagy Irgalmára akar emlékeztetni, amely Jézus megtestesülése által nyilvánult meg. Advent idejére esik Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szűz Mária a lelki tisztaságra hív meg titeket.

 

Az újszülött isteni gyermeket legelőször a pásztorok, azután a napkeleti bölcsek imádták. Ők a szegényeket és a gazdagokat képviselték Jézus jászolánál. Az isteni gyermek körülmetélése alkalmával a Jézus nevet kapta. A körülmetélés zsidó szertartás volt, amely az embert a bűnből való tisztulásra szólította fel. Nagy ereje van Jézus Nevének: segítséget ad a kísértésben, megvéd a szerencsétlenségben, e Név elől a pokoli szellemek menekülnek.

 

Az isteni gyermeket 40 napos korában bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ezt az eseményt Gyertyaszentelő Boldog Asszony ünnepén tartjuk. A gyertyaszentelés Krisztusra figyelmeztet, aki a világ Világossága. A gyermek Jézus 9 hónapos korában került Egyiptomba, amikor a szülei elmenekítették a vérengző Heródes elől. A betlehemi kisdedek vértanú halálukkal elnyerték az üdvösséget. Kairó egyik külvárosában ősidőktől tisztelik a Szentcsalád egyiptomi lakhelyét. Emmerich Katalin látomásai szerint a gyerek Jézus 7 évig volt Egyiptomban és a 8-ik életévében tért vissza Názáretbe. Tizenkét éves korában Jézus felment a Jeruzsálemi templomba. Bölcsességén csodálkoztak az írástudók. A szüleinek tudomására hozta, a három napos keresés után, Neki elsősorban a Mennyei Atyára kell figyelnie és az Ő Akaratát kell teljesítenie.

 

Köszönjünk így karácsony szent idejében: Krisztus megszületett! Valóban megszületett!

 

2011(2012) – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – DECEMBER
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
87. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 1;2, Mt. 24;25.
Havi mottó:„Aki nem születik újjá vízből, Igéből és Szentlélekből, nem mehet be Isten Országába!(Jn.3,5)
Havi imaszándék: könyörögjünk az engesztelő közösség és az egész emberiség újjászületéséért!
Konkrét feladatunk: böjtöljünk húsmentesen a böjti napokon egészen Karácsonyig!
 
Tanítás az Úr Jézustól 2011 decemberében
„Az új egyházi év kezdetén, amikor születésemre emlékeztek, az újjászületésről akarok beszélni nektek.
Amikor a Földön éltem, azt mondtam Nikodémusnak és most nektek is: ha nem születtek újjá, nem mehettek be az Isten Országába. Nem elég az, hogy fizikailag megszülettetek, lélekben is újjá kell születnetek.
 
Hogyan születhettek újjá? Vízből, Igéből és a Szentlélektől!
 
Miután megszülettetek, a szüleitek, keresztszüleitek elvittek titeket az Isten házába, hogy az Én szolgám megkereszteljen titeket. A szeretteitek jóvoltából a Szentháromság gyermekei lettetek. A keresztelésnél a szeretteitek a ti nevetekben mondtak ellene a gonosz léleknek és megvallották a hitüket. A keresztelés volt számotokra az újjászületés első lépése. Amikor elsőáldozóként és azután bérmálkozóként ti is tudatosan minden kísértésben ellene mondtatok a gonosz léleknek és tudatosan döntöttetek a Szentháromság mellett, ráléptetek az újjászületés útjára.
 
Az Ige által úgy változtok meg, ha rendszeresen olvassátok a Bibliát és gyakorlatba teszitek azt. Igy az égi üzenet a szívetekbe hatol és kovászként átformál titeket igazi keresztényekké. Az újjászületés egy folyamat, amely egész életetekben tart.
 
Mindazok, akik megkeresztelkedtek és élik a keresztséget, mindazok, akik olvassák és élik az égi üzeneteimet, azoknak az életét elkezdi személyesen irányítani a Szentlélek. A Szentlélek belső indítást ad, hogy tegyétek meg áldozatok árán is azt a jót, amit olvastatok a Szentírásban, és kerüljétek el a bűnt, ami rossz irányba visz titeket. Ha a Szentlélek vezetésére bízzátok magatokat, Ő az indítások és tiltások mellett irányítani fog, a szomorúságba megvígasztal, tudatlanságotokban tanít, gyengeségetekben megerősít, bűneitektől megtisztít, megvilágosít és szentté tesz titeket. Az isteni indítások és tiltások által a keskeny útra kerültök és lelki örömben, békességben, szeretetben mentek előre az újjászületés útján. Erről a keskeny útról, ha letértek a gonosz lélek, a bűnös világ és a gyengeségeitek miatt, akkor a bűnbánatban és a bűnbocsánatban térhettek vissza Hozzánk. Vigyázzatok, kérjétek a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének az ajándékát, mert nem minden hangra kell halgassatok. Az a Hang ami épít, buzdít, vigasztal, felemel, a Szentírással, az Egyház tanításával megegyezik, az a Szentlélektől van. Erre mindig kell hallgatni, mert a Menny fele visz. Az a Hang, amely rombol, elszomorít, vádol, amely az önpusztítás felé vezet, az a gonosz lélektől van. Erre soha nem szabad hallgatni, mert rossz irányba, a pokol felé visz.
 
Ellenőrizzétek önmagatokat, vajon ráléptetek-e az újjászületés útjára? Akik újjászülettek Vízből, Igéből és a Szentlélek által, azoknak megváltoznak a viszonyulásaik Velünk szemben. Ezek a gyermekeim megbékélve élnek Velünk. A szöllőtő és a szöllővessző példázata szerint a szív ima és a kötött ima által bensőséges kapcsolatba kerültök Velünk. Gyermekeim a Mi Nevünkben felveszik a harcot a gonosz lélekkel és követőivel. Választottaim vállalják a gyalázatot Miattunk. Ők, mindent a Mi dicsőségünkre, megörvendeztetésünkre tesznek. Állandó lelki készenlétben várják a találkozást Velünk. Nincs félelem bennük a halál miatt, sőt üdvbizonyosságuk van. Mivel Isten Országát már a Földön a szívükben hordozzák, örökségük lesz az Isten Országa. Ők alávetik magukat az Igének és megtanulnak a Szentlélekre hallgatni.
 
Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim a felebarátaikhoz? Ők nincsenek senki fölött, senki ellen, csak a felebarátaik mellett. Szeretetben, békességben, egységben élnek minden vallásúval és nemzetiségüvel. Ők, mindenkinek: a javán, újjászületésén, üdvösségén dolgoznak.
 
Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim önmagukhoz? Lelki éhség és lelki szomjúság jellemzi őket a lelki dolgok iránt. Ezért olvassák rendszeresen a Szentírást, a Szentek életét, az építő könyveket, ezért járnak rendszeresen a templomba prédikációt hallgatni, ezért néznek építő filmeket, ezért mennek lelki közösségbe, hogy épüljenek és építsenek másokat. Nekik csak olyan barátaik vannak, akik a jó irányba tartanak . Választottaim másképpen gondolkoznak, beszélnek, élnek, mint az alvilág és az evilág fiai. Számukra a lélek lesz az első helyen, nem a test. Ők a maradandó dolgokra teszik a hagsúlyt és nem a mulandókra. Ők, szívesen adakoznak szent célokra, mert hiszik azt, hogy százszorosan fogják azt visszakapni a Földön és az örök életben. Ők csak a jó példákat követik, és jó példát adnak felebarátaiknak.
 
Befejezésül még elmondom nektek azt nincs újraszületés a lélekvándorlás által, csak újjászületés a víz, az Ige és a  Szentlélek által!
 
Születésem hónapjában megáldalak titeket az újjászületés kegyelmével!!!
 
 
 
+ Stefano Gobbi atya beszéde San Marinóban 1996 június 24-én – Krisztus dicsőséges eljöveteléről
Ezen a Nemzetközi Papi lelkigyakorlaton, amelyet +Stefano Gobbi atya – a Máriás Papi Mozgalom – vezetője tartott kb. 300 pap, 25 püspök és egy bíboros vett részt. Ezt a lelkigyakorlatot röviden ismertetem.
Hol arat diadalt Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges eljövetelében arat diadalt.
„Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömhírét. A szent éj gyümölcsének hamarosan fog örülni az egész világ, amelyet most átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól. Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósúl meg, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében újra megszületik Jézus! Legyen bizalmatok és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A rátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára”. (Szűz Mária üzenete 1975 dec.24-én)
„Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között. A világ teljesen be fog burkolózni az Isten tagadás sötétségébe. Igy szinte senki sem lesz képes az Ő fogadására. Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön? Jézus váratlanul fog eljönni, hogy megkezdje uralmát a világban!” (Szűz Mária üzenete 1978 dec.24-én)
Krisztus eljövetelét megszokott gondolatmenetünk szerint a parúziával (világvégi visszajövetellel) azonosítjuk, amikor majd, mint Bíró jön el. Jézus dicsőséges visszajöveteléről az utóbbi időben már készítettek teológiai kifejtést.
Mit mond a Szentírás Jézus második eljöveteléről? A Szentírás egyes részeiben azt találjuk, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni, ahol meg fogja semmisíteni a gonosz hatalmát.
·         „Amikor újra eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8) Ha hitet akar találni Jézus, akkor el kell, hogy jöjjön a Földre! Az utolsó ítéletkor megszűnik a Föld és ítélet következik, a Paradicsom vagy a pokol, de a Föld eltűnik.
·         „Galileai férfiak! Mit álltok itt Égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a Mennybe szállt.” (Ap.csel.1,11) „Eljön az Ég felhőin!(Mt.26,64) Amíg vannak felhők, addig nem következik be az utolsó ítélet. Krisztus a felhőkön jön el erre a Földre!
·         „Az angyal bezárta a poklot, hogy a sárkány félre ne vezesse többé a nemzeteket” (Jel.20,3) Ennél fogva meg lesz törve a sátán hatalma. Életre kelnek mindazok, akiket azért öltek meg, mert nem imádták a vadállatot és bálvány képet, hogy Krisztussal uralkodjanak. Ez lesz az első feltámadás! A második feltámadás, az utolsó ítélet után minden emberre fog vonatkozni. Az ezer évet jelképesen kell értelmezni. Tény: Krisztus fog uralkodni, miután megtöri a sátán hatalmát és ártalmatlanná teszi azt.
·         „Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisíti jövetelének és megjelenésének tündöklésével!” (2 Tessz.2,8) Az Úr még a világ vége előtt megjelenik, eljön és megsemmísiti a gonosz hatalmát.
Mit mond erről az Egyház Tanítóhivatala? Boldog II. János – Pál pápa mondta 1993-ban, az A.E.Á.-ban, a nagy Világifjúsági Találkozón. „A világ minden tájáról való fiatalok találkozóján felkiáltunk: Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!(Jel.22,20) Nemrég kérdést intéztek a Hittani Kongregációhoz: Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt? A válasz: „Ezzel a témával kapcsolatosan még sohasem nyilatkozott hivatalosan az Egyház! Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást is képviselni!
Krisztus második eljövetele milyen eseményekkel fog egybeesni?
·         Valamennyi teremtmény tökéletes módon fogja teljesíteni Isten Akaratát: „Legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is!” „Jöjjön el a Te Országod!” Amikor Jézus újra eljön, a világ elfogadja az Ő Országát és újból tökéletes módon fogja dicsőíteni az Atyát, miként a teremtés kezdetén. Luisa Picaretta olasz misztikus, aki 60 évig bénán feküdt, 50 évig csak Oltáriszentséggel élt, akinek a boldoggá avatása elindult, sokat beszélt Krisztus eljövendő földi Országáról: „A teremtés után 2000 évvel következett be a vízözön, az emberiség megtisztítására, a következő 2000 év után következett a vérözön, a Megváltás. És újabb 2000 év után következik a tűzözön, a lelki tűz özöne, amely legyőzi a világban uralkodó gyűlölet tüzét és végül eljön erre a világra az Isten-i Akarat Országa, amikor minden teremtmény tökéletesen fogja tenni az Isten-i Akaratot.”
·         Jézus visszajövetele egybe esik a második Pünkösddel! A második Pünkösd világszinten fog végbemenni. Az egész világra leszáll különleges módon a Szentlélek és meg fogja tisztítani és át fogja alakítani minden ember szívét. Mindenki karizmatikus lesz és dicsőíteni fogja az Urat.
·         Jézus eljövetele a Földre az Isten-i Irgalmasság legnagyobb csodája lesz!Az isteni Irgalmasság csodája által: a bűnösök megtérnek, a gyengék támaszt, a betegek gyógyulást nyernek, a távollévők visszatérnek az Atya-i Házba, a megosztottak teljes egységre jutnak!” Ekkor lesz a szeretet civilizációja.
·         Jézus eljövetele egybe esik az Oltáriszentség megdicsőülésével! Jézus, aki eljön és dicsőségesen megnyilvánul, mintegy egyesül „azzal a Jézussal”, aki jelen van az Oltáriszentségben, és mintegy feltöri azoknak a színeknek az ajtaját, amelyek Őt még leplezik, hogy teljes hatalmával megmutatkozhasson, mindent megújitson és végül Új Eget és Új Földet hozzon! „Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!”
Házi feladat decemberre:
„LEGYEN A KÖSZÖNÉSÜNK EGYMÁS KÖZÖTT: MARANATHA! JÖJJ EL URAM JÉZUS!”

Visszatekintés 2011 novemberére
Elsőcsütörtök
Mondd Iluska, a megtérésed előtt és után hogyan viszonyultál a halálhoz?
Megtérésem előtt félelem volt bennem, amikor arra gondoltam, hogy egyszer én is meghalok, találkozni fogok Istennel és el kell számoljak az életemről. Hittem azt, hogy van Mennyország, Tisztítótűz és Pokol. Nem szerettem volna a Pokolba kerülni, amely örökké tart. Betegségeimben, amikor élet és halál között voltam, nagyon komolyan elgondolkoztam azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Elhatároztam, hogy megkeresem a Jó Istent még mielőtt meghalnék és bocsánatot kérek Tőle minden bűnömért, amit elkövettem, jóvá teszem azokat és új életet akarok kezdeni.
Megtérésem után eljutottam arra a szintre, hogy bármikor örömmel találkozzak az Irgalmas Jézussal. Elmúlt belőlem a félelem és helyére az üdvbizonyosság lépett. Minden nap arra törekszem, hogy kerüljem a bűnt, a bűnre vezető alkalmat és megőrizzem a lelki békét, amely elővételezett Mennyország a szívünkben. Kérlek titeket engesztelő testvéreim, hogy minden este úgy feküdjetek le bűnbánattal, mintha az az utolsó lehetőség lenne számotokra a megbékélésre.
Elsőpéntek
Mondd Iluska, szerinted mi teszi értékessé novemberben a temetőt?
Szerintem nagyon jó az, ha szeretteink sírján gyertyát gyújtunk, ha koszorút viszünk a sírra, ha rendbe tesszük azt, ha gyönyörű sírkövet állítunk… Ezek szerintem mégis másodlagosak. A legfontosabb az, ha szeretteinkért imát, böjtöt, szentmiséket, zarándoklatokat, jócselekedeteket, szenvedéseinket, Istennek tetsző életünket ajánljuk fel. Szerintem csak ezek azok a jó dolgok, amelyek igazán széppé, értékessé teszik a temetőt, elköltözött szeretteink életét és a miénket is. Én arra kérlek titeket, hogy éljetek úgy, mint Éva Asszony, hogy púrgatórium nélkül jussatok a Mennyországba.
Elsőszombat
A Szűzanya hála könnyeket hullatott reánk örömében, azért, mert egyre többen komolyan vesszük az engesztelést. A Szűzanya kérései voltak: legyünk tiszta, fehér rózsácskái, legyünk hűségesek ezen a keskeny úton, tartsunk minden este lelkiismeret vizsgálatot és reggelenként lelki bemosakodást végezzünk. Három nagyon fontos dolgot kért: végezzük el minden reggel a felajánló és áldáskérő imát, amely által teljes védelemben részesülünk. Ne szégyeljük az engesztelők keresztjét, amely által külső védelemben részesülünk. A szent olajjal kenjük meg magunkat és szeretteinket, amely által tisztulásban, gyógyulásban, szabadulásban részesülhetünk.
Elsővasárnap
Mondd Iluska, az életedben voltak-e túlvilági tapasztalataid?
Igen, egyszer! Szűlésem után élet – halál állapotába kerültem. Ekkor nagyon sok fehér ruhába öltözött angyalt láttam, akik összekulcsolt kezekkel imádkoztak értem, hogy meggyógyuljak és fel tudjam nevelni gyermekemet.
Szerinted, ha elveszítünk valakit a családból, akit nagyon szerettünk, hogyan engedhetjük el Isten Kezébe? Ez nagyon fájdalmas érzés! Nekünk is nagyon hiányzott Éva Asszony miután meghalt. De, amikor megjelent ragyogó formában, vele együtt boldogok voltunk.
A mennyei Atya üzenete volt elsővasárnap, hogy áldozatos jelenlétünkkel megenyhithetjük az Ő Igazságos haragját, amelyet a bűnben élő emberiség miatt érez. Megköszönte azt, hogy már nem félelemmel, hanem szeretettel közeledünk Hozzá. Kérte, ne aggodalmaskodjunk, mert velünk van életünk minden helyzetében és nagyon szeret minket!
Krisztus Király ünnepe
Én mindig örömmel várom Krisztus Király ünnepét és arra törekszem, hogy megörvendeztessem Őt. Mivel örvendeztettem meg Krisztus Királyt? Engesztelek azokért, akik csak töviskoronát vagy vegyes koronát (egy tövis-egy virág) tesznek még a XXI. század elején is Szent Fejére. Én arra törekszem, minden nap, hogy csak virágkoszorút tegyek Krisztus Király fejére. 13 évvel ezelőtt, még Érsemjénben koronáztuk meg először Krisztus Királyt, a kérésére. Amikor a Nap sugarai rávetődtek Krisztus Király Szívére tudtuk, hogy örül ennek az ünnepnek és nekünk is, hogy engedelmeskedtünk Neki.
Itt, a Szentháromság hegyen érzem, hogy a Szentháromság áldó karokkal vár. Ők segítenek, hogy békésen vigyük a keresztünket. Krisztus Király az Ő megáldott szobra által: szeret, megáld, örül, hogy engeszteljük Szent Sebeit. Ő elmondta, hogy megjelölte a kereszt és a háromszög jelével nemcsak a Szent Hegyet, hanem az engesztelőket is.
Fény és erő árad a Szent Hegyről. Itt, megértjük mit kell tenni az utolsó időben és erőt is kapunk a példás engesztelő életre. Krisztus Király kérte, hogy szeressük Őt az Oltáriszentségbe, áldozzunk tiszta szívvel rendszeresen, szeressük a szentséglátogatást és szentségimádást. Végül azt kérte Krisztus Király, hogy szeressük a csendet, mert csak általa veheti fel velünk a kapcsolatot.
(kérdezett Ft. Csilik János)

2012 (2013)– A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–DECEMBER

” Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”(Lk:1,45.)99. havi imatalálkozó Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból
olvassuk el és elmélkedjük át Jézus gyermekkorát(Lk: 1,2.Mt: 1,2.)
Havi mottó:” Ne féljetek! Örüljetek! Jézus megszületett!!!(Lk: 2,10-11)
Havi imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelésünket, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön!
Konkrét feladatunk: megígérjük az Úr Jézusnak, hogy mindvégig kitartunk az engesztelő hivatásunkban!
Jókívánságunk: Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kívánunk minden jóakaratú embernek!

Szűz Mária üzenete 2012. decemberében

            ” Szeretett engesztelő gyermekeim! Ti egyre többen azt várjátok türelmetlenül, hogy minél hamarabb következzen be: az Én eljövetelem, a Szentlélek kiáradása, a Nagy Figyelmeztetés, a gonosz megláncolása,az Új Ég, és az Új Föld, az Új Jeruzsálem. Ezek előbb- utóbb, Isten a tudója mikor, biztosan be fognak következni. Ahogy Éva lányomnak megígértem a gyógyító szent vizet, és az el is indult a Szentháromság  Hegyen, úgy fognak ezek a végső események is mind bekövetkezni.
Addig is amíg mindezek megtörténnek, arra gondoljatok, hogy Nekünk is vannak elvárásaink veletek szemben! Melyek azok?
        –Az utolsó időben, ne az időpontokat találgassátok, mert ezáltal csak megzavartok sokakat! A ti feladatotok a hallott üzenetek gyakorlatba tétele! Ebben nem hibázhattok.
             -A nagy események bekövetkezése előtt végre lépjetek rá az életszentség útjára. Kezdő engesztelők azok, akik a halálos bűnökkel harcolnak. Haladó engesztelők azok, akik a bocsánatos bűnökkel is küzdenek. Szentségre törekvő engesztelők azok, akik a csúcsra törekednek, Isten Akaratát keresve és megtéve.
             -Életetek jó példájával és tanúságtevő szavaitokkal elsősorban  a családotokat vigyétek a pozitív változás felé. Gondoljatok a szentekre, és kérjétek a közbenjárásukat, akik egész nemzetekre voltak jó hatással!
             –Tanuljatok meg alázatosan engedelmeskedni a kis közösségetekben. Szent Fiam alázatossága, istállóban való megszületése, a Nekem való engedelmessége, megrendített Engem is. Minél alázatosabbak tudtok lenni, annál nagyobbak vagytok Isten szemében!
              –Tanuljatok meg úgy imádkozni,úgy böjtölni,úgy szeretni,úgy szenvedni,hogy ezáltal sugárzó, lélekmentő engesztelőkké váljatok.
              – A Szentháromság Nevében megköszönöm nektek az áldozatos anyagi felajánlásaitokat, amelyeket a Szent Hegy továbbépítésére fordítottatok! Jutalmatok százannyi lesz, ráadásul az örök élet. Tudnotok kell, az utolsó időben a legjobb befektetés az, ha az anyagi javaitokat szent célra használjátok fel. Az utánatok jövők, az idők végéig hálásak lesznek nektek, akik kiépítettétek az utolsó idők egyik zarándokhelyét, felajánlott tégláitokkal.
              -A rendkívüli események előtt elvárjuk tőletek, hogy ne csak ünnepeljétek meg, hanem,hanem éljétek is meg az Adventet, kimondva: ” Kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!” Törekedjetek arra, hogy ne csak ünnepeljétek Szeplőtelen Fogantatásomat,hanem éljétek is meg.Ha megutáljátok a tisztátalanságot és minden bűnt, és megszeretitek a lelki tisztaságot és minden erényt, igazi tisztelőimmé váltok!
Decemberben, ne csak ünnepeljétek meg, hanem éljétek meg, Szent Fiam születését!
Ha a tiszta lelketekben Szent Fiam folyamatosan jól érzi magát, állandó karácsonyotok lesz! Szent Család ünnepét úgy éljétek meg,hogy a családotokban minden nap kölcsönös szeretettel  legyetek egymás iránt.A Szilvesztert úgy éljétek meg,hogy állandó hálaadásra, dicsőítésre törekedtek.
            – Arra kérlek titeket, hogy ne adjatok ultimátummot Szent Fiamnak.Egyesek azt mondják, ha a következő kilenced végéig:- meggyógyulok, a rossztól megszabadulok, ügyeim rendeződnek, látványos dolgok fognak történni velem és körülöttem,-megyek az engesztelésben tovább. Ha Isten nem teljesíti az elvárásaimat, akkor megállok az engesztelés útján. Én Személyesen arra kérlek titeket, hogy a vég felé közeledve, ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki meg akar állítani titeket.Ti a Szentlélekre hallgatva, télen-nyáron tartsatok ki a lélekmentő engesztelésben.Örömmel mondom nektek, hogy a közeljövőben olyan rendkívüli kegyelmek várnak rátok és az egész emberiségre, amelyhez hasonló nem volt az ember teremtése óta. Szomorúan azt is el kell mondjam nektek,hogy a világban nagyon sokan, köztük a hiearchikus személyek is, a széles úton vannak és oda visznek másokat is. Ha az engesztelő kilencedben, gátként eléjük álltok, ők megmenekülnek és kiszabadulva a gonosz csapdájából mindörökké hálásak lesznek nektek!
               -Kijelentem a Szentháromság megbízásából, hogy szükségünk van a további engesztelésekre,mert Isten Akarata szerint tőletek is függ a lelkek sokaságának a megmenekülése.
               -Ebben a hónapban, Szent Fiam születésére emlékezve, úgy örvendeztessétek meg Őt,hogy megígéritek Neki, mindvégig kitartotok az engesztelő hivatásotokban és teljesítitek az Ő elvárásait. Szent Fiam pedig úgy fog megörvendeztetni titeket, hogy túlcsordulóan fogja teljesíteni az elvárásaitokat,ígéreteinek a megtartásával!
        Most ünnepélyesen, Szent Fiammal együtt áldunk meg titeket a mindvégig
                     való kitartás kegyelmével!!!”

VISSZATEKINTÉS 2012 NOVEMBERÉRE
Novemberben az volt a fő feladatunk, hogy megörvendeztessük a Szentlélek Istent. Hogyan tettük ezt?
1.Tudatosan törekedtünk az életszentségre!
Tudatosan tettük a jót és kerültük a rosszat. A Szentlélekre hallgattunk, Aki szentté akar tenni. Arra törekedtünk, hogy “Mindenszentek ünnepe”, egykor a mi ünnepünk is legyen. Szentté válásunkkal az egész emberiség jótevőivé akarunk válni, akikre való tekintettel, Isten sokaknak irgalmaz. Keskeny utunkon haladva, nem elégszünk meg a múlandóval, nekünk a maradandó kell: nem elégszünk meg a rövid élettel, nekünk az örök élet kell !!! Arra törekszünk, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk az Égiekkel! Keressük a kis közösséget, ahol rejtett bűneinktől is megtisztulhatunk. Védőszentünk életét megismerjük, követjük és kérjük a közbenjárását. Akarunk példás életet élni. Engesztelő hivatásunkért minden áldozatot, szenvedést, sőt a halált is vállaljuk, Isten segítségével! Rövid életünkben nem a poklot, nem a tisztítótüzet, hanem a Mennyországot célozzuk meg, ahová másokat is akarunk segíteni.
Szentlélek Istenünk segíts meg, hogy szentté váljunk!
2.A kiengesztelődés szellemében akarunk élni!
Ez azt jelenti konkrétan:
a). Elhisszük azt, hogy Isten minden megtérő bűnösnek megbocsát. Egy őszinte szentgyónás után, már nem engedjük meg se a gonosz léleknek, se vádló embereknek, hogy visszahozzák a múltat. Ezt mi sem tesszük kérődző tehénként, se magunkkal, se másokkal.
b). Békességben, szeretetben élünk Istennel! Nem haragszunk Istenre bármit ad, elvesz, vagy megenged az életünkben.
c). Kölcsönös szeretetben élünk a felebarátainkkal, elsősorban a családtagjainkkal. Ha hibákat követünk el alázatos lélekkel bocsánatot kérünk és szeretetteljes lelkülettel megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek.
d). Békességben élünk önmagunkkal is. Elfogadjuk önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, küzdve a gyengeségeinkkel és építve a jó oldalainkat.
e). Örömmel emlékeztünk vissza arra, hogy Vácon a nemzeten belül, és Szilágynagyfaluban a nemzetek között is kiengesztelődtünk 2007-ben.
f). Halottak napján kiengesztelődtünk elhunyt szeretteinkkel. Bocsánatot kértünk tőlük elkövetett hibáinkért és megbocsátottuk nekik azokat a bűnöket, amelyeket életük folyamán ellenünk elkövettek. Így, a szeretet vonalán, hisszük azt, hogy kölcsönösen és hatékonyabban segíthetünk egymáson. Arra törekszünk ezután, hogy a halottainkról csak jót mondjunk, vagy semmit. Ha rosszat mondunk róluk, ez nekünk is rossz és nekik is. Ők a rossz beszédünk hatására jobban szenvednek és több ideig.
Szentlélek Istenünk, adj nekünk olyan élő hitet, amely Neked tetsző életben nyilvánul meg!
4. A Sátántipró Szűzanya segítségével, sátántipró engesztelőkké akarunk válni!
Hogyan? Nem hallgatunk a gonosz kísértéseire! Mindent megteszünk azokért, akik a sátán csapdájába kerültek, hogy kiszabadítsuk őket. E világban a gyűlöletet szeretetté akarjuk változtatni! Élni akarjuk a Sátántipró Asszony erényeit: alázatát,radikalitását, szeretetét, tisztaságát, hitét, engesztelő lelkületét!
Sátántipró Szűzanya, könyörögj érettünk!
5.Befejezőleg gondolkozzunk el két látomáson:
a). Egyik testvérünk hirtelen halála után megmutatta a Szűzanya, hogy mit jelent a közösség imája. Sok-sok imádkozó kéz a fény felé segítette az elhunyt testvérünket. Ő ezért nagyon hálás volt.
b). Minden kérésünket odatettük a Szűzanya palástjába, Aki azokat a Szentháromság elé vitte, áldásra. A Szentháromság áldása a rosszat megsemmisíti, a jót pedig megtisztítva visszaadja.
Szentlélek Istenünk segíts, hogy életünk minden napján megörvendeztessünk Téged!

                                 Házi feladat decemberre:

” SEGÍTS JÉZUSUNK, HOGY TISZTA LELKÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG
            TÉGED SZÜLETÉSED SZENT ÜNNEPÉN!!!”2013 (2014) -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – DECEMBER


” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

111. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: Elmélkedjük át a Szt. Máté és Szt. Lukács evangéliumából Jézus gyermekkorát (Mt.1;2; Lk.1;2))

Havi mottó
: “Noé, hittel és szent félelemmel eltelve bárkát épített a családja megmentésére!”( Zsid. 11,7).

Havi imaszándék: minden nap imádkozzunk arra a szándékra, hogy szent családdá és közösséggé váljunk!
Konkrét feladatunk: sok dicsérettel neveljük egymást és gyermekeinket!
Szeretettel teljes Karácsonyt és remény teljes Új Évet kívánunk mindenkinek!


Az Úr Jézus tanítása 2013 decemberében


“Szerető engesztelő barátaim! Születésem szent hónapjában néhány tanácsot adok nektek, hogyan válhattok Szent Családdá!
Amint látjátok, a világban válságban van a család. Hogy ez a jövőben ne így legyen, ez rajtatok is múlik. Ha ti, édesapák és édesanyák, arra törekedtek, hogy meleg, szerető családi fészket nyújtsatok a gyermekeiteknek, teljes szívetekből reménykedhettek abban, hogy szerető gyermekeitek is erre fognak törekedni. A tapasztalaitok által rá kell jöjjetek arra, hogy a gyermekek nevelésénél két dologra kell különösen odafigyeljetek: a jó példa adására és a szeretetre! Ugye vasárnaponként megtapasztaljátok azt, hiába külditek a gyermekeiteket az Isten Házába, ha ti rendszeresen elmaradtok onnan. Hosszútávon hiába tanítjátok a gyermekeiteket arra, hogy tiszteljenek titeket, ha közben azt látják, hogy ti, mint szülők nem látogatjátok idős, beteg szüleiteket és türelmetlenek vagytok velük szemben. A gyermekeitek elsősorban nem a szép szavaitokat, hanem a példátokat fogják követni.
Tudnotok kell azt, hogy a családi életre való nevelés legfontosabb feltétele, a házastársak közötti mély szeretet kell legyen. Ezt a szeretetet minden nap ápolni kell és nem szabad hagyni, hogy kialudjon. Ha a Kályhába teszitek a fát rendszeresen, az meleget fog árasztani, ha ezt elmulasztjátok, akkor a tűz előbb vagy utóbb ki fog aludni és nem fog meleget árasztani. Arra kérlek titeket, hogy találjatok időt a beszélgetésre, közös programokra, sétára, kirándulásra. Ne akarjátok egymást folytonosan megváltoztatni, ti változzatok jó irányba! Vigyázzatok arra, hogy a gyermekeiteknek soha semmi rosszat ne mondjatok egymásról. Tanuljátok meg a sorrendet a családban: első helyen Isten kell legyen, azután ti következtek és végül a gyerekek. Ezután lehettek nyitottak a család többi tagjai, a lelki testvérek, a szomszédok, barátok iránt is.
Gondolkozzatok el ebben a hónapban azon, hogy mire nevelitek a gyermekeiteket, arra, hogy sok pénzt keresve, önző, sikeres emberek legyenek vagy családjukért élő, ááldozatot vállaló, önzetlen, igazi értéket megbecsülő emberek legyenek.
Hogyan neveljétek a gyermekeiteket? Feltétlen szeretettel! Necsak akkor szeressétek őket, ha jók, érezniük kell az irgalmas szereteteket akkor is, amikor hibákat követnek el. Találjatok időt arra, amikor igénylik, hogy meghallgassátok őket. Sok türelemmel, határozott következetességgel, kérésekkel, sok dicsérettel és személyes odafigyeléssel neveljétek a gyermekeiteket. Tanítsátok meg őket arra, hogy tudjanak bocsánatot kérni és megbocsátani. Ha tehetitek naponta legalább egyszer együtt imádkozzatok a gyermekeitekkel! Hinnetek kel azt, akik együtt imádkoznak, azok mindörökké együtt maradnak.
Én, mint isteni barátotok arra kérlek titeket, mint édesanyákat, hogy a szülés után, ha tehetitek maradjatok a kisgyermeketek mellett minél tovább, hogy érezze a gyöngéd szereteteteket. Ne engedjétek, hogy a gyermekeitek a tv, a számítógép rabjai legyenek. Tanítsátok meg a gyermekeiteket kötelességteljesítésre, segítésre, áldozatvállalásra, lemondásra, alkalmazkodásra! Tudnotok kell azt, hogy a jó baráti közösség, jó irányba viszi a gyermekeiteket. Szeressétek a gyerekeitek jó barátait és legyen számukra mindig nyitva a szívetek és az otthonotok. Házasság előtt álló gyermekeitekkel – amennyiben nyitottak – osszátok meg a tapasztalaitokat.
Befejezésül arra kérlek titeket, hogy amikor felnőtté válva, a házasságra lépnek a gyermekeitek, meg kell tanuljátok elengedni őket. Gyermekeitek feleségét, férjét és a tágabb családtagokat is tanuljátok meg elfogadni szeretettel. Kéretlenül soha ne adjatok tanácsot senkinek! Amikor a gyermekeitek felnőtté válnak és azt látjátok, hogy örömmel vállalják a családdal járó édes terheket, akkor kimonhatjátok szívre tett kézzel, hogy az áldozatos nevelésetek nem volt hiábavaló.
Most, a szeretet hónapjábanm Édesanyámmal és Józseffel együtt áldunk meg titeket, hogy Szent Családdá váljatok! “

Házi feladat decemberre:

“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY A SZERETET HÓNAPJÁBAN A CSALÁD SZERETETÉRE FIGYELJÜNK ODA TUDATOSAN!!!”

 

 

VISSZATEKINTÉS 2013 NOVEMBERÉRE

Miben erősödtünk meg a novemberi engesztelés első napjaiban?
Éva Asszony sírkövén van az arcképe. Az egyik nap ránézve, megelevenedett az arca, olyan ragyogó volt, mint egy angyalé. Ekkor a következőt üzente: “Érdemes minden áldozatot vállalni magatokkért, az egész emberiségért és a purgatóriumban lévőkért az engesztelés keskeny és meredek útján. Számotokra az engesztelés az életszentség útja, amely által purgatórium nélkül a Mennybe juthattok! Bármilyen helyzetben is vagytok, ha kéritek a közbenjárásomat, fogok nektek segíteni! Arra kérlek titeket, hogy mindvégig tartsatok ki az engesztelés útján egységben, szeretetben és engedelmességben. Jelenleg nehéz számotokra az engesztelés a folyamatos próbatételek miatt. Életetek végén meg fogjátok látni, nem volt hiábavaló a lélekmentés. Vigyázzatok, mert az utolsó időkben a gonosz lélek hamis tanítások által, a világosság angyalként, téves útra akar csábítani titeket az előítélet, hazugság és rágalmazás által. Szeressétek a pápát és minden nap imádkozzatok érte és a szándékaira. Minden nap kérjétek a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét, mert a gonosz lélek szét akar szakítani és szembe akar állítani titeket. Sajnos egyre többen hallgatnak, a megtévesztés, a széthúzás és az ellenségeskedés angyalára. Vállaljatok a pápáért imát, böjtöt és kilencedet, hogy mindvégig megmaradjon a támadások között bárányként. Szeressétek a papjaitokat! Ne hallgassatok a tévtanítókra! A szeretet ünnepére készülve éljétek a szeretetet, törekedjetek mindenkiben a jót észrevenni és szóvátenni. A ti hivatásotok nem az alaptalan itélkezés, hanem a lélekmentés. Legyetek hálásak azért, ha kéritek kaphattok minden nap segítséget a Mennyben és a prgatóriumban lévőktől. Míg éltek, ti is segítsetek egymáson és a purgatóriumban lévőkön. Míg éltek, addig tegyetek meg mindent önmagatokért, mert a purgatóriumban már nem tudtok segíteni magatokon. Legyenek intő példa számotokra mindazok, akik a végső nemet kimondva Istennek, a pokolra kerülnek. Ők már se önmagukon, se másokon nem tudnak segíteni, de rajtuk sem lehet segíteni. Éljetek úgy, hogy a példás életetek által, a Mennyország hordozói legyetek. Ha a szívetekben szeretet, öröm és béke van, üdvbizonyosságotok lehet. Ilyen állapotban, ha meghaltok, az összes szentek társaságába juttok! “
Az elmúlt időben miben részesültünk a jelenre és a közeljövőre vonatkozólag?
Egy nagy kultúrházban, nagyon sok ember gyűlt össze, ahol egy fekete ruhás személy, egy kiemelkedő szószéken prédikált. Isten, Egyház, pápa, papság, szentségek, Szűzanya, X.parancsolat, Szentmise … ellen beszélt. Akik a fekete ruhás személy mellett döntöttek, azokat felöltöztette fekete ruhába. Azt a feladatot adta övéinek: ‘Az utolsó időben csak rosszat mondjanak mindenkiről, vagy semmit!’ Éreztem, hogy a pokoli légkör vette körül őket. Ezután az Égből üzenet hallatszott: ‘Vigyázzatok, mert a gonosz munkatársai a pokol felé tartanak és abba az irányba visznek másokat is! Ne kövessétek őket!!!’
A vízió második részében egy Égig érő, csodálatosan ragyogó templomot láttam, amelynek a szószékén a Szűzanya volt és prédikált. Szűz Mária, az emberek sokaságának, akik megtöltötték a templomot, gyönyörűen beszélt a Szentháromságról, a Mennyországról, pokolról, tisztítótűzről, az Egyházról, a pápáról, a papságról, a X. parancsolatról, szentségekről, Szentírásról, az Új Égről, az Új Földről, az Ő személyes megjelenéséről, Szent Fia visszajöveteléről, a Szentlélek kiáradásáról… Mindazokat akik elfogadták a tanítását és az Ő munkatársaivá váltak, azokat az angyalai és szentjei által ragyogó, fehér, aranyozott szegéjű ruhába öltöztette. A Szűzanya munkatársai azt a feladatot kapták: ‘Menjetek, vegyétek észre és tegyétek szóvá a jót felebarátaitokban!’ Ezután, mintha megnyílt volna az Ég, ahonnan szózat hallatszott: ‘Legyetek annak a tudatában, Szűz Mária munkatársai a Mennyország felé menetelnek és abba az irányba visznek másokat is! Kövessétek őket!!!’
A vízió harmadik részében egy hatalmas piacot láttam, tele emberekkel és egy kiemelkedő szószékkel. A szónokok krém szinű ruhát viseltek, fekete pettyekkel! Egyik szónok a Szentháromság mellett, a másik a Szentháromság ellen beszélt. Így beszéltek a Szűzanya, Szentírás, szentségek, X. parancsolat mellett is és ellen is. Akik elfogadták ezeket a tanítókat, azokat fekete pettyes, krém színű ruhába öltöztették. Azt a feladatot kapták ezek az emberek: ‘Jót és rosszat is mondjanak az igazság nevében! Így zavarjátok meg őket, hogy ne tudják meg, hogy mi az igazság!’ Ezután szózat hallatszott az Égből: ‘Legyetek óvatosak!!! Ezek a megzavart emberek a purgatórium felé menetelnek és abba az irányba visznek másokat is!’ Gondolkozzunk el azon komolyan, hogy jelenleg kinek a ruháját viseljük, milyen prédikációt hallgatunk és hirdetünk. Gondolkozzunk el azon is, mielőtt Isten elé kerülhetnénk, milyen irányba tart a mi életünk és milyen irányba viszünk másokat is?
A Szűzanya kérése az Ő fehér ruháját viseljük és jót mondjunk másokról! Ezáltal minden nap közelebb kerülünk a Mennyországhoz és közelebb segítünk oda másokat is.

Előretekintés 2014. januárjára
Januárban 2 -3 -4 -5 -én lesznek engesztelések a Szentháromság hegyen, 13 órától.
Elsőszombaton körmenettel emlékezünk meg ” a gyógyító forrásról” és hálát adunk az eddigi gyógyulásokért.
Minden nap megáldunk titeket a Szent Vízzel és távolból az otthonaitokat is!
A Szentlélek Nevében újabb kilencedre hívunk meg mindenkit, amit felajánlhatunk üdvösségünkért, családunkért, gyógyulásunkért, szabadulásunkért, az összes őseink kiszabadulásáért a purgatóriumból.

Szilágynagyfalu mellett a Szentháromság Hegyen 2014. december 6-án

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 332
Tegnapi: 420
Heti: 985
Havi: 985
Össz.: 321 818

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-December
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »