2019.10.27.

1.

Németország lerombolásáról volt szó.

Kép: Mennyei Atya képe.

Hang: Meneküljetek emberek.

Jézus: Drága gyermekem, a nyugat-európai és észak-európai országok nagyon eltávolodtak a hittől. E viselkedés, a bűnben elmerülés nem maradhat büntetés nélkül. Az ilyen országokra, így Németországra is Atyám ökle hamarosan lesújt.

2.

Hang: Halott leszek.

Kép: Egy pici fehér kard, a hegyével az Ég felé áll.

Jézus: Az antikrisztus uralma alatt gyermekeim közül életüket adják Keresztény hitükért. Ők, mint vértanúk hófehér lélekkel szállnak az Égbe. A fehér kard az ő harcuknak a tisztaságát jelképezi.

3.

Álom: Egy távolabbi családtag jelent meg előttem, azt arcáról látszott, hogy történt vele valami, vagy beteg, vagy más.

Érzés: Mivel e családnak a tagjaival voltak negatív tapasztalataim is, így a lelkem visszahúzódik, nem kívánva e pillanatban e család társaságát.

Kép: Egy nagy szem, mely félig volt nyitva, felülről nézett rám.

Jézus: Nem győzöm hangoztatni nektek gyermekeim, hogy első és legfontosabb a szeretet. Ezt a családot is zárd a szívedbe. Lelkük rászorul a te szeretetedre. Az Én szememet láttad, ahogy felülről rád tekintek, és ezt a szeretetet küldöm feléd.

4.

Az Új Világról gondolkodtam, ahol mindenki mindenkivel találkozhat majd, pl az elhunytjaival, a mostani élő társaival, kedvenc szentjeivel, kivéve azokkal, akik elkárhoztak.

Kép: Jézus arca és alakja, áldásra tette a kezét.

Jézus: Az Új Világ az Engem szerető gyermekeim boldog találkozása lesz. Én titeket, örvendező teremtményeimet szeretettel meg foglak áldani.

5.

Egy ismerősöm nagynénje öregotthonban van, ahol nagyon nem érzi jól magát. A családtagjai külföldön vannak, így egyedül érzi magát.

Jézus: Drága kislányom, ismerősöd nagynénje a hálátlanság miatt szenved az öregotthonban. Ismerősöd nagynénje csak akkor fogja megérteni, hogy ez az élethelyzet érdemszerző ajándék, ha majd Atyám magához szólítja. Éhezik a szeretetre, önmagát sajnálja, és sajnos nem jut eszébe, hogy imádkozzon szeretteiért. Ez a szenvedés abban is segít majd neki, hogy levezekelje a bűnei utáni tartozását.

6.

Arra a tudásra gondoltam, ami a Földi dolgokra, Földi tudományokra irányul.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Érzés: Túl sok értelme nincsen csak azért, hogy teletömjük a fejünket üres dolgokkal, pl: vannak olyanok, kik sok sportesemény eredményét tudják felsorolni.

Kép: Egy férfi, ki szaladgál ide-oda, ilyen-olyan tevékenységben van része, majd az interneten néz ezt-azt, ami nem Istennel kapcsolatos.

Hang: Üres lapok ezek.

Jézus: Jól érzed kislányom, hogy nem arra kell törekedni, hogy minél tájékozottabb légy a világi dolgokban, hogy olyannal foglalkozz és töltsd az időt, ami a lelked szempontjából felesleges, hanem minden percedet okosan kell beosztani. Mert ha lekötnének a világi dolgok, a külön ítéletnél lelked üres lap lenne.

7.

A szeretetgyakorlásról volt szó.

Hang: Hogy rajtam ne múljon.

Kép: Egy valaki egy szeretetcselekedetet hajt végre.

Hang: Megjutalmazlak téged ezért.

Kép: Az Úr egy kisgyermeket tart a karján balra fordulva, és az előtte lévő tömegnek beszél a gyermekről.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Még a legkisebb szeretetcselekedetet is értékelni tudom nálatok. Ha egy pohár vizet adtok valakinek, vagy megvigasztaljátok, mert szomorú, vagy segítetek neki, mert gyenge, vagy imádkoztok érte, olyan, mintha Velem tettétek volna. Hidd el, bármily jót teszel, vagy itt a Földön, vagy a Mennyben megjutalmazlak érte. A képen azt mutatom neked, hogy engedelmes gyermekemet, aki sok szeretetet nyújt másoknak, elétek állítom, és mondom a tömegnek: „Míg nem lesztek olyanok, mint e gyermek, nem juthattok be a Mennyek országába”.

8.

Hang: Bátorságodért ez.

Hang: Ravaszságodért ez.

Jézus: Gazdagon meg foglak jutalmazni a bátorságodért, amit ellenségeiddel szemben tanúsítasz. A rátok váró nehéz időkben a ravaszságra is szükség lesz. Sok mindent el kell rejteni a rosszakaróitok szeme elől. Nem szabad bárkinek elmondani terveidet. Nem tudhatod, ki árul el. Légy óvatos kicsim.

9.

Hang: Világításban, nagy megvilágításban lesz részed.

Jézus: Amikor majd elbizonytalanodsz, Szentlelkem sugallataival megvilágosít téged. Még azt is meg fogja mondani, hogy rosszakaróiddal, ha beszélsz, hogy formáld a szavaidat. Meg fogja mutatni neked, melyik az a felszentelt gyermekem, akihez fordulhatsz.

10.

Hang: Lángoló szívek ezek.

Jézus: Az Istenszeretet, az Oltáriszentség imádása, a felebaráti szeretet, együttérzés szenvedéseim iránt és mások fájdalmai iránt, ezek mind 1-1 lángoló szerető szív a szememben.

11.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az egész emberi történelem arról szól, hogy a világosság és a sötétség között szüntelen háború zajlik. A Keresztény ember elsődleges feladata ez a harc kell, hogy legyen, a többi dolognak csak olyan mértékben van értéke, amennyiben életül céljának elérésére szolgál. Isten Őrangyalt állított az ember mellé, mert különben e harc egyenlőtlen lenne. Az ember hitetlensége miatt az Őrangyal sokszor szinte teljes tétlenségre kényszerül. A gonosz mindig újabb és újabb dolgokat helyez az ember szeme elé, hogy az ember tekintetét elcsalja, és elfordítsa Istentől, az emberbe pedig az újdonság utáni égető szomjúságot ülteti.

Gondolat: Sokaktól hallottam, hogy a csend unalmas, eseménytelen, nem történik semmi.

Érzés: Pedig a csendben az Úr jobban és jobban tárja fel Magát előttünk, jobban és jobban elmerülünk és elmélyülünk tanításaiban, ha Vele foglalkozunk.

Hang: Elmélyítem benned ezt.

Hang: Annál mélyebben szeretsz Engem.

Jézus: Ellenségem célja, hogy magához ragadja teremtményeimet. De nem sikerül neki, mert az Angyalok segítik az embereket. Nélkülük elvesznétek. A sátán a reformok embere. Mindig újításokat hoz abban a reményben, hogy tönkreteszi a megváltás művét. Próbálja a bűnt takargatni, elbagatellizálni, és azt sugallja, hogy nincs pokol, nincs sátán, nincs ördögi megszállottság és zaklatás. Felfokozza az élet zaját; a szórakozásokra, a fesztiválokra bújtatja fel a népet; pénzhajhászásra, rohanó munkára biztat, nehogy már elcsendesüljetek. Pedig minél jobban elmerültök Bennem, annál jobban megszerettek Engem. Csak a csendben tudtok Rám találni.

12.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az Utolsó Ítélet a keserves sírás napja lesz. A bűnöst maga Isten fogja vádolni az egész emberiség előtt, mint egy könyörtelen Ítélőbíró, és a megbántottak is. Pl az abortuszt szenvedett magzatok közvetlenül a Mennyei Atyához fordulnak igazságszolgáltatásért fizikai és erkölcsi hóhérjaikkal szemben.

Gondolat: A megbánt és meggyónt, levezekelt bűnök nem kerülnek napvilágra, hiszen Jézus a Szent Vérével eltörölte őket. Így csak azokról a bűnökről lesz szó, amelyeket nem bántak meg, és nem gyóntak meg.

Gondolat: Igyekezni kell, ha lehet, hogy mindenkivel békét kössünk, tisztázzuk nézeteltéréseinket még ebben a Földi életben.

Jézus: Az Utolsó Ítélet az emberiség történetében az igazságtétel napja. Mindenre fény derül akkor. A meg nem bánt, meg nem gyónt bűnök láthatóvá válnak minden résztvevő szemében. Ádám-Évától kezdve azon napig bezárólag minden ember jelen lesz, jók és rosszak egyaránt. Én nem mint szelíd Bárány, és irgalmat árasztó üdvözítő fogok állni előttetek, hanem mint Ég és Föld igazságos Bírája. Minden megbántott ember elégtételt kap igazságszolgáltatásom által. Látni fogja, hogy milyen büntetésben részesül, aki neki lelki sebeket okozott. Az abortált magzatok vádolni fogják szüleiket és az orvosokat, hogy nem születhettek a világra, és hogy lelkük nem élvezhette Isten jelenlétét. Rettenetes nap lesz az. De ti, akik Engem szerettek, betartottátok Törvényeimet, megbántátok bűneiteket, meggyóntátok és levezekeltétek azokat, az Én végtelen Irgalmammal találkoztok. Nektek nem kell félni az Utolsó Ítélettől. A jobb oldalamon fogtok állni, és Angyalaitok vezetésével elfoglalhatjátok hajlékotokat, amelyet Atyám már rég elkészített nektek. Ti bűnösök, akik nem bántok meg semmit és gonosszá tettétek a világot, átkozottak lesztek, és a pokol feneketlen mélységébe, az örök tűzbe hullotok.

13.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: A könyvben egy Ottavio nevű Szent szólal meg, ki római vértanú volt, ő a Szentek közösségéről ejtett szót. Arról beszélt, hogy a Mennyországban a Szentek ugyan teljes életet élnek, de az az óhajuk, hogy a Mennyországban lévő Szentek és a Földi emberek egy közösséget alkossanak, hiszen egyetlen a Test, egyetlen annak a Feje, és a tevékenységek is. A Mennyországban élő Szentek olyan mértékben élik meg a szentek közösségét, amilyen mértékben a földiek engedik meg. Mivel a szeretet a tökéletes egységre törekszik, nem valósítható meg, ha a szeretet egyoldalú.

Gondolat: Valóban, nagyon sokszor megfeledkezünk a szentekről, és nem is kérjük közbenjárásukat, pedig sokat tudnának segíteni.

Jézus: Ez a szent, aki megszólal a könyvben, a Mi Isteni tudásunkból nagyon sokat kapott, sokkal többet, mint ti földi emberek. Ezért tökéletesen látja, hogy az egység a küzdő Egyház és a győzedelmes Egyház között még nem tud teljesen megvalósulni. Ennek az az oka, hogy az emberek nagy része még nagyon fejletlen lelkiállapotban él. Nem hisz eléggé Bennünk és a túlvilágban, nincs benne az igazi szeretet, és nem tartja a kapcsolatot az Én szentjeimmel. Rájuk se gondol, nem kéri közbenjárásukat. Ez az egység csak akkor valósul meg, ha az emberiséget megtisztítottuk. Tehát, ne várjátok előbb, mint az Én második eljövetelemkor.

14.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Jézus: „A sátán sötét légiói Istent a teremtményeiben ostromolja. Jól tudja, hogy közvetlenül nem támadhatja Istent, így burkoltan támadja az emberi nemben”.

Gondolat: Amikor a gonosz engem is kísértett hosszú ideig folyamatosan, csak akkor hagyta abba a támadást, amikor felszólítottam őt, hogy Istent ne bántsa.

Jézus: A sátán jól tudja, hogy Isten végtelenül szeret titeket, és azzal is tisztában van, hogy ha titeket kísért, bűnre csábít, Istennek fájdalmat okoz. Hiszen úgy van, ahogy ebben a könyvben olvashatjátok, hogy nem közvetlenül támad Bennünket, a Szentháromságot, hanem rajtatok keresztül. Csak úgy tudtok ti emberek szembeszállni a kísértésével, ha Minket hívtok segítségül. A Mi nevünkre megtörik az ereje. Te is megtapasztalhattad ezt, csak kimondtad a Nevemet, és abbahagyta a kísértést. Ti gyengébbek vagytok a sátánnál, de Velem együtt sokkal erősebbek.

15.

Hang: Az ősi hagyományokból ez.

Jézus: A Szentírás, a szentmise és a szentségek az Én megjelenésemmel ősi hagyományokat élnek a Kereszténységben. Kötelességetek ezeket a hagyományokat megőrizni és megvédeni.

16.

Hang: Ugyanazzal a mértékkel szabad neked ezt.

Jézus: Minden bűntől ugyanazzal a mértékkel kell tartózkodnod.
2019.11.10.

1.

A TV híradóban mondták, hogy veszély áll fönn, hogy Törökország a 4 millió migránst Európa felé engedi.

Kép: Ha Európa felé engedi, elárasztják a migránsok Európát, így Magyarországot is, de a déli határon a magyarok nagyon nagy erőfeszítést tesznek fizikailag is, mintha egy gátat nyomnának dél felé, hogy a migránsok ne jöjjenek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Jézus: Ha elindul a migráns tömeg, és eléri a magyar határt, a hatóság minden erővel próbál ellenállni, de hogy sikerüljön megvédeni a határt, nektek engesztelőknek kell kérni, hogy védelmező Szent Véremmel öntözzem meg.

2.

Arról volt szó, hogy mennyire hatékony a közös engesztelés, a szentségimádás Budapest helyzetének alakulására nézve.

Jézus: Bármilyen kevesen vagytok engesztelőim, imáitok, amit fővárosotokért folytattok, nagyon hatékony. Csak fogjatok össze, és hirdessétek, hogy „mentsük meg Budapestet”.

3.

Arra kértem az Urat, segítsen abban, hogy mindig le tudjak térdelni Előtte, amikor szentáldozáshoz járulok, vagy amikor szentségimádáson vagyok, még akkor is, ha a térdelés kényelmetlenséget és fájdalmat okoz.

Jézus: Ez az igazi áldozat kislányom, amikor új és új fájdalmat kérsz Tőlem. Ugyanakkor erőt kérsz e szenvedés elviseléséhez.

4.

A misén Lázár feltámasztásáról volt szó.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy Isten hatalmas ereje életet ad.

Érzés: Az Úr ereje azonnal rendet tudna teremteni közöttünk, ha úgy akarná, de azért nem teszi, hogy nekünk, embereknek is esélyt adjon, hogy javítsunk helyzetünkön, tevékenykedjünk, szenvedjünk, és hogy szeretetet tudjunk gyakorolni mások felé.

Jézus: Igen, Én mindenható Isten vagyok. Egyetlen gondolatommal el tudnék venni teremtményeimtől minden bajt, szenvedést, betegséget és halált. De tudom, hogy a keresztre szükségetek van, mert csak ez által tudtok lélekben fejlődni, levezekelni a bűnötöket, és mások lelkét megmenteni.

5.

Hang: Az Én gondolatom… szörnyű, borzasztó.

Jézus: Az Én gondolatom a ti üdvösségetek utáni vágy. Mindenkit meg akarok menteni. Szörnyű, borzasztó a bűnök elburjánzása az egész Földön.

6.

Arról volt szó, hogy sokan visszaélnek Isten ajándékaival, bármiről is lenne szó, és úgy viselkednek, mintha a saját tulajdonuk lenne, és felforgatják az Isten által meghatározott rendet.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy manipulálták a természetet is: pl. sok a megmanipulált élelmiszer, a gender-elméletek törnek előre, az azonos neműek házassága már mindennapossá és elfogadottá válik, a hitigazságokat is megkérdőjelezik, és jobbá, megfelelőbbé, a modern társadalom által elfogadottabbá akarják tenni stb.

Jézus: Csak az tud vigyázni az Én alkotásaimra, teremtésemre, az Általam létrehozott rendre, aki magáénak érez Engem.

7.

Valaki azt mondta nekem, hogy milyen szép helyen járt.

Hangom: Nincs szebb hely Nálad, Uram.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Gondolat: Azért az Úr a legszebb hely, mert Ő mindennek a teremtője, Ő mindenben benne van. Amikor szentáldozáshoz járulunk, mi egyesülünk Vele.

Jézus: Az nem baj, ha valaki gyönyörködik az Általam teremtett helyekben, ahol járt. De ennél magasabb szintű az a gondolkodás, amikor úgy érzi, bárhol jár, mindenütt ott vagyok, minden Bennem van. A legszebb hely valóban az Én Szentséges Szívem.

8.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Arról volt szó, hogy mi emberek Istenben vagyunk, élünk és mozgunk. Isten valóságosan van jelen minden dologban. Az ember nem vonhatja ki magát Isten jelenlétéből.

Egy alkalommal háttal voltam az Úr Jézus szobrának.

Érzés: Az Úr Jézus arca ilyen esetben is előttem van.

Jézus: Mivel mindent kitöltök, és ti kicsinyeim Bennem éltek és mozogtok, egyformán ott vagyok veletek, akármilyen irányba fordultok. Szemeim mindig titeket néznek.

9.

Isten békéjéről volt szó.

Érzés: A béke Isten tulajdonsága, amely Isten rendjéből, öröméből és boldogságából származik. Ezt adja az embernek. De az ember boldogsága attól függ, hogy mennyit merít Istenből.

Jézus: Ott állok teremtményeimmel szemben, és szünet nélkül kínálom a békémet. Ha olyan hangulatban vannak, hogy képesek kinyitni a szívüket, és befogadják, akkor nyugodtak és boldogok lesznek. De ha valami kizökkenti őket, észre sem veszik, hogy ott állok. Idegessé és nyugtalanná válnak. Csak azt tudom ajánlani, hogy zárják ki magukból a földi gondokat, mert azok lényegtelenek. Szüntelenül gondoljanak Rám, és imádkozzanak. Elég egy-egy fohász, és Én már képes vagyok a békémmel elárasztani őket.

10.

A szentgyónás és a többi szentség megmaradásáért imádkoztam.

Jézus: Csak az Oltáriszentségre és a bűnbánat szentségére gondolj, hogy mi lenne, ha megszűnnének. De Én megőrzöm ezeket örökre.

11.

Eszembe jutott az októberi szinódus, és a változások az Egyházban.

Jézus: Az októberi szinódus azt bizonyítja, hogy nagyon rossz irányba halad az egyházvezetés. Elkezdődött az egyházszakadás. Egyes bíborosok és püspökök szomorúan és kritikusan figyelik ennek az összejövetelnek a tárgyát.

 

12.

Hang: Nagy felfordulásban lesz részetek.

Jézus: Kislányom, a ma még fennálló Egyházban akkora változások lesznek, hogy alig ismertek rá. Aki nincs fölkészülve, az nem fogja tudni, hova álljon. De az Én igaz, régi, hagyományokon épülő Egyházam nem pusztul el, csak más lesz az összetétele.

13.

Hang: Kiömlik a medréből a víz.

Jézus: Atyám úgy látja, hogy most már megtelt a pohár. Megindulnak az események, a Nagyfigyelmeztetés, az elragadtatás, a büntetés, a háromnapos sötétség, és az Én dicsőséges második eljövetelem.

14.

Arról volt szó, hogy a kegyelmek Jézus Szívébe vannak beágyazva.

Hang: Isten tárháza.

Jézus: Az Én Szívem a kegyelmek tárháza, és annak adok belőlük, akinek akarok.

15.

Az emberiség megtisztításáról volt szó.

Kép: Gömbök vannak óriási feketeségben. A Nagyfigyelmeztetés olyan, mint amikor egy vastag hályogot kaparnak le, a jelen esetben a körülöttünk lévő sötétséget.

A Nagyfigyelmeztetés utáni napokra gondoltam:

Kép: Nagyon sokan állnak a gyóntatószékeknél, úgy hogy alig jutok sorra.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a Szentlélek megmutatja a lelkeknek a bűnüket. A hatalmas bűnbánatuk és az Én Szent Vérem együtt mossa le róluk a feketeséget. A másik képen örömteli tényt mutatok, hogy mindenki gyónni akar. Kígyózó sorok várakoznak. Mindenki sírva, könnyek között lép ki a gyóntatószékből. Mindenki megkönnyebbül, és nagy elhatározások születnek bennük.

 

2019.11.10.

1.

Budapest helyzetéről gondolkodtam, és az új polgármesterről.

Hang: Mint a trójai faló.

Kép: Arany búra védi Budapestet.

Érzés: A Szűzanya védi a várost.

Kép: Budapesten belül sok a törmelék, szemét, a leigázottság a jellemző.

Érzés: Most a népnek kell védenie Budapestet az engesztelő imáival.

Hangom: Uram, most nagy a baj nálunk Budapesten, de Nálad mindig van megoldás.

Hang: Összefogni!

Hang: Mentsük meg Budapestet.

Kép: Kerítés Budapest körül.

Kép: Budapest körül arany búra, ezen kívül angyalok állnak körbe Budapest határán, kik kupolaként borítják be a várost

Hang: Itt a lét a tét.

Azon gondolkodtam, mintha Budapest elesett volna:

Hang: Nem fog elesni.

Jézus: Budapest helyzete hasonló a trójai faló eseményéhez. Az ellenség erői belülről fejtették ki hatásukat, hogy a vezetés megváltozzon. Csak imádkozzatok Budapestért gyermekeim, mert ha összefogtok, a ti buzgó imáitok aranybúrát képeznek a főváros fölé. Védelmem jeléül arany kerítéssel veszem körül Budapestet, hogy megvédjem a gonosz támadásaitól, aki az új polgármester felhasználásával tönkre akarja tenni. Budapestet körülvevő kerítés mellett úgy állnak az angyalok, mintha harcosok lennének. Védik a várost, és bármekkora támadás lesz, Budapest pompájában és fényében megmarad, nem esik el.

2.

Magyarország sorsáról és az országos engesztelőkről gondolkodtam, azokról az engesztelőkről, kik annak idején két csoportra oszlottak a normafai engeszteléssel kapcsolatban.

Kép: Ha külön-külön imádkoznak, nem olyan hatékony az imájuk, mintha együtt imádkoznának.

Kép: Ha a két csoport kiengesztelődve egymással együtt imádkozna, olyan fehér fény törne az Ég felé, amelyben tűz lángol fel.

Kép: A különálló csoportok azért nem elég hatékonyak, mert a kiengesztelődés hiánya miatt a gonosz beférkőzött a tagok közé, mely sűríti a sötétséget az engesztelők körül, és nincs egység a többivel. Ezáltal Budapesten is sűrűsödik a sötétség.

Amikor az engesztelő csoportok közötti egyet nem értés jutott eszembe:

Hang: Elég! Össze kell fognotok!

Jézus: Drága gyermekem, látom, hogy az országos engesztelők többsége még mindig nem békült ki egymással a nyilatkozat megjelenése után sem. Pedig engesztelő gyermekeim, higgyétek el, hogy ha külön-külön imádkoztok, nem tudtok olyan hatékonyak lenni, mint ha összefogtok, mint régen. Ha együtt imádkoznátok mindannyian az Anna réten, mint egykor, kegyelem sugarakkal árasztanálak el titeket, melyekben tűz lángol. Ez a teljes kiengesztelődés egymással, sokat segítene egész Magyarországnak is, és a ti Budapesteteknek is. Most már elegem van abból, hogy egymás ellen éreztek. Fogjatok össze, és együtt engeszteljétek Atyámat bűneitekért és a világ bűneiért. Mentsétek a lelkek sokaságát.

3.

Arra gondoltam, hogy hiába harcolnak a gonosszal az angyalok a fejünk felett, ha mi nem akarunk harcolni a gonosz ellen.

Kép: Aki imádkozik, és gyakorolja a hitét, annak az angyala hatékonyabban harcol a gonosz ellen, mint azoké, akik nem imádkoznak.

Hang: Győzünk!

Jézus: Ha jön a kísértés, ti gyermekeim nem lehettek tétlenek. Az igaz, hogy az őrangyalotok harcol a gonosszal a fejetek fölött, de ebben a küzdelemben nektek is részt kell venni. Hogy lehet részt venni? Felém fordulással, hogy erőt kértek Tőlem a kísértés legyőzésére. Azután megerősítitek akaratotokat, és erősen megfogadjátok, hogy nem követitek el a bűnt. Nagyon fontos, hogy azért óvakodjatok a bűntől, mert nagyon szerettek Engem és Atyámat, és nem akartok Nekünk fájdalmat okozni. Ne azért féljetek a bűntől, hogy más emberek mit szólnak, ha elkövetnétek. Amikor az angyal látja, hogy milyen bölcsen és kitartóan ellenálltok a bűnnek, akkor nagyon hatékonyan tud harcolni értetek. Ilyenkor győztök.

4.

A normafai kápolnáról és az ottani engesztelésről gondolkodtam.

Érzés: Azért rúgta szét a gonosz az ottani engesztelőcsoportot annak idején, mert nem tetszett neki, hogy már elérték azt az engesztelők, hogy minden szombaton szentmisét tartsanak. Mivel a normafai engesztelés nagyon fontos Magyarországra nézve, és ezen keresztül a világra nézve is, a gonosz minden emberi gyengeséget kihasználva elrontotta az engesztelők közötti egységet.

Hang: Szerveződni, szerveződésben lesz részetek.

Jézus: Hosszú éveken át Édesanyám és Én boldog megelégedettséggel néztük, hogy milyen szépen, ünnepélyes szentmisékkel folynak az engesztelések a Normafánál. Ellenségemet ez fölöttébb dühítette. Ő talált ki egy hamis üzenetet, amely megrontotta az egységet. Ugyanis, ütközött az Én igaz szavaimmal. Mivel megoszlott az engesztelők régi közös tábora, kénytelenek voltak a vezetők úgy megszervezni az engesztelést, hogy két helyen legyen. Most, hogy változott a helyzet, lelepleződött a hamisság, gondolkodhattok azon, hogyan tovább, hogy végre visszatérjen a régi egység és béke.

5.

Hang: Tabula rasa (magyarul: tiszta lap).

Jézus: A Normafánál tiszta lappal kell indulni. Félre kell tenni az ítélkezéseket, az elmarasztalásokat, a hibáztatásokat, meg kell érteni a tévedés lehetőségét egy-egy látnok esetében, meg kell bocsátani, és el kell fogadni egymást az engesztelőknek.

6.

A Mária házáról volt szó Kaposfüreden.

Kép: A Mária Házán kívül hangszórók vannak, kint miséznek az udvarban, olyan sokan vannak, hogy bent már nincs hely.

Hang: Nagy zarándokhely lesz… de addig ki kell ott tartani… Nagyfigyelmeztetés után lesz… ugyanúgy, mint a Normafánál

Kép: A Normafánál rengetegen vannak.

Jézus: Látomásban mutatom neked, hogy a kaposfüredi Mária Ház nagy zarándokhely lesz. Most még nem sokan ismerik, és csak kevesen járnak oda. Bezzeg a Nagyfigyelmeztetéskor az ország különböző részeiből áramlanak majd oda a hívek, és legbátrabb pap-fiaim fognak ott miséket és engeszteléseket tartani. Akkor majd az Anna-réten is nagy tömeg lesz.

7.

Hang: Vácon.

Jézus: Vácon is visszatér a régi trend, a templom tömve lesz, még kint is állnak, és hallgatják a szentmisét, a szentségimádást és az engesztelést.

8.

Egy plakátot láttam egy énekesről.

Kép: Angyalok az Égben, az egyikük az Oltáriszentséget emeli magasba.

Jézus: A földi sztár sikere összehasonlíthatatlan Isten dicsőségével. Őt is körülveszik és hallgatják, de Engem, a második Isteni személyt angyalok milliárdjai és szentek milliói imádnak, és vesznek körül hódolatukkal.

9.

Misén a pap felemelte az Oltáriszentséget.

Hang: Áldozatot mutatok be neked.

Jézus: A szentmisén a pap csak eszköz. Én vagyok az áldozó és áldozat egy személyben. Én emelem fel neked az Oltáriszentséget. Én mutatom be az áldozatot. Azt az áldozatot, hogy szenvedtem és meghaltam érted. Minden szentmisén újra és újra bemutatom ezt.

10.

Hang: Félre kell tenni minden sértődöttséget.

Kép: Jézus balra néz lefelé.

Hang: Egymás kinyújtott kezei vagytok.

Jézus: Az országos engesztelők egymással szembenálló tagjaihoz szólok. Bocsássatok meg egymásnak, tegyétek félre a sértődöttségeket, fogjatok össze, nyújtsátok egymás felé segítő kezeiteket.

 

11.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Öltözz világosságba, mert jön a te Világosságod!”

Gondolat: Azért kell világosságban öltöznünk, mert különben az Úr világosságának jelenlétében nem tudnánk megállni az Úr előtt.

Jézus: Mindenkinek hirdetem, hogy öltözzön világosságba, és hagyja el a bűnöket, mert hamarosan bekövetkezik a második dicsőséges eljövetelem, jön a ti legfényesebb Világosságotok. A bűnök eltakarnának előletek Engem.

12.

Eszembe jutott, hogy Isten az embert férfinek és nőnek teremtette, és hálát adtam érte. Ugyanakkor eszembe jutottak a különböző gender elméletek, és hogy vannak önkényes és szándékos törekvések arra, hogy összekeverjék a nemeket.

Jézus: Atyám bölcsessége teljesedett ki abban, hogy az embert férfinek és nőnek teremtette. Így egészítik ki egymást. Vessétek el azokat a bűnös és beteges elméleteket, melyek összekeverik a nemeket, és bűnöket szülnek.2019.12.01.

1.

A TV híradójában többször említést tesznek a migránsáradat veszélyeiről Magyarországra nézve.

Kép: Délen, a határon mintha egy folyó haladna el balra egy fal mellett, de nem jön Magyarországra.

Jézus: Ezzel a fallal, ami a határt szimbolizálja és a határ védelmét, azt mutatom neked, hogy ne féljetek, mert a migránsok tömegei nem fogják elárasztani hazátokat.

2.

Érzés: Magyarország bíborosának és miniszterelnökének össze kellene fognia egymással, hogy összhang legyen az országban a politika és a vallás, hit terén az igaz Istent szolgálva annak érdekében, hogy az erős külső és belső nyomás hatására nehogy összeroppanjon az ország.

Kép: Fekete erő támadja Magyarországot, de az ország nem roppan össze. Olyan, mint egy fehéres-rózsaszínes tömör gyöngyszem, amely a felszínén ugyan sérül, de nem semmisül meg.

Kép: Mindszenty bíboros balra néz.

Jézus: Drága engesztelőim, kitartóan imádkozzatok bíborosotokért és miniszterelnökötökért, hogy a szent cél érdekében a keresztény Magyarország megvalósulásáért fogjanak össze. Mindszenty bíborosotok az Égből buzgón imádkozik értetek, és ti sem hagyhatjátok abba a keresztény Magyarországért engeszteléseteket.

3.

A politikai helyzetre gondoltam Magyarországon.

Kép: Egy háromszög csúcsán a magyar miniszterelnök van, az alja kezdi megemészteni a háromszöget a csúcs felé.

Hang: Magyarország sorsdöntő jövője áll előttetek.

Hang: Magyarország sorsáról ez.

Hang: Villongások lesznek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Körül kell bástyázni magatokat.

Jézus: Belső veszély is fenyegeti az országotokat, nemcsak a migránsok. Az ellenzék elégedetlen, és sokakat maga mellé állítva legszívesebben megdöntené a kormányt. Az elégedetlenség villongásokban fog kitörni. Ti gyermekeim, csak bízzatok Bennem, és imádkozzatok. 

4.

Érzés: Magyarországnak össze kellene fognia más keresztény országokkal, pl. Lengyelországgal, akár Horvátországgal, és más országokkal, mert így nagyobb erővel tudna harcolni a pogányság ellen.

Hang: Több ország összefogására lenne szükség.

Hang: Magyar- Lengyel barát.

Jézus: Drága magyarjaim, látom, milyen nehéz helyzetben vagytok, segíteni akarok, mikor arra biztatlak benneteket, hogy fogjatok össze más keresztény országokkal, pl. a lengyelekkel, akik jó barátaitok. Együtt harcoljatok az európai Kereszténység megmaradásáért.

5.

Németország helyzetére gondoltam.

Kép: Egy idő után a nép nem bírja a nyomást, rázzák az öklüket, tüntetnek.

Jézus: Nézzétek csak kicsiny gyermekeim, hogy nem egyedül vagytok Európában, most már a németek is kezdenek felébredni. Nemtetszésüket fejezik ki a migráns- és terrorizmus veszéllyel szemben.

6.

Arról volt szó, hogy Magyarországon a következő választás 2022-ben lesz.

Kép: Egy egyenes vonal jelzi 2022-ig az időt, amikor a választások lesznek. A mostani ponttól a választás időpontjáig az egyenes vonal felett egy felfelé kanyarodó ív van, mintha egy kitágult időt jelezne.

Érzés: A következő választás idejéig szabadok vagyunk.

Jézus: A következő választásig országotok nyugalomban lesz, gazdaságotok kifejlődik, de már most előre kérjétek Atyám segítségét, hogy kormányotok megmaradhasson. Ugyanis az ellenzék a nagy összefogás miatt megerősödött, és hatalomra törekszik.

7.

Hang: Vigyázzatok azokkal, akik körül vesznek benneteket.

Hang: Megőrizni ezt bennetek… a méltóságot.

Jézus: A parlamenti tárgyalásokon és a magyar nép soraiban meg kell őriznetek magatokban a keresztényi emberséges, szeretetteljes viselkedést. Ez biztosítja számotokra a méltóságot.

8.

Arról volt szó, hogy imádkozni kell az európai parlament képviselőiért is.

Hang: Hogy az rendes legyen.

Jézus: Az európai parlamentben is vannak ellentétek, súrlódások, de imádkozzatok azért, hogy ennek kezelése kulturált módon történjen.

9.

Hang: Egy családban fontos, hogy mit lát, mit hall az ember.

Jézus: A gyermekek felnőtt korukban úgy fognak viszonyulni a társadalomhoz, a politikához, és a valláshoz, ahogy otthon magukba szívják. Felnőtt korukban e szerint fogják tudni, hogy melyik oldalra álljanak.

10.

Érzés: Az engesztelők történelemírók. Az ő imáik befolyásolják a gonoszok tevékenykedését, akik támadják a politikusokat, és a népet is egyaránt.

Jézus: Nem is gondoljátok Engem szerető gyermekeim, hogy milyen nagy a felelősségetek a magyar történelem befolyásolásában. Ha sokat, és buzgón könyörögtök az ország hitéért, védelméért, fellendüléséért, akkor az meghallgatásra talál Nálunk. Ha lagymatagok lesztek, hazátok süllyedését, romlását segíthetitek elő. Ezért fel a kezekkel és szívetekkel az Ég felé.

11.

Az országos engesztelőkről volt szó, akik a Normafához szoktak menni, és akik a kútvölgyi kápolnába járnak imádkozni, hogy a két csoport egyesüljön.

Kép: A két csoport csak lassan egyesül.

Kép: Arany fény.

Hang: Félre kell, hogy tegyétek sérelmeiteket ezért.

Olyan engesztelők jutottak eszembe, kik a kútvölgyi kápolnába szoktak járni.

Hang: Itt maradunk.

Jézus: Az országos engesztelők kibékülése csak nagyon nehézkesen, lassan megy. Nagyon szeretném gyermekeim, ha mind a két fél tagjai végre félre tennék a sérelmeiket, és az engesztelésben összefognának. Az nem lenne baj, ha az idősek és betegek, akiknek nehéz hegyre mászni, a kútvölgyi kápolnában maradnának, de akik még könnyebben mozdulnak, együtt engesztelnének az Anna réten. Ha nagyobb a közösség, akkor több kegyelmet lehet leesdeni az Égből.

12.

Hang: A bűnbánat kohójában, míg meg nem emészted magad.

Kép: Valaki sír jobbra fordulva.

Jézus: Ha valami bűnt elkövetsz, nincs nyugalmad addig, míg a bűnbánat kohójában meg nem emészted magad.

13.

Hang: A legenda szerint… a Tízparancsolat.

Jézus: A legenda szerint Édesanyám a maga szegénységében is igen nagylelkű volt. A szűkölködőket minden esetben, ha Hozzá fordultak, kisegítette. Éppen úgy élt, ahogy az első parancsolat tanítja. Ennek a második felében benne foglaltatik, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.

14.

A szentségimádókra gondoltam, akik ott vannak  a szentségimádáson.

Kép: Az Úr mindegyiküket másképp babusgatja, dédelgeti.

Jézus: Aki a szentségimádáson kitárja a szívét, dicsőít, vigasztal, és kényeztet Engem, azt forrón Magamhoz ölelem. Aki szétszórt, és csak testben van ott, azt is átölelem, és vigasztalom. Feltöltöm lelkét figyelemmel, koncentrálóképességgel. Aki Elém hozza szeretteit, és könyörög értük, azt meghallgatom, és kiosztom kegyelmeimet azoknak, akikért imádkozik.

15.

Hangom egy tisztuló léleknek: Én nem ismerhettelek téged a földi életben.

Hang: De azért én ismerlek téged.

Jézus: A tisztuló lelkek, a küzdő Egyház tagjai közül nem ismernek ugyan mindenkit, de akit Atyám megmutat nekik, azt ismerhetik. Így van ez a lélek veled.

16.

Hang: A legrövidebb időt éled át most.

Jézus: Földi életet éled pillanatokig tart az örökkévalósághoz képest.

17.

Kép: A Mennyei Atya balra fordulva, háromszög veszi körül. A kép tele van fehér gyöngyszemekkel, azaz a Mennyei Atya, és a háromszög is tele van gyönggyel.

Jézus: A látomással azt mutatom neked, hogy a Mennyei Atya tele van választottakkal és szentekkel.

18.

Egy mise prédikációja keretén belül egy történetet meséltek el, hogy egy fiú 12 évig várakozott arra, hogy feleségül vehessen egy leányt.

Érzés: A mi életünk is várakozás, és felkészülés az Úrral való találkozásra.

Jézus: Az egész élet egy várakozás. A gyermek arra vár, hogy felnőtté váljon, az ifjú arra vár, hogy családot alapítson, és pályát válasszon, az Egyház arra vár, hogy felkészülve várja az Eucharisztikus Kongresszust, elsősorban lélekben, és minden ember arra vár, hogy találkozhasson Velem. Vagy az Én második dicsőséges eljövetelemkor, vagy ha előbb távozik a földi életből, akkor a külön ítéleten. Minden várakozáshoz felkészülés kell. Kérdés, hogy melyiketek kész a Velem való találkozásra.

 

19.

Egy mise záróéneke Isten nagyságáról szólt.

Eszembe jutottak a Pachamama Istennő szobrai, amelyeket a vatikáni szinóduskor állítottak fel, és többen is leborultak előtte.

Érzés: Hiába erőltetik a Pachamama szobrokat, azok csak halott és érzéketlen fadarabok, nem árad belőlük semmi. Isten pedig élő személy, és élet, erő, ragyogás, szeretet sugárzik Belőle.

Jézus: A Pachamama figurák a Vatikánban undorító bálványimádás volt. Volt olyan pap, aki földig borult előtte. Közben láttam a Mennyben, hogy Atyám öklét rázza. A bálványimádás legutálatosabb bűn a szemében. Akik ezt követni fogják, azokat elsöpri a föld színéről.

20.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Ádám és Éva nemcsak a szükséges kegyelmet kapták meg a Paradicsomban, hanem bőséges kegyelemmel halmozta őket el az Úr, így szörnyű hálátlanság volt részükről Isten felé. Isten, szeretetéért cserébe iszonyatos bántást kapott.

Jézus: Igen kislányom, ősszüleitek végtelenül hálátlanok voltak, mert ennyi sok kegyelem után képesek voltak engedetlenek lenni. Sok-sok hálátlan ember él a földön.